Konsekvenserna av sömnbrist på kort och lång sikt

Sömnbrist är knutet till kognitiva, emotionella och fysiska problem. Således är att sova så mycket du behöver en nödvändig del för ditt välbefinnande.
Konsekvenserna av sömnbrist på kort och lång sikt
María Paula Rojas

Skriven och verifierad av psykologen María Paula Rojas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sömnbrist är vanligt hos tonåringar och vuxna. I en värld fullproppad med alternativ för omedelbar tillfredsställelse, överstimulering och brist på tålamod förbises ofta grundläggande behov som att sova. Konsekvenserna av sömnbrist syns dock både på kort och lång sikt.

På samma sätt förvärras situationen av ständiga förändringar i arbetstiden samt konstjord belysning och störande teknologi.

Konsekvenserna av dessa förändringar visar sig på olika nivåer, så som kognitiva, emotionella och biologiska. Den kontemporära miljön är på väg att skapa nya tillstånd, så som självorsakad sömnbrist. Det finns många prioriteringar i vårt samhälle, men att sova är inte en av dem.

    “… sömnbrist är en olaglig tortyrmetod som förbjuds av Genèvekonventionen och internationella domstolar, men de flesta av oss gör det mot oss själva.”

–Ryan Hurd–

En man med sömnbrist.


Sömnprocessen

Att sova är ett väsentligt fysiologiskt tillstånd. Tillståndet innebär minskad uppmärksamhet och medvetenhet vilket i sin tur utvecklar processer för integration av hjärnaktiviteterna samt modifierar kroppens fysiologiska processer. Dessutom är dygnsrytmen det som hjälper dig att växla mellan dina vakna och sovande tillstånd.

Det är också viktigt att veta att det finns två huvudsakliga sömnfaser som alltid bör eftersträvas i likartad ordning.

 •  Den första fasen är NREM-sömn, under vilken det inte sker några snabba ögonrörelser. Den delas i sin tur upp i fyra sektioner:
  • NREM1. En ytlig sömn där man lätt kan vakna upp och man fortfarande uppfattar inre och yttre stimuli.
  • NREM 2. Här inträffar en sensorisk åtkomstblockering i kroppen och den minskar muskelspänningar och sänker hjärtfrekvensen. Hjärnvågorna börjar också minska, så att hjärnan kan kalibrera sin aktivitet.
  • NREM 3. I detta läge minskar hjärnvågorna ännu mer, och den sensoriska blockeringen är större. Produktionen av tillväxthormon ökar. Kallas även djupsömn.
  • NREM 4. Detta och föregående steg är de två sektionerna som kallas djupsömn, under vilken det förekommer en övervägande mängd deltavågor.
 • Den andra fasen är REM-sömn. Förekomsten av snabba ögonrörelser är dess främsta kännetecken. Här minskar muskelspänningarna och andnings- och hjärtrytmen blir oregelbundna. Detta är den del av sömnen där hjärnan är som mest aktiv och tydliga drömmar med handling utspelar sig.

Hjärnaktivering och brist på sömn

Via neuroradiologi har en generell minskning av hjärnaktiviteten observerats som ett resultat av minskad sömn.

Utöver det har forskare fastställt att den största minskningen av denna aktivitet sker i hjärnans främre pannlob samt hjässlob. Denna mätning markerar specifikt verbala aktiviteter och forskare tror att det är en konsekvens av hjärnans extra arbete medan den försöker hålla sig vaken och alert.

Påverkar sömnbrist dina kognitiva funktioner?

Numera vet vi att god sömn är avgörande för att man ska kunna upprätthålla en effektiv kognitiv funktionalitet under dagen. Forskare har funnit att en minskning med 1,3 timmars sömn per vecka leder till en minskning med 32 % av uppmärksamhetsförmågan. Det har återverkningar både på fysiska och kognitiva aktiviteter.

Konsekvenserna av sömnbrist på minne och lärande

Minnet och förmågan till inlärning är processer relaterade till ordentlig sömn. Forskare har funnit att den information som människor anskaffar sig under dagen konsolideras under sömnen. Sömnen är alltså avgörande för att man ska kunna lära sig nya saker.

Av denna anledning innebär en minskning av den dagliga sömnen att dessa funktioner påverkas. Det finns olika aspekter av minnet som relaterar till olika sömnfaser enligt nämnda undersökningar.

Till exempel beror konsolidering och kodning av ny information i minnet av REM-fasen och NREM 2-läget. Därför skapar man problem med att bibehålla minnen genom att inte fullborda dessa delar av sömnen. Effekterna kan till exempel leda till dåliga akademiska prestationer.

Det finns även en koppling till förmågan att ta till sig ny information. I detta fall minskar sömnbrist aktiviteten i hippocampus, en viktig struktur för att lagra minnen. Således är det också ett hinder för att bevara information.

Konsekvenserna av sömnbrist på uppmärksamhet

På liknande sätt har forskare funnit att en av konsekvenserna av sömnbrist är den typ av sömnighet under dagen som direkt försämrar uppmärksamhetsförmågan. Därmed minskas förmågan att övervaka en situation vilket lätt utelämnar de relevanta elementen nödvändiga för att utföra en aktivitet.

Det är också svårt att hålla fokus på samma aktivitet under en längre tid. Om vi dessutom räknar med en utökad reaktionstid kan det orsaka problem som trafikolyckor eller misslyckade provskrivningar.

Konsekvenserna av sömnbrist på reaktionstid

Vid sömnbrist ökar reaktionstiderna avsevärt. Man är därmed mer benägen att göra misstag när man försöker sig på vissa aktiviteter. Därför behöver man mer tid för att genomföra olika projekt och även att följa upp tidigare sådana.

Detta påverkar flera aspekter av livet, till exempel skolprestationer, eftersom det kan leda till att man inte förstår eller korrekt utför olika uppgifter. Detta kan även leda till problem med mentalt automatiserade aktiviteter som att köra bil. Det kan bero på att man inte reagerar tillräckligt snabbt i vad som normalt skulle vara en rutinsituation.

Påverkar sömnbrist känslolivet?

Detta är en annan viktig aspekt av sömnbrist. Forskare har funnit att sömnbrist orsakar tillfälliga förändringar i humör, vilket kan skapa känslor av depression och ångest.

På samma sätt påverkar sömnbrist den känslomässiga intelligensen och det konstruktiva tänkandet. Detta beror på flera aspekter. Den första gäller de personliga, interna funktionerna: På grund av sömnbrist minskar din handlingskraft, känsla av självständighet och personliga tillväxt.

En andra aspekt är att sömnbrist påverkar de mellanmänskliga funktionerna, eftersom empatin med andra minskar, tillsammans med kvaliteten på ens personliga relationer. Forskare har observerat att det sker en minskning i förmågan att känna igen känslomässiga gester relaterade till glädje och ilska. Som en konsekvens påverkar detta din relation med andra avsevärt.

Slutligen kan det skapa problem med korrekt stresshantering. Därför kan en sömnberövad person uppvisa svårigheter att kontrollera vissa av sina impulser i sådana situationer. Det förekommer också en fördröjning i aktiveringen av belöningssystemet, vilket kan öka stressen under utvecklingen av vissa situationer.

Förhållandet mellan brist på sömn och fysiologiska aktiviteter

Att sova är nära besläktat med fysiologiska aktiviteter och sömnen är viktigt för att reglera dina kognitiva, emotionella och fysiska aktiviteter. Bland de viktigaste systemen finner vi:

 • Immunförsvar. Sömnbrist försvagar ditt immunsystem och tvingar organen att arbeta hårdare och ökar din risk att bli sjuk.
 • Kardiovaskulära funktioner. Forskare har funnit att personer med sömnproblem löper större risk för högt blodtryck, hjärtsjukdomar och hjärtsvikt.
 • Endokrina funktioner. Brist på sömn ökar dina kortisolnivåer och minskar dina sköldkörtelhormoner. Därför förekommer en högre risk för fetma, diabetes och kronisk trötthet.
En kvinna som inte kan sova.


Otillräcklig sömn

Detta är en störning där man inte får den nattliga sömn man behöver för att orka hålla sig vaken under dagen. Tillståndet är inte organiskt till ursprunget utan beror på yttre faktorer. Till skillnad från verklig sömnlöshet beror denna sömnbrist främst på en frivillig sömnbegränsning motiverad av andra intressen som spelar in, som att ha roligt eller att arbeta sent.

Detta är vanligt hos tonåringar och studenter, som ofta är trötta under dagen. De behöver också hjälp med att stiga upp på morgonen för att inte komma för sent till skolan.

Några av de faktorer som är relaterade till otillräcklig sömn är:

 • Puberteten
 • Användandet av elektroniska enheter
 • Schemaläggning och studiebelastning
 • Användandet av centralstimulerande ämnen
 • Känslomässiga problem och stress

Slutsats

Slutligen, låt oss betona hur viktigt det är att du får sova så mycket som du behöver. Som du ser, leder sömnbrist till negativa känslomässiga, kognitiva och fysiska konsekvenser. Därför är sömn grundläggande för att du ska kunna prestera på flera olika nivåer, inte bara fysiskt utan också mentalt.

Som du ser måste du tänka på riskerna av att inte få tillräckligt med sömn. Så gör det till en prioritet att värdera sömn högre än andra aktiviteter. På lång sikt kommer du att dra fördel av en sådan ansträngning, och din kropp kommer att tacka dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carrillo-Mora, P., Barajas-Martínez, K. G., Sánchez-Vázquez, I., Rangel-Caballero, M. F., Carrillo-Mora, P., Barajas-Martínez, K. G., … Rangel-Caballero, M. F. (2018). Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias? Revista de la Facultad de Medicina (México), 61(1), 6-20.
 • Mendoza, L. A., Caballero, S., Ormea, V., Aquino, R., Yaya, E., Portugal, A., … Muñoz, A. (2017). Neurociencia del sueño: Rol en los procesos de aprendizaje y calidad de vida. Apuntes de Ciencia & Sociedad, 7(2 (Apuntes de Ciencia & Sociedad)), 103-109.
 • Novo, C. (2012). Efectos de la privación de sueño en la esfera neurológica y del comportamiento. NeuroScopic: Integral Neurodiagnostics. Recuperado de https://www.academia.edu/16305643/Efectos_de_la_privaci%C3%B3n_de_sue%C3%B1o_en_la_esfera_neurol%C3%B3gica_y_del_comportamiento

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.