Agomelatin: En ovanlig antidepressiv medicin

Agomelatin säljs som Valdoxan och Melitar, och används för att behandla depression hos vuxna. Lär dig mer om detta relativt ovanliga läkemedel.
Agomelatin: En ovanlig antidepressiv medicin
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Agomelatin är en effektiv och ovanlig antidepressiv medicin som är relativt säker och de flesta personer får bra resultat. Den skiljer sig dock från andra mediciner eftersom den påverkar din dygnsrytm.

Agomelatin säljs även som Valdoxan och är en antidepressiv medicin i gruppen psykoaktiva läkemedel. Den skiljer sig från klassiska antidepressiva mediciner eftersom den fokuserar på din dygnsrytm.

Faktum är att den påminner om melatonin, som spelar en viktig roll i våra naturligasömncykler. D etta hormon skapas i tallkottkörteln och har flera olika funktioner i kroppen.

Vissa anser att detta är en av de första medicinerna i en ny generation av antidepressiva medel.

Person som håller ett piller.

Agomelatin är en ovanlig antidepressiv medicin: vad används den till?

Enligt produktinformationen används agomelatin för att behandla allvarliga depressiva episoder hos vuxna. Det är en medicin som förbättrar sömnkvaliteten och förbättrar REM-sömnen.

Som vi tidigare har tagit upp så gör den detta genom att förändra dygnsrytmen. Forskarna har också hittat bevis på att det finns en relation mellan allvarliga depressioner och en avsynkning av vår dygnsrytm.

Det finns dock fortfarande många saker kvar att studera, för dessa interna processer är väldigt komplexa.

Melatonin förbättrar sömnkvaliteten hos personer med depression men den har inte någon antidepressiv verkan som sådan. Den påverkar heller inte ditt humör under dagen.

Mediciner som agomelatin har dock visat sig vara bra för att motverka depression i vissa tester, medan andra inte ger lika hoppfulla resultat.

Därför har man börjat skriva ut agomelatin som antidepressivt medel för att behandla allvarliga depressioner hos vuxna. Den förbättrar sömncyklerna utan att göra personen dåsig under dagen.

Bieffekter

Agomelatin har inte samma bieffekter som andra antidepressiva medel, som kan orsaka dåsighet, viktökning, muntorrhet, sexuell dysfunktion, hjärtproblem, etc.

De vanligaste biverkningarna vid agomelatin är huvudvärk, illamående och yrsel. Dessa effekter är generellt mindre och temporära, och manifesterar sig endast under behandlingens två första veckor.

Andra vanliga bieffekter hos denna medicin inkluderar:

 • Ångest
 • Ovanliga drömmar
 • Dåsighet
 • Insomnia
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Magsmärtor
 • Ryggsmärtor
 • Viktökning
 • Utmattning
Gult piller med blå bakgrund.

Som du kan se så är många av bieffekterna med agomelatin relaterade till sömnen och dess påverkan på dygnsrytmen.

Som vi tidigare har nämnt så är dessa bieffekter vanligtvis tillfälliga. De tenderar att försvinna då kroppen har vant sig vid medicinen. Du bör dock hålla koll på dess bieffekter.

I vilket fall som helst så bör du prata med din läkare om du upplever bieffekter vid användning agomelatin. Då du har börjat med behandlingen så bör du aldrig sluta tvärt utan läkarens rekommendation.

Agomelatin är en effektiv och lovande medicin. Den behöver dock studeras vidare för att se till så att den inte har några långvariga effekter, och huruvida den kan ges till tonåringar och barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Riso, W. ¿Amar o depender? Cómo superar el apego afectivo y hacer del amor una experiencia plena y saludable. Editorial Planeta/Zenith

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.