Rädsla för lidande är värre än själva lidandet

Rädsla för lidande är värre än själva lidandet

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2021

Emilio Duro sade under en av sina mest välkända konferenser “Optimism och entusiasm” att 99% av allt vi oroar oss över är saker som aldrig drabbat oss och aldrig kommer drabba oss. Om vi tänker efter noga är det faktiskt sant. För mycket av vårt lidande och dess orsaker finns i våra hjärnor. Sanningen är att vi har en rädsla för lidande.

Rädsla är en väldigt mänsklig reaktion som är en del av vår naturliga överlevnadsinstinkt. Men ibland förråder den oss eftersom den aktiveras i situationer där det inte finns någon verklig fara. Det är i dessa situationer som vi måste lära oss att kontrollera våra rädslor.

“Allt du alltid velat ha finns på andra sidan av rädslan.”

-George Adair-

Vi tenderar att lida mer av tanken på lidande. Många personer är rädda för att älska eller förälska sig på grund av rädsla för att lida senare. De gömmer sig bakom en sköld utan att inse att de på så sätt inte kan vara sig själva eller lära känna kärlek.

Hur rädsla i hjärnan fungerar

För att få reda på exakt hur rädsla fungerar i hjärnan utfördes ett experiment av forskare vid Center for Mental Health på University of Texas at Dallas (USA).

Konfrontera rädslan

Experimentet bestod av 224 deltagare som visades slumpmässiga bilder, bland vilka det fanns verkliga bilder (uppdelade i bilder av fara eller oangenäma situationer) och overkliga bilder, utan indikatorer för att skilja de två kategorierna.

Deltagarna ombads att trycka på en knapp med sitt högra pekfinger när de såg ett verkligt foto och att trycka på en annan knapp med höger långfinger när de såg en orealistisk bild, och resultaten mättes med elektroencefalografi.

“Feghet får oss att åldras mer än tiden – åren rynkar bara huden, men rädsla rynkar själen.”

-Facundo Cabral-

Resultaten av detta elektroencefalogram avslöjade att de hotfulla bilderna orsakade en tidig ökning av aktiviteten hos thetavågorna i occipitala loben (området av hjärnan där visuell information bearbetas).

Det orsakade även en ökad thetaaktivitet i den frontala loben (där högre mentala funktioner, såsom problemlösning och planering sker). På samma sätt noterades en ökning även i betavågorna i det motoriska beteendet.

Baserat på ovan drog man därför slutsatsen att hjärnan prioriterar hotfull information över andra kognitiva processer, och experimentet visar hur denna process sker i hjärnan.

Välj att sluta ha en rädsla för lidande

För att sluta ha rädsla för lidande finns det inga magiska formler. Det finns inget sätt för oss att sluta lida och glömma allt. Men det finns vissa reflektioner som vi kan ägna oss åt. Dessa kommer hjälpa oss att släppa taget om den rädsla som ibland är så irrationell.

Upplever rädsla för lidande

Att välja att inte vara rädd är att hantera våra känslor och inte låta dem övermanna oss. Att känna oss själva och att välja att vara i frid med oss själva. För att göra detta är det viktigt att genomgå en process där vi reflekterar över vad vi känner och varför vi känner det.

Identifiera lidande

För att bekämpa rädsla för lidande är det viktigt att vi inte faller in i förnekelse, utan är medvetna om vad vi lider av. För att uppnå en objektiv synvinkel kan vi titta på oss själva och inse vad vi tänker, hur vi tänker och vad vi gör.

Men utöver denna inre observation krävs även extern observation. Titta på din kropp och se vad den försöker förmedla. Det handlar om att fråga: vad försöker din kropp säga till dig? Lyssna på din kropp och identifiera detta lidande.

Välj att sluta lida

När den interna och externa analysen av oss själva är utförd är det dags att välja att sluta lida. För att göra det kan vi börja stoppa de negativa tankar som vi ofta har. Såsom “jag klarar inte detta”, “jag förtjänar det”, “jag har inte tid”, “det är inte värt det”.

“En droppe rent mod är värt mer än ett fegt hav.”

-Miguel Hernández-

Kvinna med bur

Utöver dessa negativa tankar är det även viktigt att övervinna begränsande övertygelser som ofta slagit rot i oss. Såsom “att lida för kärlek är det bästa sättet att visa sann kärlek”. Att släppa taget om negativa tankar och begränsande övertygelser är ett viktigt steg för att inte bli invaderad av lidande och att välja lycka.

Bekämpa din rädsla för lidande, uttryck vad du känner

Det är vanligt att ha en rädsla för lidande. Likaså att vara rädd för att visa detta på grund av vad andra ska tro. Men att uttrycka våra djupaste rädslor är vad som gör oss modiga och ärliga mot oss själva såväl som andra.

Att säga vad vi känner och slå fast vad vi fruktar kräver stort mod. Men vi kommer bryta ned barriärerna som begränsar oss och frigöra oss själva från bördan av vad som får oss att lida. Först därefter kan vi njuta av all skönhet som finns i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.