Att läsa kan bekämpa ångest och depression

Att läsa kan bekämpa ångest och depression

Senaste uppdateringen: 15 november, 2022

Den terapeutiska kraften hos litteratur är fantastisk. När du invaderas av sorg, ångest och stress kan du omvandla dina tankar och känslor genom att läsa romaner och poesi.

Genom att läsa kan du börja förstå ditt sinnestillstånd och förbättra ditt beteende eftersom du på ett sätt kan finna dig själv i sidorna av en bra bok eller vacker dikt.

När du läser kan hjärnan uppleva och känna empati med orden, vilket hjälper dig att identifiera och uttrycka vad som sker inom dig. Detta har dokumenterats i stor utsträckning sedan Greklands gyllene tidsålder.

Öppen bok

Det är intressant hur Aristoteles märkte detta redan för flera sekel sedan. Han bjöd in oss att reflektera uppriktigt och autentiskt över vad folk kallar det skrivna ordets gåva. På samma sätt gjorde Kafka 1904 en sådan reflektion i sitt brev till Oskar Pollak:

“Om boken vi läser inte väcker oss med ett slag mot huvudet, varför läser vi den då? Så att den ska göra oss lyckliga, som du skriver? Gode Gud, vi skulle vara lyckliga just om vi inte hade några böcker, och typen av böcker som gör oss lyckliga är den typ vi skulle kunna skriva själva om vi var tvungna. Men vi behöver böckerna som påverkar oss som en katastrof, som gör att vi sörjer djupt, likt bortgången av en person vi älskade mer än oss själva, likt att bli bannlyst till en skog långt bort från alla, likt ett självmord. En bok måste vara yxan för det frusna havet inom oss.”

Dörr i bok

Litteratur – en söt medicin

Litteratur är en söt medicin som för oss närmre läkande eftersom den låter oss normalisera och validera hur vi känner, såväl som att resonera ordentligt och på ett hälsosamt sätt.

Att släppa ut smärta genom att läsa är en terapeutisk välsignelse som avsevärt hjälper oss i processen för förbättring och känslomässigt läkande, delvis på grund av att det lär och hjälper oss förstå vad som sker.

Med andra ord ger det oss verktygen och resurserna vi behöver för att finna klarhet under en mental blockering. Med allt detta i åtanke har The Reading Agency och Society of Chief Librarians tagit fram och sammanställt en lista över de bästa romanerna och den bästa poesin som hjälper till att bekämpa ångest och depression.

Par av papper

Några exempel från den listan som är väl värda att läsa:

 • Tom Sawyers äventyr av Mark Twain. Nyfikenheten och önskan om äventyr i denna roman främjar utforskning och strävan efter att uppleva något annorlunda i livet.
 • Lille Prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. Oavsett vilket stadium i livet du befinner dig i så kan du alltid lära dig mycket om kärlek, vänskap och människors inre liv från denna bok.
 • Dagbok om min kropp av Daniel Pennac. Denna roman talar om rädsla, smärta, död, sjukdom och många andra typer av lidande som vi kan identifiera oss med.
 • Sofis värld av Jostein Gaarder. Denna vackra bok uppmuntrar dig att fortsätta att intressera dig för ditt inre livs många aspekter.
 • Andra liv än mitt eget av Emmanuel Carrère. I denna bok tar man upp flera personers berättelser för att hjälpa oss förstå de olika verkligheterna hos personerna omkring oss, baserat på det faktum att alla har en egen historia att berätta.
 • Livet måste ha mening av Viktor Frankl. En klassiker som kommer hjälpa dig att reflektera djupt över ditt liv och svårigheterna du måste handskas med.
 • Les vilains petits canards av Boris Cyrulnik. Att ha ett svårt liv betyder inte att du måste falla samman; du kan nämligen alltid gå framåt. Detta är lärdomen denna bok har och även principen bakom mänsklig motståndskraft.
 • Att förlora och finna sig själv av Stephen Grosz. Berättelser om patienter som löst sina problem.
 • The Feeling Good Handbook av David D. Burns. Denna bok presenterar en icke-farmakologisk behandling av depression.
 • En liten världshistoria av Ernst H. Gombrich. En autentisk reflektion över historiens gång och våra överlappande liv.
 • Don’t Give Up av Mario Benedetti. Denna dikt främjar känslomässig styrka, vilket vi alla måste finna i tider av hjälplöshet.

Litteratur kan omvandla oss

Sammanfattningsvis kan litteratur vara otroligt omvandlande. Varför? För att vi genom att läsa kan finna logik i det interna kaos som härjar inom oss under svåra tider och traumatiska händelser.

Därför rekommenderar jag att du försöker komma ihåg all information som presenterats i denna artikel. Över tid kan nämligen en bra bok eller vacker dikt hjälpa dig att känna igen, lindra och läka den känslomässiga smärta som kan göra att du känner dig som nedsänkt i isvatten.

Vi kan växa genom att läsa

Bibliografi:

The Reading Agency; Society of Chief Librarians (2015). Reading Well Books on Prescription: Evaluation 2014-15. Oktober 2015. 36 p. Tillgänglig hos: http://readingagency.org.uk/news/RWBOPEvaluationReport2015.pdf

Baikie, K., & Wilhelm, K. (11 augusti 2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Hämtad från BJPsych Advances.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.