Våld är något man lär sig, men man kan avvänja sig

Våld är något man lär sig, men man kan avvänja sig
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

Ända sedan vetenskapen började studera våldsamma fenomen på mitten av 1900-talet har en fråga cirkulerat: huruvida våld är något man lär sig eller om det är instinktivt. Många hypoteser har uppstått, men en sak är klar: alla kulturer har någon gång visat aggressivt beteende.

Oro över denna fråga har ökat under de senaste decennierna. Världskrigen har visat att människans förmåga att skada varandra inte har några gränser. Dessa och många andra faktorer har lett till att vi ser oss själva med rädsla.

“Våld är rädslan för andras ideal.”

Mahatma Gandhi

Kanske är det på grund av dessa händelser i historien som konceptet aggressivitet har fått en negativ konnotation. Men det var inte alltid så. Utan förmågan att attackera och svara på aggression hade vi faktiskt inte överlevt som art. Men människor har tagit våld för långt, och det är oroväckande.

Aggression och våld: två olika koncept

Ibland tror vi att aggression och våld är likvärdiga, men så är inte fallet. Aggression är en instinkt; vi föddes med den och dess märke är ingjutet i vårt sinne. Det involverar en serie fysiska och kemiska processer som sker automatiskt, utan att vi är medvetna om det.

Människans olikheter

Aggression är biologisk. Den sätter oss i ett vaket läge om det finns en fara. Den hjälper oss att försvara oss när det krävs och anpassa oss till omgivningen. Det är till exempel normalt och friskt att reagera aggressivt om någon försöker knuffa oss. Vår överlevnadsinstinkt innebär att vi svarar på hot med aggressiva handlingar.

Våld är å andra sidan kulturellt. Det består av beteenden vars syfte är att skada andra, för anledningar utöver det objektiva målet att överleva.

Våld är något man lär sig, med andra ord. Aggression är en instinkt, men våld är symboliskt. Det innebär att vi kommer in i världen med medfödda verktyg för att svara aggressivt när det är nödvändigt för att bevara våra liv. Men önskan och tendensen att skada andra av andra anledningar är något vi lär oss. De goda nyheterna är att det går att vänja sig av vid detta.

Våld är något man lär sig, men man kan även avvänja sig

Nästan alla våldsamma människor rättfärdigar sitt beteende med falska anledningar. De flesta hävdar att de sårar andra för att försvara sig själva eller för att lära ut eller ingjuta något som är positivt. Det är även vanligt att offret beskylls för att ha provocerat fram våldet.

Det är inte ovanligt för högre principer att åkallas, vare sig de är religiösa eller politiska.

Bakom dessa falska påståenden ligger komplexa ideologiska konstruktioner som också är falska. Våld är främst en symbolisk (kulturell) handling, och därefter fysiskt. Att förslava mörkhyade människor över hela världen sades till exempel inledningsvis vara för att de saknade en själ.

“Vetenskapliga” böcker skrevs om deras påstått underlägsna och vilda beteenden. Det är så förespråkare av slaveriet rättfärdiga det fysiska våldet mot dem. Samma sak har skett med kvinnor, urbefolkningar och nu djur.

Sluta använda våld

Folk säger att våld i “självförsvar” är okej. Men det finns många fall där detta försvar ekar tomt; det fanns inget hot. Andra rättfärdiganden involverar religion: vissa heliga böcker porträtterar kvinnor som människans undergång.

På samma sätt består många krig av att båda sidor motsätter sig varandras gudar. Det leder till att de försöker utrota både dem och deras gud från Jordens yta. Du har säkert märkt att det är alltför vanligt för folk att rättfärdiga våld med sin “tro”.

Slutet på våld

Våldsamma handlingar måste därför tas bort från sinnet, annars kommer de inte försvinna alls. Du kan förbjuda ägarskap av skjutvapen eller ta bort någon från en situation med fysiska övergrepp; men om någon ser den andra personen som icke värdig, kommer våldet återvända.

Det kan anta icke-fysiska former, såsom bitande kritik, sårande hån eller isande likgiltighet, men det är fortfarande våld.

Det finns ingen anledning att vara rädd för aggressiva känslor, för de är en del av vår försvarsinstinkt. Men vi måste ta avstånd från våldsamma impulser som bara tjänar till att föda mer våld. Våld är något man lär sig, men man kan bli av med dåliga beteenden om man försöker.

Detta kanske intresserar dig
Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår

Passivt våld verkar ytligt och kan ibland verka paradoxalt. Våld får oss att tänka på något "aktivt", så det borde vara två idéer som inte är kompa...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.