5 verbala aggressioner från din partner

5 verbala aggressioner från din partner
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

“Våld är den sista tillflykten för en inkompetent person”. Dessa var de visa orden av den berömda författaren Isaac Asimov. Tyvärr har många inkompetenta personer uppnått en stor förmåga att sända ut verbala aggressioner. De är svåra att upptäcka och som ett resultat av detta är de väldigt farliga. Och det är tyvärr väldigt vanligt med verbala aggressioner från din partner inom kärleksrelationer.

Ibland får kärleken oss till att berättiga ord och attityder som inte bör tillåtas alls. Men ibland är de svåra att upptäcka eller så är de så vanliga att vi inte ens märker av dem. Låt oss gräva djupare.

Verbala aggressioner som är svåra att upptäcka

Att avkoda den andra personens intentioner i en relation är inte något enkelt. Även om vi är säkra kommer det alltid finnas en möjlighet att vi kommer göra ett misstag.

För ingen av oss kan vara helt säker på vad den andra personen tänker. Det finns en verbal aggression gömd i ord och uttryck som vi inte alltid ser till en början. Här är några av dem…

Skämt om din familj är verbala aggressioner från din partner

Det är inte ovanligt att en person förlöjligar den andra personen i en relation. De gör ofta detta genom att kritisera dennes familj eller bakgrund.

Detta stämmer speciellt om personen har haft en uppväxt med få resurser. Men kritik och verbala attacker uppstår inte bara i denna situation.

“Fattigdom är den värsta typen av våld.”

Mahatma Gandhi

Man som skriker på kvinna

Denna typ av aggression kan vara väldigt offensiv. Utan något rättfärdigande och utan grund kan det komma att skapa ett stigma som kan användas vid varje tillfälle. Det kan användas när de är arga, inom sociala tillställningar eller i diverse olämpliga situationer.

Att prata om hur attraktiv en annan person är

Att prata om hur attraktiv en annan person är är inte nödvändigtvis en aggression. Det blir dock till ett problem om det upprepas över tid. Om personen gör det för att underminera partnerns självförtroende övergår det i en verbal aggression.

Att se en annan person som attraktiv är inte problemet. Det är att konstant prata om det och jämföra sin partner med den som man tittar på.

Personen kan därför börja utveckla komplex och känna sig underlägsen p.g.a. det sätt denne behandlas på.

Att göra en karikatyr av den andra personen

Många gånger målar vi ett verbalt porträtt av vår partner som en form av humor och karikatyr. Ibland beter vi oss som om vi kan läsa tankar.

Vad som händer är att man ibland upprepar detta beteende så mycket över tid att det blir till ett hål. Detta kommer såklart att ha en stor påverkan på partnerns självförtroende. Faktum är att denne kan börja blanda ihop sin egen självbild med karikatyren. Detta är också verbala aggressioner från din partner.

Emotionell utpressning

Emotionell utpressning är en annan verbal aggression som ibland inte märks, men det resulterar i stora sår.

Detta är ett väldigt subtilt sätt att kommunicera eftersom personen som utför det får den andre personen att tro att denne måste göra allt. Att det endast är denne själv som måste göra förhållandet bra och produktivt.

Man som blir manipulerad

All emotionell utpressning har ett specifikt mål. Manipulatören pratar om hur denne arbetar med att göra allt bra och rätt.

Det slutar därför med att offret tror sig vara skyldigt för allt som händer och om det inte vore för partnern så hade allt varit en ren katastrof, även om det är rena verbala aggressioner från din partner.

Verbala aggressioner i form av gaslighting

Gaslighting är en form av psykologiskt övergrepp som har fått sitt namn efter en berömd film. I denna situation får den verbala aggressionen den andra personen att tvivla på sina egna mentala förmågor, uppfattning samt minne.

Genom lögner och manipulation skapar förövaren ett enormt psykologiskt obehag hos den andra personen. Det skapar en känsla av osäkerhet och mindervärdighet.

Det är därför en väldigt komplex situation att upptäcka, vilket är anledningen till att psykologer rekommenderar att man får en tredje åsikt från någon utanför relationen; i annat fall kan detta skapa stora problem.

“Mycket arbete och blod hade kunnat sparas om vi öppnade våra hjärtan.”

-Chief Joseph-

Oavsett hur välkända eller uppenbara dessa verbala aggressioner är så är det inte alltid enkelt att känna igen dem, speciellt om vi blir utsatta för dem. Så låt oss vara uppmärksamma i våra relationer och tänka på det sätt vi kommunicerar. Du kommer spara dig själv mycket smärta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.