Lider du av känslomässig misshandel?

Lider du av känslomässig misshandel?

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2023

Ibland kan tecknen på känslomässig misshandel vara svåra att upptäcka. Till skillnad från fysisk misshandel kan känslomässig misshandel ofta upplevas utan att människor i offrets närhet ens inser att det händer.

Än värre är att offret inte heller inser sin egen misshandel i takt med att den gradvis blir allt värre. Ofta kommer offret till och med rättfärdiga felbehandlingen för att finna reson för och till och med avfärda den.

Känslomässig misshandel kan vara ännu skadligare än den fysiska varianten eftersom det kan underminera vad vi tycker om oss själva. Den kan följaktligen paralysera allt som ödet lagt fram för oss. När vi tillåter den att fortskrida blir den till något som falskt definierar vilka vi är. Känslomässig misshandel kan inträffa mellan föräldrar och barn, make och maka, familjemedlemmar, kollegor och chefer, och till och med mellan vänner.

Förövaren projicerar vanligtvis sina ord, beteenden och handlingar på offret eller offren denne valt ut. Det är en av de föredragna strategierna för att undvika alla typer av konflikter som kan få offret att ifrågasätta förövarens falska självkänsla och tjänar även som ett sätt att attackera offret, vilket gör denne beroende och skapar en känsla av värdelöshet.

Så hur vet du om du är offer för känslomässig misshandel?

Genom att svara på följande frågor kan du få en bättre uppfattning om vad som gör oss till offer för känslomässig misshandel.

Förödmjukelse, nedvärdering, förnekelse, dömande och kritik

Gör personen narr av dig eller sätter alla andras behov framför dina?

Använder personen sarkasm på ett sätt som trycker ner eller nedvärderar dig?

Säger han eller hon att dina åsikter eller känslor är “dåliga” eller inte spelar roll?

Blir du regelbundet hånad? Avfärdar personen dina åsikter, tankar, förslag och känslor?

Dominans, kontroll och skam

Känner du att personen behandlar dig som ett barn?

Korrigerar eller skäller han eller hon konstant på dig för att ditt beteende är “opassande”?

Känner du behov av att “be om tillåtelse” innan du går någonstans eller gör något, inklusive tar små beslut?

Kontrollerar personen hur du spenderar dina pengar?

Behandlas du som om du vore underlägsen?

Får personen dig att känna som att denne alltid har rätt?

Påminns du om dina brister?

Undermineras dina framgångar, aspirationer och planer?

Bemöts du hånfullt nedlåtande rörande ditt utseende, dina kommenterar eller ditt beteende?

Anklagelser och skam, triviala förväntningar eller orimliga krav, och att förneka deras egna tillkortakommanden

Anklagar personen dig för något som denne vet inte är sant?

Kan personen inte skratta åt sig själv?

Är personen extremt känslig när andra personer gör narr av denne eller fäller kommentarer som kan tolkas som det minsta respektlösa?

Hittar han eller hon på ursäkter för sina problem?

Hittar personen på ursäkter för sitt beteende eller beskyller andra personer/utomstående omständigheter för sina egna misstag?

Blir du tilltalad med ett elakt smeknamn?

Får personen dig att känna dig ansvarig för dennes problem eller brist på glädje?

Är han eller hon kontinuerligt respektlös mot dig?

Känslomässigt avståndstagande och “tysta leken”, isolering, övergivning eller känslomässig försumlighet

Är personen tillbakadragande eller undviker denne att ge dig uppmärksamhet eller affektion?

Bryr sig personen inte om att tillfredsställa dina grundläggande behov eller använder denne försummelse eller övergivning som bestraffning?

Använder personen också projektion för att lägga sina fel på dig istället för att ta ansvar för sina egna handlingar och beteenden?

Bryr sig inte personen om hur du känner?

Visar personen inte empati och undviker han eller hon att ställa frågor för att få information?

Medberoende är också ett tecken på känslomässig misshandel

Behandlar personen dig som en förlängning av sig själv istället för en individ?

Skyddar personen inte dina personliga gränser? Sprider personen information du inte vill att denne ska dela?

Tror du att avsaknaden av respekt för dina förfrågningar och vad den andra personen tycker är bättre för dig?

Kräver personen också kontinuerlig kontakt och har inte utvecklat ett eget hälsosamt nätverk av stöd bland sina kollegor?

Om du svarat “ja” på några av dessa frågor är det möjligt att du är med någon som misshandlar dig känslomässigt. Tala därför om dina upplevelser med någon som du kan lita på. Det är nämligen tystnad som förövaren förlitar sig på för att kunna fortsätta bete sig som denne gör.

Ta således av dig det “glada ansiktet” du bär inför alla omkring dig, och tillåt framförallt dig själv att få professionell hjälp och utvärdering; ingen skall tillåtas att trampa på dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.