Emotionella sår sprider sig genom familjebanden

Emotionella sår sprider sig genom familjebanden

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Emotionella sår sprider sig genom familjebanden utan ände. De är som en skugga som kamoufleras av ord inom barnuppfostran, i tystnader, i blickar och i tomheten. Tills någon är tillräckligt mogen och medveten för att säga “nog” och stoppar processen, vilket gör att man kan fly från spindelns nät.

Alla har vi någon gång kastat en sten på ytan på en sjö eller en flod. Så snart den når ytan orsakar den en obalans. Vattenpartiklarna flyttas från sin ursprungliga position och skapar vågor.

Varje person har en historia. Varje person vet följaktligen hur dennes emotionella sår sprider sig. Hur dennes tomhet är och hur denne har blivit nött i kanterna…

Om det är en väldigt hård påverkan kommer många fler vågor att produceras. Det är som ett eko av ett tyst skrik. Som metaforen av ett emotionellt sår som påverkar en medlem av en familj till den grad att det senare kommer att påverka senare generationer ännu mer.

Oscar Wilde sade en gång att det finns få områden som är mer mystiska och hemlighetsfulla än familjer. Isolerade bakom de stängda dörrarna i sina hem. Där ingen vet exakt vad som händer bakom de där fyra väggarna där en eller två generationer delar en gemensam plats och samma nycklar.

Emotionella sår sprider sig från en person till en annan som osynliga vågor, som snören som rör på dockorna, och som arga vågor som eroderar stenarna på stranden med sitt raseri. Så vi vill därför prata med dig om något väldigt komplext och smärtsamt.

Emotionella sår sprider sig under barndomen

Hur emotionella sår är uppbyggda

När vi pratar om att emotionella sår sprider sig är det vanligt att man föreställer sig sexuella övergrepp, fysiskt våld eller att man förlorat någon närstående. Vi kan inte heller utesluta väpnade konflikter eller den påverkan detta har på övergivna barn som lever som flyktingar.

Det finns dock även mindre kända emotionella sår som orsakas av andra typer av dynamik. Av andra metoder som är mycket vanligare än de som redan har nämnts.

Om man har vuxit upp i en emotionellt ostabil miljö så kommer detta utan tvekan att skapa många sår och även emotionella nedbrytningar.

Att vara en del av en familj där det alltid förekommer ilska skapar också problem. Miljöer där skrikande och emotionell giftighet är förekommande och där man inte blir uppskattad.

En annan aspekt som kan skapa en stor påverkan inom familjen är om modern eller fadern lider av en kronisk depression som inte blir behandlad. Försvarslöshet och den etablerade dynamiken mellan föräldrar och barn lämnar emotionella sår som sprider sig.

“Emotionella sår är priset vi alla betalar för att vara oberoende.”

-Haruki Murakami-

Flicka som sover

Trauma och epigenetik

Conrad Hal Waddington var en forskare inom biologi och genetik som myntade en term som var både intressant och chockerande på samma gång. Vi pratar om epigenetik, den vetenskap som studerar alla de kemiska processer som modifierar DNA, utan att förändra dess sekvens och där trauma har en stor påverkan.

Exempelvis:

  • Det är välkänt att när barn är omgivna av förvirring, emotionellt kaos och sårbarhet så kommer de känna av en högre nivå av stress.
  • Deras cerebrala, endokrina och immunförsvarsrelaterade mekanismer reagerar direkt för att hitta en behövd balans, vilket inte lyckas och det uppstår bieffekter: ökade nivåer av kortisol i blodet, hjärtklappning, dermatit och även astma.
  • Vi vet även att genomets uttryck, det vill säga fenotypen, kommer att förändras baserat på miljöns etablerade upplevelser (näring, vanor, stress, depression, rädslor…)

Så alla dessa epigenetiska förändringar kommer även att reflekteras i nya generationer. Så att ett trauma kan påverka upp till fyra generationer.

Att attackera emotionella sår

Vi har alla hört att smärta är en del av livet. Att vi kan lära oss från lidandet och att det är nödvändigt att man förlåter för att gå vidare. I verkligheten har dessa idéer nyanser som det är viktigt att omtolka.

Låt oss titta på dessa aspekter lite närmare.

Det är inte nödvändigt att man lider för att man skall kunna lära sig. Faktum är att riktiga lärdomar kommer av riktig lycka. Det är vad som lägger grunden för en lämplig emotionell balans. Detta är vad som gör att vi kommer i kontakt med det som verkligen är viktigt för oss. Det som det verkligen är värt att kämpa för.

Emotionella sår sprider sig, men låt dem inte göra dig till någon som du inte är.

Å andra sidan är förlåtelse ett val men aldrig ett krav. Den viktigaste försoning vi måste göra är den med oss själva. Emotionella sår som sprider sig gör oss till någon vi inte känner oss bekväma med. Till någon som lider. Någon som uppfattar sig själv som sårbar. Som inte är kapabel. Som är full av ilska och bitterhet. Och som är en fånge hos den person som har orsakat det emotionella såret. Låt oss därför lära oss att hela oss själva. Att försona oss med vårt sårade jag för att stärka det och ta hand om det.

Emotionella sår

Sist men inte minst är det viktigt att man har vissa strategier och protokoll för att upptäcka emotionella sår hos barn. Skolorna bör ha lämpliga metoder för att så kvickt som möjligt upptäcka beteenden som kan vara ett uttryck för en icke-fungerande familjedynamik i hemmet.

Även om ingen av oss väljer våra föräldrar eller den familj som vi kommer från så måste vi komma ihåg att vi alla har rätt att vara lyckliga, att leva ett värdigt liv, med god emotionell och psykologisk balans.

Bilder: Balbusso Anna och Elena


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.