4 typer av intern dialog du bör undvika

4 typer av intern dialog du bör undvika

Senaste uppdateringen: 16 januari, 2022

Alla genomgår smärtsamma perioder och oväntade negativa situationer som de kan behöva övervinna. Men dessa upplevelser kan leda till att vissa personer utvecklar en negativ intern dialog. Detta är inte bra i någon situation, men det är ännu farligare när det hotar med att bli en permanent vana.

Ingen klarar sig undan att drabbas av problem man inte kan lösa, oavsett om det är för att de är för komplexa eller för att man inte har rätt verktyg för att lösa dem. Under dessa omständigheter är det normalt att ångest dyker upp om du ser på problemet som viktigt. Detta eftersom utmaningen då har blivit till ett hot.

“Historia är inget annat än en dramatisk dialog mellan människan och universum.”

-Mario Zambrano-

Med åkommor såsom dessa är det vanligt att ha en intern dialog som förstärker negativa idéer. Dessa för tillbaka personen till negativa upplevelser som denne ännu inte lyckats övervinna. Den värsta delen är att när personen ställs inför nya upplevelser som påminner om vad som skedde, börjar denne reagera negativt eftersom personen anser att det kan vara potentiellt farligt.

Förväntad ångest är den huvudsakliga komponenten hos detta tankemönster, när det väl etablerats. Från och med då kommer personen upprepa förvrängda tankar som förstärker den inledande ångesten tills den blir outhärdlig.

Ängslig man

En dialog som eskalerar

När en person befinner sig i ett tillstånd av ångest tenderar denne att utveckla en katastrofal intern dialog. Denna syn på livet är produkten av ett ändrat och därför förvrängt känslomässigt tillstånd. Faran är att om personen inte korrigerar denna dialog snabbt, kan den bli till en ond cirkel som blir värre över tid och till och med kan leda till en panikattack.

Symptomen på panikattacker inkluderar tryck i bröstet, oregelbundna hjärtslag, yrsel, svettiga händer och hjärtklappning. I biologiska termer är detta en normal däggdjursreaktion på ett hot. Den drabbade personen uppfattar en situation denne inte kan kontrollera. Och utan att denne inser det förstärker dennes inre dialog dessa negativa och katastrofala idéer. Därför tappar personen kontrollen och försätts i ett krisläge.

Person utanför dörr

Panikattacker kan eskalera och bli extremt allvarliga. Men när man vidtar effektiva åtgärder vid första symptom, kan man stoppa krisen och lämna cykeln av negativa tankar. Detta är möjligt eftersom dessa negativa tankemönster är inlärda och därför går att förändra.

Klassificering av intern dialog

Specialister inom fältet psykologi har klassificerat fyra typer av intern dialog som kan utlösa ångest: katastrofal, självkritisk, offermentalitet och självfordrande.

  • Katastrofal: ångest uppstår när personerna tänker sig det värsta möjliga scenariot. De förväntar sig vissa händelser (som egentligen inte kommer inträffa) och förstärker dem. Detta leder till felaktiga uppfattningar som kan utlösa en panikattack. Den viktiga frasen i denna typ av inre dialog är, “allt kan bli till en tragedi när du minst anar det”.
  • Självkritisk: egenskaperna som karaktäriserar denna typ av dialog involverar ett permanent tillstånd av att döma och negativt utvärdera ens egna beteende. Dessa personer betonar sina begränsningar och brister, vilket gör deras liv omöjliga att hantera. De tenderar att vara beroende av andra och jämför sig själva med andra, vilket får dem att känna sig underlägsna. De avundas personer som når sina mål och blir frustrerade när de inte kan nå sina egna. Den föredragna frasen i denna typ av inre dialog är “jag kan inte”, “jag är inte kapabel” och “jag förtjänar det inte”.
  • Offermentalitet: denna typ karaktäriseras av en känsla av att vara oskyddad och hopplös, vilket får dem att tro att de inte har något botemedel samt att de inte gör några framsteg. De tror att allt alltid kommer vara detsamma och att det alltid kommer finnas obestigliga hinder mellan dem och vad de vill ha. De gillar inte hur saker ter sig, men försöker inte ändra dem. De tenderar att säga saker såsom “jag lider och ingen bryr sig”.
  • Självfordrande: personer i denna kategori utvecklar utmattning och kronisk stress på grund av sin perfektionism. De är intoleranta mot misstag och försöker övertyga sig själva om att deras misstag beror på yttre orsaker, och inte dem. De sliter ned sig själva med att tänka på hur de inte nådde sina mål. Detta på grund av brist på pengar eller status, trots att de varit vänliga mot alla. Den självfordrande interna dialogen inkluderar fraser såsom “det räcker inte”, “det är inte perfekt”, “det gick inte som jag ville” etc.
Ta tillbaka kontrollen och gör dig av med negativ intern dialog

Att återfå kontrollen

Att göra dig själv medveten om dessa typer av inre dialoger är ett utmärkt första steg mot att återfå kontrollen och förebygga en negativ uppfattning om dig själv och din omgivning, som endast utlöser ett tillstånd av ångest.

Men verklig förändring involverar att upptäcka dessa negativa tankar och ersätta dem med positiva bekräftelser. Det är viktigt att kontrollera din andning, slappna av och lugnt konfrontera situationen. Pessimistiska och självdestruktiva attityder är självförevigande.

Det är inte lätt att byta dessa reaktioner på saker du anser vara hotfulla. Men det är samma som när du vill ändra en dålig vana, såsom att sluta röka. Det kräver beslutsamhet och ansträngning, men i slutänden kan du uppnå det om du är hängiven.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.