Borderline personlighetsstörning: att leva i svart och vitt

15 januari, 2017

Extrema känslor, återkommande tankar om självskada, självmordsförsök, intolerans för frustration och kroniska känslor av ensamhet är bara några av symptomen för borderline personlighetsstörning (BPD).

Det finns många personer som förnekar existensen av denna störning. Detta eftersom borderline är svårt att identifiera på grund av de många symptomen. Den delar även symptom med andra åkommor, såsom depression och ångest.

”Det är väldigt lätt att tappa kontrollen…”

-Anonym-

Personer som går från extrem till extrem

Personer som lider av borderline personlighetsstörning går mellan två extremer: att må väldigt bra och att må väldigt dåligt. De kan inte bibehålla sann balans i sina liv, och om de gör det så är det under väldigt kort tid.

Den tenderar att dyka upp i tidig ålder, vanligtvis under ungdomsåren, även om den ibland inte diagnostiseras förrän i vuxen ålder. Det beror bland annat på att humörsvängningarna och upp- och nedgångarna kan rättfärdigas av hormoncyklerna hos en ung person.

Mörk siluett

Men borderline försvinner inte av sig själv. Utan rätt diagnos kommer sjukdomen förvärras och skapa mycket lidande. Vill du lära dig mer om karaktärsdragen hos personer som lider av denna åkomma?

  • När de känner att en övergivning är på väg, oavsett om den är verklig eller inte, gör de ett desperat försök att förhindra den. Det är då deras självskadande beteende och hot om självmord visar sig.
  • Relationerna de upprätthåller med andra människor är intensiva. Här ingår en inledande idealisering av den andra personen, vilken senare övergår i förakt.
  • De har identitetsproblem där de inte vet vilka de är, och de försöker desperat ta reda på sin plats i världen.
  • De är extremt impulsiva, vilket leder till att de skadar sig själva, lider av ätstörningar och tar droger.
  • Många personer med borderline personlighetsstörning säger att de känner en kronisk inre tomhet som de försöker fylla på olika sätt.

”En konstant nivå av intensiv förstörelse…”

-Anonym-

Detta är några av de verkligheter som personer med borderline personlighetsstörning upplever, men det är nödvändigt att fokusera på den mest slående: självskada. Personer som lider av borderline kan inte hantera sina känslor. De känner dem så extremt att deras enda undanflykt är att åsamka sig själva fysisk smärta.

Personlighetsstörning

Detta tar ofta formen av beteenden såsom ätstörningar (vägran att äta, hetsätning och utrensning).

6 filosofiska filmer om identitet du bör se

Kaotiska relationer och instabila känslor

Utöver den inre tomheten de känner och de intensiva känslor de försöker stänga inne så kämpar personer med borderline även med mellanpersonliga relationer. Det är där de konstant går in i en vägg som de aldrig kan komma över.

Denna åkomma börjar i barndomen. Faktorer som kan påverka dess utveckling är misshandel, dålig kommunikation inom familjen, att familjen faller samman, övergivning etc.

Greppande händer

Allt detta markerar ett före och ett efter i deras förhållanden. Ett kontinuerligt sökande efter personen som kommer frigöra dem från tomheten de känner inom sig, men den konstanta frustrationen av att inte finna denne. Detta gör inget annat än att få alla förhållanden att bli giftiga förr eller senare.

”Jag var rädd, jag var ömtålig… mina förhållanden slutade aldrig väl och det var mitt fel.”

-Anonymt vittnesmål från någon med borderline-

Även i deras förhållanden kan en lögn eller ett bedrägligt beteende resultera i en spiral av besvikelser som leder till vrede, följt av sorg. Situationen blir ohållbar, och ibland börjar personer med borderline isolera sig själva för att undvika fler besvikelser.

Det är normalt att de inför alla dessa omständigheter utvecklar ångestsjukdomar och depression, vilket kan försvåra diagnosen av borderline.

Med rätt behandling kan dock denna åkomma kontrolleras, och du kan leva ett normalt liv. Upp- och nedgångarna kommer inte vara lika frekventa längre och relationer förbättras. Du kommer dessutom kunna ta ansvar på jobbet (många personer med borderline lämnar sina jobb eftersom de inte kan leva upp till kraven).

Borderline personlighetsstörning är vanligare än den verkar.

Livet är inte bara svart och vitt; det finns många nyanser som personer med borderline inte uppfattar. Deras höga känslighet och känslomässiga överbelastning får dem att röra sig mellan extremer. Även om det är väldigt svårt kan rätt behandling hjälpa dem att gå framåt.

Hur utvecklar man en psykisk störning?