Självuppfattning och depression – vad är kopplingen?

Grubblerier, negativ inre dialog och känslor av tomhet och oduglighet kan undergräva din självkänsla och är en perfekt grogrund för depression.
Självuppfattning och depression – vad är kopplingen?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Självuppfattning och depression är nära knutna till varandra. Om du lider av depression eller andra psykologiska besvär blir den bild du har av dig själv fragmenterad, vilket kan göra att du får dålig självkänsla.

Du strävar hela tiden efter att bilda dig en uppfattning om vem du är, och denna konstanta oro och negativa inre dialog gör att din självbild försvagas ännu mer.

Få kliniska tillstånd är lika komplexa som depression. Det finns inte två personer som upplever depression på samma sätt. Helt klart rör det sig om ett mångfasetterat, destruktivt tillstånd som har många olika orsaker.

Dock finns det gemensamma faktorer som är uppenbara i de flesta kliniska fall och som gör att man kan känna igen en depression.

Depression är en välbekant fiende som får dina tankar och ditt mentala beteende att motarbeta varandra.

En ny studie som publicerades för bara några månader sedan visar att en persons självuppfattning spelar en avgörande roll i den här typen av psykologiska störningar.

Faktum är att ditt sätt att se på dig själv, tala till dig själv och behandla dig själv kan påverka din hjärnas struktur.

Exempelvis har man med hjälp av magnetisk resonanstomografi kunnat påvisa att personer med låg självkänsla faktiskt har mindre grå hjärnsubstans i olika delar av hjärnan.

Och inte nog med det; om du inte lyckas stärka din självkänsla och din självuppfattning kan din depression bli mer resistent och vara i flera år. Låt oss ta en närmare titt på ämnet.

“Det finns sår som aldrig syns på kroppen men som är djupare och mer smärtsamma än sådant som blöder.”

-Laurell K. Hamilton-

Solnedgång i en kvinnas siluett

Självuppfattning och depression: att skapa ett eget fängelse av lidande

När en person är deprimerad lever hon inte i samma verklighet som människorna i hennes närhet.

Anledningen till detta är depression framför allt är en isolerande kraft. Den avskärmar de drabbade från omgivningen och driver dem mer och mer inåt.

De fångas till slut i sina rusande tankar, vilket gör dem utmattade och fyllda av smärta.

Detta är det första som du bör tänka på. När du är deprimerad överstimuleras vissa delar i din hjärna som är kopplade till självmedvetenhet, eftertanke och självkänsla.

Självuppfattning och depression är nära kopplade till varandra beroende på de tankemönster som angriper din identitet.

Din egen självkritik gör dig svagare. Du tvingar dig själv att fokusera på det förflutna: misstag du har begått, sorg och förluster, lidande o.s.v.

Stress är inkörsporten till depression och negativ självkommunikation

University of Calgary i Kanada publicerade nyligen en studie genomförd av Dr. Dencel Kopala. Hans forskning belyste hur negativ självkommunikation bidrar till utvecklingen av depression.

Likaså är det viktigt att tänka på att din självuppfattning ofta bryts ned mer än vanligt under perioder med hög stress.

Om du inte hanterar dessa spänningar och problem så vänjer du dig vid att ge näring åt ett negativt tankemönster. På så vis blir det allt svårare för dig att ha en optimistisk, hoppfull och positiv inställning till dig själv.

Innan du märker det kommer din självkänsla att nå den absoluta botten. Det som kanske är särskilt intressant i dessa situationer är att de leder till fysiska förändringar i vissa delar av hjärnan.

Man med huvudet i ett moln

Låg självkänsla och hjärnans grå substans

En studie utförd 2014 av Dr. Johannes Klakl vid universitetet i Salzburg ledde till en del fascinerande slutsatser om hjärnan och självsynen.

Studien visade att människor med låg självkänsla faktiskt har mindre grå hjärnsubstans. Följaktligen löper de också större risk att drabbas av depression.

Med andra ord hade dessa personer svårt att hantera sina känslor. Vidare hade de problem med att planera och att fatta kreativa och kraftfulla beslut i syfte att få bukt med sin depression och sitt lidande.

Självuppfattning och depression: betydelsen av självkommunikation

Självuppfattning och depression kan underblåsa varandra så mycket att låg självkänsla i kombination med en stressfylld situation kan ge direkt upphov till en depressiv störning.

Detta kan göra att du hamnar i en ond cirkel, eftersom depressionen i sig ofta urholkar din redan fragmenterade självuppfattning.

Samtidigt är de flesta terapeuter eniga om att ditt sätt att tala till dig själv är nyckeln till din återhämtning.

Med andra ord kommer det sätt du talar till, beskriver och uppfattar dig själv resultera i att du antingen stärker eller försvagar din psykologiska hälsa.

Du förtjänar att tänka positivt om dig själv och känna att du duger som du är. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på din självkommunikation, så att du kan stärka din självuppfattning och förebygga depression.

En sund (och spännande) anknytning till din omgivning

Fria dig från dina tankar och knyt an till det som finns här och nu. Idén är att bryta den onda cirkeln av negativa tankemönster. Ett sätt att göra detta är att återknyta till det som finns runt omkring dig.

Försök att hitta nya erfarenheter och upplevelser som stimulerar din nyfikenhet och din entusiasm. Erbjud din hjärna något annat än oro och negativitet.

Självuppfattning och depression är nära kopplade

En medkännande inre dialog

Självuppfattning och depression hör samman, för din självkommunikation kan försvaga din självkänsla. Detta kan öppna ett mörkt hål av depression. Därför måste du lära dig att tala till dig själv på ett respektfullt vis.

Din inre dialog ska alltid vara vänlig, medkännande och stödjande.

Om du inte behandlar dig själv som du förtjänar att bli behandlad så kommer ingen annan heller att göra det. Att älska sig själv och ha en sund självkänsla är det bästa försvaret mot de flesta humörstörningar.

Jobba med detta och tveka inte att uppsöka hjälp om du skulle behöva det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.