Hur man hjälper en närstående med depression

Hur man hjälper en närstående med depression

Senaste uppdateringen: 07 augusti, 2023

Många av oss vet hur maktlös man kan känna sig tillsammans med en familjemedlem, vän eller annan närstående med depression. Trots att det framförallt är smärtsamt för den deprimerade personen kan det även vara svårt för resten av oss eftersom det ibland är svårt att förstå. Vi kan känna oss osäkra runt en närstående med depression och inte veta vad vi ska göra eller hur vi ska agera.

Vad kan vi göra för att hjälpa en närstående med depression?

De människor som står närmast en person med depression har en speciell roll att spela – att vara ett stöd. Vi kan hjälpa på följande sätt:

Förstå sjukdomen genom att lära oss om symtomen

Depression är en sjukdom precis som alla andra, och kräver en diagnos samt speciell behandling. Många faktorer spelar in när en depression uppstår och det beror inte på personen som drabbats, som många felaktiga myter menar.

Läkare är de som kan diagnostisera sjukdomen baserat på väldefinierade kriterier. Vi kan läsa böcker och information från pålitliga källor och konsultera proffs för att förbättra vår förståelse för depression för att bli bättre på att hjälpa den drabbade.

Uppmuntra personen att söka hjälp och att följa sin behandling

Det finns många olika behandlingar för depression, men trots detta söker många personer inte hjälp. Vi bör söka behandling för depression eftersom:

  • Det är behandlingsbart.
  • Med tiden kan behandling minska smärtan och lidandet.
  • Ju längre vi väntar med behandling, desto fler komplikationer kommer att uppstå.
  • Behandling kan förebygga allvarliga konsekvenser av depression, såsom självmord.

Som familjemedlemmar eller vänner kan vi hjälpa en närstående med depression att följa behandlingen. Vi kan även hjälpa honom eller henne att bibehålla en hälsosam livsstil (bra näringsintag, regelbunden träning etc.).

Flicka med cykel

Erbjud stöd utan bevakning och överbeskyddande

För att stödet ska bli framgångsrikt måste det erbjudas från ett visst avstånd. Vi behöver inte konstant se över personens axel. Erbjud istället affektion, var förstående och ha tålamod. Det är värdelöst att bombardera personen med råd eller befallningar eftersom det bara kommer öka dennes skuldkänslor och kraftlöshet.

Depression är en sjukdom. Att säga “Om jag var som du…”, “Jag förstår helt och hållet” eller “Jag vet hur du känner” för inte med sig något positivt. Vi måste ha detta i åtanke.

För att lugna personen kan vi säga att vi förstår dennes kamp, att han eller hon inte är galen och att det är en sjukdom som drabbar många personer.

Personer som lider av depression tenderar att vara väldigt känsliga för erbjudanden om hjälp. Därför bör vi inte vara för moderliga eller för passiva. Om de redan känner sig värdelösa kommer denna typ av beteende bara förstärka denna känsla, och de kommer uttrycka detta genom att säga saker som “Jag är helt värdelös”.

Deprimerade personer blir ofta trötta väldigt snabbt eftersom de konstant kämpar mot sin utmattning och sina negativa tankar. Du bör därför inte kräva för mycket av dem eller få dem att göra saker mot deras vilja. Vi kan dock motivera dem då och då med kärlek och medmänsklighet. Och när de väl gör en ansträngning är det bra att uppmärksamma den.

Avslutningsvis är det viktigt att ha ett öppet sinne och inte avfärda känslorna de visar. Vi kan prata om verkligheten och erbjuda dem hopp för att lättare kunna bemöta den nuvarande situationen.

Självvård – nyckeln till att stödja en närstående med depression

Depression kan bli till en lång process där vi delar vår närståendes lidande och finner styrkan att ge personen vår kärlek och vårt stöd. Därför är det vitalt att undvika utmattning och håglöshet.

Mängden negativa tankar som deprimerade personer upplever – om sig själva, andra och världen – kan generera känslor av irritabilitet och ibland även bortstötning hos personerna omkring dem. Så hur kan man handskas med detta?

  • Känn dig inte skyldig om du har en närstående med depression. Ingen bär skulden. Det är en sjukdom som uppkommer när flera faktorer sammanfaller (biologiska, psykologiska etc.).
  • När du känner dig maktlös eller överväldigad kan du även vända dig till läkare som erbjuder hjälp och vägleder dig.
  • Om din närstående går mot en tendens att isolera sig är det lämpligt att påpeka att det inte är bra att stänga världen ute hela tiden. Anpassa dig till situationen utan att lägga resten av ditt liv på is.

Kom ihåg att du måste vara frisk för att kunna hjälpa någon annan. Så glöm inte att ta hand om dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.