Vad är tankemisstag och hur bekämpar vi dem?

Vad är tankemisstag och hur bekämpar vi dem?

Senaste uppdateringen: 13 april, 2022

Tankar är de mentala produkter som uppstår ur förmågan vi som människor har att “jobba” med våra sinnen. Alltså att reflektera över eller tolka allt som sker runt oss eller i vår inre värld. Denna process är långt ifrån perfekt och resulterar i många tankemisstag.

Människor spenderar sina dagar, timmar och hela lev med att tänka. Vi utvärderar vad som drabbar oss och tänker på obetydliga och till och med abstrakta saker. Ibland producerar vi till och med tankar som gör oss skamsna. Andra gånger reser vi inom våra egna sinnen till det förflutna eller framtiden.

Kort sagt är vår förmåga att tänka enorm, och att veta hur man hanterar detta är en viktig del i att bibehålla den känslomässiga hälsan. Våra tankar slår fast våra känslor, som i sin tur slår fast vårt beteende. Vi kallar tankarna som får oss att uppleva ohälsosamma tankar för negativa automatiska tankar, partiskhet eller kognitiva förvrängningar. Alla våra tankar ger inte upphov till relevanta känslor. Om vi till exempel tänker “det är en hund som skäller” så är det väldigt troligt att detta inte kommer generera något på en känslomässig nivå.

Det skulle vara annorlunda om vi tänkte “det är en hund som skäller” och omedelbart gav denna tanke meningen “det betyder att den är arg och kanske attackerar mig”. Här förändras scenariot helt och hållet. För i enlighet med min tanke är min överlevnad eller integritet involverad. Detta är farligt, vilket betyder att jag bör aktivera svaret ångest, med allt det innefattar.

Några typiska tankemisstag

Det finns många olika typer av partiskhet i tanken, men vi ska fokusera på att analysera de som jag personligen tycker är mest typiska. De som kan störa oss på ett djupare sätt.

Siarmisstaget

Vårt första tankemisstag är en förvrängning som produceras när vi är säkra på att en annan person döljer något speciellt. Det gäller dock även när du tror att något kommer ske och till och med skulle slå vad om att händelsen ifråga kommer inträffa.

Kvinnlig docka

Detta är uppenbarligen inte logiskt eftersom ingen, absolut ingen, har förmågan att förutse vad som kommer ske i framtiden, vad andra tänker eller ens vad ens egna sinne kommer tänka eller göra inom ett par år. Så varför är vi så säkra på vad som sker eller kommer ske? Eller har vi en påhittad kristallkula som berättar dessa saker för oss?

Allt är svart eller vitt

Genom detta tankemisstag placerar du vissa egenskaper eller karaktärsdrag vid slutet av ett spektrum utan att ta hänsyn till att allt inte är svart eller vitt. Det finns även en hel gråskala. Hur många gånger har du sagt till dig själv att allt gått fel när du begått ett misstag? Fråga dig själv: hur kan ett misstag få allt att gå dåligt? Överdriver du inte lite?

Personifiering

Ofta tänker du på dig själv som universums centrum, på gott och ont. Och du tror att andra konstant är beroende av dig, vad du gör och inte gör, hur du klär dig, vad du säger etc.

Sanningen är att alla är upptagna med sina egna problem, och inte med andras liv. Och om så inte är fallet så har personen ifråga ett problem denne bör ta tag i!

Som du kanske redan gissat så tar du med detta misstag allt personligt. Och på så sätt börjar du känna en stor portion ångest, skuld, blyghet etc.

Ledsen flicka

Att tänka katastrofalt

Du begår vanligtvis detta misstag när du överdriver verkligheten till en sådan grad att du ser hot och potentiella faror överallt, trots att du helt saknar bevis. Och du tänker alltid i banor såsom “tänk om?”. “Tänk om jag ställer in?”. “Tänk om min flickvän lämnar mig?”. Eller “tänk om jag är sjuk?”. Till alla dessa frågor lägger du till adjektivet “förfärligt”, och du lever som om de verkligen inträffat. Som om det var en katastrof du inte kan återhämta dig från.

Hur kan jag göra mitt tänkande mer objektivt och därmed undvika tankemisstag?

Kom ihåg att alla dessa tankemisstag kommer från olika övertygelser med ursprung i vårt väsen, och som har satt klorna i oss sedan barndomen. Därför är objektivitet en process som kräver tid och ansträngning, men som kan hjälpa dig må bättre.

Du kommer bli en mer vetenskaplig och rationell varelse, ha mindre partiska tankar, om du gör som följer:

Tolka bara med dina fem sinnen

Vi kan endast känna vår verklighet genom att observera den, beröra den, smaka på den, lyssna till den och känna doften av den. Det finns inget sjätte sinne som kan ge oss ytterligare information. Därför ska du vara medveten om att du lever i nuet, med dina fem sinnen. För i just denna stund är det denna verklighet du har tillgång till. Vad som sker i framtiden, på en annan plats eller i en annan persons sinne utgör inte din verklighet, och du kan egentligen inte känna till det.

Ställ vetenskapliga frågor till dig själv

Om du vill känna verkligheten kan du utöver att använda dina fem sinnen fråga dig själv saker som: Hur kan jag vara säker på att mina medarbetare kritiserar mig? Vilka bevis har jag för att jag kommer drabbas av en olycka om jag kör? Hur stor är risken för att jag faktiskt har en sjukdom?

Var medveten om varifrån dessa tankar kommer

Som vi nämnt kommer partiska tankar från övertygelser. Dessa är som rötterna hos ett träd, och kognitiva misstag är dess blommor. Analysera vilka dina övertygelser är för att ta reda på varför du gör dessa förvrängningar. Behöver du kärlek för att vara lycklig? Tror du att oro kommer lösa dina problem? Anser du att en specifik typ av person är dålig och förtjänar att bestraffas?

Flicka bland stjärnor som gör tankemisstag

Undvik tankemisstag genom att utföra experiment

Som om du vore en forskare bör du utföra experiment som bekräftar huruvida det du tänker är sant eller partiskt. Om du till exempel tror att någon pratar illa om dig bakom din rygg, måste du vara modig och fråga personen om detta verkligen är sant.

Dennes svar kommer hjälpa dig att inse huruvida det var en historia du hittade på i huvudet – ett tankemisstag – eller om det verkligen skedde. Denna person kan även ljuga för dig, men du har ingen kontroll över det. Så fokusera på sakerna du kan lösa och glöm resten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.