Du skapar tillit när dina handlingar speglar dina ord

Du skapar tillit när dina handlingar speglar dina ord
Alicia Garrido Martín

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Garrido Martín.

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2023

Människor litar på dig när dina handlingar speglar dina ord. Mahatma Gandhi sade det enkelt och pricksäkert: “Handlingar uttrycker prioriteter”. Handlingar visar sanning och äkthet – även handlingen att inte göra något.

Handlingar kan antingen stödja dina ord eller motsäga dem. Det du säger är mer pålitligt när dina handlingar speglar dina ord, när de går i samma riktning och visar samma avsikter. När de stödjer vad du säger visar du att önskningarna, löftena, ursäkterna och intentionerna du uttrycker är sanna. Detta skapar tillit och låter dig slappna av, för du behöver inte ständigt vara på alerten.

Du kanske verkligen identifierar dig med detta om du har lätt för att lita på personer som är viktiga för dig. Du litar på dem baserat på att de är konsekventa med vad de säger och gör för dig. Dessutom måste du inte konstant be dem att hålla vad de lovar, för deras ord räcker. Eller så kanske du tänker på de vänner som inte är särskilt emotionellt uttrycksfulla, men som har visat att de finns vid din sida när det gäller.

Tillit skapas när dina handlingar speglar dina ord

Det finns också personer som du litar blint på endast för att de säger vackra saker. Personer som älskar att ge löften, men senare visar att de inte kan hålla dem.

Löv i hand i solnedgång

När dina handlingar inte speglar dina ord kommer de bli fragila. De förstör tilliten och gör det svårt att få tillbaka den. Du kan inte lita på någon som säger en sak och sedan gör något helt annat. Men samtidigt visar din oförmåga att reagera vad du prioriterar i livet.

Tänk på personerna som fyller ditt hjärta med vackra och ömma ord. Hur kan man inte låta sig smekas av sådan skönhet och hoppfullhet? Människor vill ha tillit – vi letar inte efter personer som kan såra oss. Vi börjar bygga murar i takt med att skadan ansamlas över tid, men vår sanna önskan är att lita på människor.

Tillit medför säkerhet och frid

Tillit för med sig säkerhet, vilket vi behöver för att inte bli galna. Vi behöver konsekvens. Inkonsekvens kastar oss ur balans, gör oss osäkra och försätter oss i konstant vakenhet. När någon upprepade gånger bryter vår tillit måste vi därför ta ett steg bakåt.

Värdera tillit och tänka på att dina handlingar ska spegla dina ord

Om vi inte värderar tillit är vi dömda att krossas av våra relationer, om och om igen. Om vi inte respekterar oss själva kommer ingen annan respektera oss. Det är därför det är så viktigt att på allvar överväga vem vi erbjuder den vackra men ömtåliga gåvan som är tillit. Ibland är detta handlingen som uttrycker sant mod.

Leta efter personer vars handlingar backar upp deras ord. Säg inte lättvindigt saker om du inte är säker på att de speglar dina känslor. Ge inte löften du inte tror att du kommer kunna hålla. Försäkra att dina ord har värde. När det finns konsekvens mellan vad du säger och vad du gör, inspirerar du tillit och säkerhet hos andra människor. Och inte bara det, du kan även undvika den resulterande, irriterande kognitiva dissonansen.

“Han som lever på hoppet dör fastande.”

-Benjamin Franklin-

Falskt hopp fyller dig med luft, inte substans

Säkerhet och tillit är fundamentala pelare för alla betydande emotionella relationer. Du kan ha massor av vänner, men sanna vänner är inte så lätta att hitta. Du vet att de är sanna vänner eftersom de alltid finns vid din sida. För deras ord och deras handlingar är sammankopplade, vilket betyder att det inte finns någon osäkerhet som hotar relationen. Ni vet att om ni har några problem så kommer ni tackla dem istället för att bryta era löften.

Vänner med tomtebloss

Skulle du föredra att leva med falskt hopp i väntan på handlingar som aldrig kommer, på ord som förångas i tomma intet så fort de uttalats? Eller vill du ha sanningen, hur smärtsam den än är, eftersom det i slutänden är så personen känner? I slutänden kommer sanningen alltid visa dig vägen, inte det falska hoppet från en hägring vid horisonten. Se alltid till att dina handlingar speglar dina ord.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.