Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer

Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Alla bröstcancerfall är olika på molekylär nivå, precis som på det emotionella planet. Vissa cancerfall är mer invasiva, andra mindre. Oavsett detta så är inte förlusten av ditt hår eller ärret på bröstet det som betyder mest under den svåra resan mot att bekämpa bröstcancer. Det viktigaste är att överleva och möta utmaningen.

Vetenskapen är full av överraskningar. Varje dag hör vi nya och hoppfulla nyheter om onkologi och ny teknologi för att bekämpa cancer. Behandlingar som är mer och mer specifika, såsom immunoterapin. Experter har funnit att man kan “träna” sin kropp så att antikropparna kan vägleda immunförsvaret till att bekämpa elakartade celler utan att förstöra frisk vävnad. Detta är enorma och meningsfulla steg framåt.

Även om det är sant att medicinen blir mindre invasiv och mer precis för varje dag som går, är det fortfarande många kvinnor som diagnosticeras med bröstcancer. Faktum är att det enligt Världscancerfonden fortfarande är den vanligaste cancerformen hos kvinnor runtom i världen. Eftersom dödligheten sjunker varje år fokuserar de på de sociala och känslomässiga följderna som sjukdomen har på sina överlevare.

Var och en av dessa kvinnor har ett namn, en unik historia och en cancer med en unik biologisk profil. Oavsett detta är det som förenar dem rädslan och den oundvikliga ångesten. Alla dessa exceptionella kvinnor tvingas påbörja en otroligt svår resa som ingen är förberedd på.

Detta får de flesta av de här kvinnorna att besegra cancern genom en transformerande resa. De blir förebilder och vår största inspiration. De representerar verkligt hopp och visar oss att vi tillsammans kan göra allt.

Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer

Att bekämpa bröstcancer: jag är stolt över mina ärr

Álvaro Rodríguez-Lescure, vice chef för SEOM (Spanska samfundet för medicinsk onkologi) säger att bröstcancer är den vanligaste typen av cancer som upptäcks. Med det sagt är det värt att nämna att det finns länder där lungcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor. Rökning är ett allvarligt problem i vissa delar av världen och det är något vi bör ha i åtanke.

Trots faktumet att andelen drabbade som lyckas bekämpa bröstcancer och överleva är en av de högsta, frågar sig bröstcancerpatienter ändå “varför just jag?”. University of Western Australia gjorde 2014 en undersökning om kvinnors uppfattning om orsakerna till bröstcancer. De fann att de flesta deltagarna associerade bröstcancer med genetiska och/eller livsstilsrelaterade faktorer.

Kliniska studier visar dock att enbart 5 till 10% av bröstcancerfallen går att relatera till ärftlig genetisk mutation. Den särskilda mutationen när det gäller bröstcancer är genen BRCA1 eller BRCA2. Det är klart att det finns faktorer som ökar risken att utveckla den här sjukdomen. Men du kan vara säker på att det inte finns något sätt att garanterat undvika den.

Det viktigaste av allt är att upptäcka tillståndet tidigt. Ju tidigare man upptäcker det, desto lättare är det att bekämpa bröstcancer. Experter säger att den största chansen till överlevnad är att tidigt upptäcka sjukdomen genom mammografi.

En kvinna, en historia

En av de viktigaste hörnstenarna inom onkologin var upptäckten att bröstcancer är heterogent. Varje specifik undertyp kräver en differentierad behandling. Därför kommer det att finnas kvinnor som får mer eller mindre invasiv behandling. Olika cykler av kemisk behandling och strålningsbehandling och olika farmaceutiska behandlingar med Tamoxifen och andra läkemedel.

Vissa väldigt unga kvinnor diagnosticeras med den här sjukdomen, andra får diagnosen när de är gravida. Många av dessa tappra kvinnor vägrar låta cancern påverka deras karriär. De klär sig i huvudscarf, går på sina kemoterapibehandlingar och försöker leva sina liv så normalt som möjligt.

Det finns också de kvinnor som vill vara tappra men helt enkelt inte klarar det. Metastatisk eller återkommande bröstcancer lämnar inte alltid utrymme till seger. Det kommer att finnas perioder av regression och självklart, ögonblick av plötslig förbättring. Men en stadium 4-cancerdiagnos är givetvis inte ett gott tecken.

Slåss mot cancern

Överlevnad är en transformerande resa som lämnar spår

Att bekämpa bröstcancer lämnar en mångfald av ärr. Vissa av dem kan man se med blotta ögat, andra kan man varken se eller uppskatta. Vi talar inte om ärret på ditt bröst. Istället talar vi om ärren som canceröverlevare bär med sig i tystnad.

  • Rädsla för återfall är vanligt
  • Efter strålning, hormonterapi, kemoterapi och operation avtar oftast kvinnors sexdrift.
  • Många tvingas acceptera sin nya kroppsbild, vilket kräver professionellt och socialt stöd.
  • Likaså kräver många bröstcanceroperationer ett avlägsnande av lymfkörtlarna. Detta kan få allvarliga effekter på lång sikt, såsom till exempel lymfödem. Lymfödem är ansamlingen av vätska i operationsområdet. Förutom den ansamlade vätskan kan patienten även uppleva smärta och begränsad rörlighet. Detta kan få enkla uppgifter såsom att borsta håret att bli väldigt svårt.
Kvinna med cancer

Du måste förstå att din resa fortsätter när du överlevt cancer. Omvandlingen fortsätter på en daglig bas. Du måste övervinna din rädsla och hantera sidoeffekterna. Inte bara måste du ta hand om dig själv utan du måste även ta hand om andra. Kanske kan du till och med hjälpa kvinnor i samma situation.

Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer. Bröstcancer förändrar ditt liv. Ditt liv stannar dock inte upp. När du har så mycket mer att leva för, gör dina ärr dig bara starkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Thomson AK, Heyworth JS, Girschik J, Slevin T, Saunders C, Fritschi L. Beliefs and perceptions about the causes of breast cancer: a case-control study. BMC Res Notes. 2014;7:558. Published 2014 Aug 21. doi:10.1186/1756-0500-7-558

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.