Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer

Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer

Senaste uppdateringen: 31 januari, 2019

Varje bröstcancerfall är olika på molekylär nivå, precis som på det emotionella planet. Vissa cancerfall är mer invasiva andra mindre. Oavsett detta så är inte förlusten av ditt hår eller ärret på bröstet det som betyder mest under den svåra resan mot att bekämpa bröstcancer. Det viktigaste är att leva och möta utmaningen.

Vetenskapen är full av överraskningar. Varje dag hör vi nya och hoppfulla nyheter om onkologi och ny teknologi för att bekämpa cancer. Behandlingar som är mer och mer specifika, såsom immunoterapin. Experter har funnit att man kan “träna” sin kropp så att antikropparna kan vägleda immunförsvaret till att bekämpa elakartade celler utan att förstöra hälsosam vävnad. Detta är enorma och meningsfulla steg framåt.

Det må vara sant att medicinen blir mindre invasiv och mer precis för varje dag som går rön från diagnosticeras fortfarande många kvinnor med bröstcancer. Faktum är att enligt den internationella Världscancerfonden, fortfarande den vanligaste cancerformen hos kvinnor runtom i världen. Eftersom dödligheten sjunker varje år fokuserar de på de sociala och känslomässiga följderna som sjukdomen har på sina överlevare.

Var och en av dessa kvinnor har ett namn, en unik historia och en cancer med en unik biologisk profil. Oavsett detta är det som förenar dem rädslan och den oundvikliga ångesten. Alla dessa expeditionella kvinnor tvingas påbörja en otroligt svår resa som ingen är förberedd på.

Detta får de flesta av de här kvinnorna att slå cancern genom en transformerande resa. De blir förebilder och vår största inspiration. De representerar verkligt hopp och visar oss att tillsammans kan vi verkligen göra allt.

tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer

Att bekämpa bröstcancer

: jag är stolt över mina ärr

Álvaro Rodríguez-Lescure, vice chef för SEOM (Spanska samfundet för medicinsk onkologi) säger att bröstcancer är den vanligaste typen av cancer som upptäcks. Med det sagt är det värt att nämna att det finns länder där lungcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor. Rökning är ett allvarligt problem i vissa delar av världen och det är något vi bör ha i åtanke.

Trots faktumet att antalet som lyckas bekämpa bröstcancer och överleva är en av de högsta, frågar sig bröstcancer patienter ändå “varför just jag?”. University of Western Australia gjorde 2014 en undersökning om kvinnors uppfattning om orsakerna till bröstcancer. De fann att de flesta deltagarna associerade bröst cancer med genetiska och/eller livsstilsfaktorer.

Kliniska studier visar dock att enbart 5 till 10 % av bröstcancerfall går att relatera till ärftlig genetisk mutation. Den särskilda mutationen när det gäller bröstcancer är genen BRCA1 eller BRCA2. Det är klart att det finns faktorer som ökar risken att utveckla den här sjukdomen. Men du kan vara säker på att det inte finns något sätt att hundraprocentigt undvika den.

Det viktigaste av allt är att upptäcka den tidigt. Ju tidigare man upptäcker den desto lättare är det att bekämpa bröstcancer. Experter säger att den största chansen till överlevnad är att tidigt upptäcka sjukdomen genom mammografi.

En kvinna, en historia

En av de viktigaste hörnstenarna inom onkologin var upptäckten att bröstcancer är heterogen. Varje specifik undertyp kräver en differentierad behandling. Därför kommer det att finnas kvinnor som får mer eller mindre invasiv behandling. Olika cykler av kemisk och strålningsbehandling och olika farmaceutiska behandlingar med Tamoxifen och andra mediciner.

Vissa väldigt unga kvinnor diagnosticeras med den här sjukdomen, andra får diagnosen när de är gravida. Många av dessa tappra kvinnor vägrar låta cancern påverka deras karriär. De klär sig i huvudscarf, går till sina kemoterapibehandlingar och försöker leva sina liv så normalt som möjligt.

Det finns också de kvinnor som vill vara tappra men helt enkelt inte klarar det. Metastatisk eller återkommande bröstcancer lämnar inte alltid utrymme till seger. Det kommer att finnas perioder av regression och självklart, ögonblick av plötslig förbättring. Ett stadium fyra cancerdiagnos är givetvis inte ett gott tecken. Historier från stadium fyra cancer är delikatare, intensivare och mer inspirerande.

Slåss mot cancern

Överlevnad är en transformerande resa som lämnar spår

Att bekämpa bröstcancer lämnar en mångfald ärr. Vissa av de kan man se med blotta ögat, andra kan man varken se eller uppskatta. Vi talar inte om ärret på ditt bröst. Istället talar vi om ärren som canceröverlevande bär runt i tystnad.

  • Rädsla för återfall är vanligt
  • Efter strålning, hormonterapi, kemoterapi och operation avtar oftast kvinnors sexdrift.
  • Många tvingas acceptera sin nya profil, vilket kräver professionell och social support.
  • Likaså innebär många canceroperationer ett avlägsnande av lymfkörtlarna. Detta kan få allvarliga effekter på lång sikt såsom till exempel lymfödem. Lymfödem är ansamlingen av vätska i operationsområdet. Förutom den ansamlade vätskan kan patienten även uppleva smärta och begränsad rörlighet. Detta kan få enkla uppgifter såsom att borsta håret att bli väldigt svårt.
Kvinna med cancer

Du måste förstå att när du överlevt cancer fortsätter din resa. Omvandlingen fortsätter på en daglig bas. Du måste övervinna din  rädsla och hantera sidoeffekterna. Inte bara måste du ta hand om dig själv utan du måste även ta hand om andra. Kanske kan du till och med hjälpa kvinnor i samma situation.

Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer. Bröstcancer förändrar ditt liv. Ditt liv stannar dock inte upp. När du har så mycket mer att leva för, gör dina ärr bara dig starkare.

Detta kanske intresserar dig
Avslappning för kvinnor med bröstcancer
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Avslappning för kvinnor med bröstcancer

Behandlingsprocessen för kvinnor med bröstcancer är lång och det är från början mycket viktigt med psykologiskt stöd. I det avseendet spelar psykou...  • Thomson AK, Heyworth JS, Girschik J, Slevin T, Saunders C, Fritschi L. Beliefs and perceptions about the causes of breast cancer: a case-control study. BMC Res Notes. 2014;7:558. Published 2014 Aug 21. doi:10.1186/1756-0500-7-558