Hur panikattacker kan påverka ditt liv

Hur panikattacker kan påverka ditt liv

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2017

Panikattacker är en tyst epidemi som fortsätter att sprida sig. Dess effekter förvärras av stress och upplevelser som inte har bearbetats ordentligt, för i vårt samhälle har vi inte tid för sånt. Dessvärre blir de allt vanligare och behandlas vanligtvis av experter i ett för sent skede. Personer söker faktiskt vanligtvis inte terapi förrän de blivit helt dysfunktionella.

Symptom inkluderar svettningar, oregelbunden puls eller stark hjärtklappning, overklighetskänsla, skakningar, svårigheter att andas, att känna att man är för varm eller för kall samt rädsla för att dö, bland annat. Ångestsyndrom har många återkommande fysiska symptom, även om utlösaren inte alltid är tydlig och förväntningen att få en panikattack till och med kan vara den utlösande faktorn.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas tre av tio människor av panikattacker. WHO uppskattar att runt sex miljoner människor söker professionell hjälp varje år för ett eller flera symptom på panikattacker, varav en miljon uppvisar alla symptom och behandlas för det.

“Panik är mer smittsamt än pesten och sprids omedelbart.”

-Nikolai Gogol-

Detta fenomen är relativt nytt. Det var inte förrän 1980 som det klassificerades som sin egen åkomma. Detta skedde efter att tusentals hälsoexperter runtom i världen rapporterat att antalet personer som kom till dem med plötsliga episoder av skräck fortsatte öka. Det passade inte under andra ångestsyndrom, så det gavs namnet “panikattacker”.

Att drabbas av panikattacker är en överväldigande upplevelse

Det värsta med panikattacker är att de inträffar helt arbiträrt och slutar på samma sätt. Personen kan lugnt gå på gatan och plötsligt uppleva samma symptom som dem hos en hjärtattack eller nära döden-upplevelse. Det känns som om du ser döden i vitögat. Oftast känns det som om upplevelsen faktiskt kan sluta i döden.

Krossad spegel

Det första problemet personen kan ställas inför är att denne inte vet vad en panikattack är, vilket gör att personen antar att denne har någon form av fysisk sjukdom. Det vanligaste folk gör är att gå till diverse läkare, men ingen av dem kan ta reda på vad det är för fel.

Sedan blir situationen väldigt oroväckande. Personen tror att denne är sjuk, men läkarna kan inte hitta något, så han eller hon känner sig övergiven i sitt lidande. Generellt kommer hela personens liv förändras. Individen börjar bli rädd för att lämna hemmet eller att vara ute ensam.

De som drabbas är rädda för att symptomen ska visa sig igen och att inte ha någon som kan rädda eller hjälpa en. De har även starka känslor av sorg och frustration.

Förstå modern panik

Panik är ett symptom som många personer kan uppleva. Vissa personer har en eller ett par attacker, varpå det aldrig sker igen. Andra har återkommande attacker, vilket kan anses vara en del av ett ångestsyndrom. De kommer alltid med mycket ångest på grund av den plötsliga uppkomsten av symptom och svårigheten i att finna orsaken.

Den mest oroande delen är att diverse studier har etablerat att specifika typer av människor löper högre risk att drabbas av panikattacker, och detta är personer som genomgått svåra livsupplevelser och alltid bibehållit en viss mängd kontroll.

De är människor som tenderar att lösa sina problem och gå vidare genom sina svårigheter. När paniken börjar så motsätter de sig att acceptera det som något som faktiskt sker och som de inte kan kontrollera. De har problem med att erkänna att det som sker med dem har sin källa i deras sinnen, inte deras kroppar.

Man med ångest

Den värsta delen är att de flesta personer endast träffar experter inom mental hälsa efter många år av att ha härdat ut symptomen. De gör det efter många besök till allmänläkare och till och med specialister (men inte inom mental hälsa), som inte har kunnat ge dem svaret.

Eftersom panik förvandlar deras liv så utvecklar de problem såsom depression, misstro, irritabilitet och konstant ångest. Detta resulterar i flera problem, vilket betyder att när de äntligen påbörjar rätt behandling, är åkomman redan långt gången.

Folk tror att panikattacker bara finns hos personer som lever i storstäder, men det stämmer inte. Även om de är vanligare i stadsmiljöer så kan personer som lever eller spenderar mycket tid i lantliga miljöer också drabbas av dem.

Vissa psykologiska synvinklar hävdar att utvecklingen av panikångest inte nödvändigtvis är beroende av omständigheterna, utan på en upplevelse eller slumrande inre konflikt som inte blivit löst. Det är därför psykoterapi är så viktigt när det kommer till denna svåra situation.