Har du en ångest- eller en panikattack?

Idag vill vi prata om skillnaden mellan en ångest- och en panikattack. Den förstnämnda är ett vardagligt uttryck av ett tillstånd, utan egentlig klinisk betydelse, medan den senare är den korrekta klinisk termen som uttrycker verkligheten.
Har du en ångest- eller en panikattack?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Termerna ångest- och panikattack används många gånger synonymt. Men de är inte desamma. Faktum är att vissa viktiga egenskaper skiljer dem åt trots att de har vissa symtom gemensamt. Detta är något som verkligen kan te sig förvirrande till en början. Faktum är att även professionella psykologer ofta använder de två termerna felaktigt.

Att inte veta skillnaden kan dock göra det svårt att hitta rätt behandling eller att utveckla användbara hanteringsverktyg. Som du kan förstå är dessa skillnader mer än bara en fråga om semantik.

Man kan ta itu med patientens fall och problemen bakom attackerna mer effektivt genom att förstå symtomen hos en ångest- respektive en panikattack. Det grundläggande obehaget skiljer sig mellan tillstånden, och detsamma gäller för hur de utvecklar sig. Därför är det viktigt att kunna skilja på dem.

Panikattacker liknar mycket det att vara berusad på något vis, du tappar kontrollen. Du gråter av till synes ingen anledning. Baksmällan sitter kvar till långt in på nästa dag.

-Sara Barnard-

En nödställd kvinna

Är det en ångest- eller en panikattack?

En ångestattack uppstår ofta som en reaktion på en stressituation eller ett särskilt bekymmer. Du kanske till exempel har gått och varit rädd för en uppsägning under en tid, och då din chef ringer dig och vill ha ett möte på kontoret skjuter dina ångestsympom i höjden.

Man kan känna sig rädd och orolig när man drabbas av en ångestattack. Hjärtat kan slå väldigt snabbt och man kan känna sig andfådd. Men allt detta är övergående, och försvinner samtidigt som den uppstressande faktorn.

En panikattack uppstår däremot fast det inte finns någon verklig fara eller uppenbar orsak till det. Det finns ingen egentlig trigger, så det kan i vissa fall vara väldigt oförutsägbart. En person som går igenom en panikattack upplever vanligen starka känslor av skräck, rädsla eller oro.

Det kan kännas som att man håller på att dö, förlora kontrollen eller få en hjärtinfarkt. Faktum är att man kan uppleva en rad olika fysiska symtom som kan bland annat bröstsmärtor, andfåddhet, yrsel och illamående.

Ingår dessa beteckningar i DSM?

”Ångestattack” ingår inte i någon diagnostisk kategori i den senaste utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

 • Ångestattack är i själva verket ett icke-kliniskt uttryck som vi i vardagsmun använder för personer som upplever ångest, och som beskriver episoder av intensiv eller långvarig oro.
 • Panikattacker är lätta att definiera eftersom här finns en klinisk beskrivning. Den officiella DSM-definitionen är: ”En panikattack är en plötslig episod av intensiv rädsla som utlöser allvarliga fysiska reaktioner utan att där finns någon verklig fara eller uppenbar orsak”.

Symtom på en ångestattack

I detta fall når ångesten en topp som kan hålla i sig under en längre stund; antingen tills triggern försvinner, du lyckas använda dig av en alternativ hanteringsstrategi, eller attacken helt tömmer ditt fysiologiska system.

Det är ett allvarligare tillstånd än bara en enstaka känsla av ångest, men vanligtvis når det inte samma nivåer av aktivitet som triggas av en faktisk panikattack. En ångestattack kan sitta i i minuter, timmar, dagar eller veckor. Vanligen manifesterar den sig tillsammans med ett eller flera av följande symtom:

 • Rastlöshet eller en känsla av utmattning eller nervositet.
 • Intensiv utmattning utan någon fysisk eller mental ansträngning.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Irritabilitet.
 • Muskelspänningar.
 • Svårigheter att kontrollera oro.
 • Sömnstörningar (svårigheter att somna in, hålla sig sovande eller en rastlös eller otillfredsställande sömn).

Terapeuten Ginger Poag definierar en ångestattack som en episod av oro över möjliga framtida händelser. Det finns tillfällen då en ångestattack agerar som ett förspel till en panikattack.

Men till skillnad från dessa är ångestattacker inte sympom på ett ångestsyndrom. Faktum är att ångest är en naturligt reaktion på vissa stimulanser eller situationer, och dessa typer av “attacker” är egentligen bara mer intensiva former av dessa typer av känslor.

Dessutom leder ångestattacker ofta till undvikandemönster eller överdriven försiktighet. Till exempel kan en person som har upplevt en socialt grundad ångest undvika platser eller situationer som en gång skapat denna oroskänsla. Detta kan naturligtvis leda till en livssituation som blir begränsad och mindre uppfyllande, både för individen och för samhället.

Symtom på en panikattack

En ångest-, till skillnad från en panikattack, kan inte utlösa allvarliga fysiska reaktioner. Många av de som upplever en panikattack tror att de är i färd med att få en hjärtattack. Faktum är att vissa till och med ringer till larmcentralen eftersom de inte vet vad som händer. De har vanligtvis åtminstone några av följande symtom och dessa varar vanligtvis cirka i 10 till 15 minuter:

De drabbade upplever ofta känslan av ett omedelbart hot när de upplever en panikattack. Således reagerar de genom att be om hjälp eller försöka fly från situationen som de upplever. Vissa drabbas enbart av en eller ett par panikattacker under sin livstid.

Dessa uppträder vanligtvis under perioder av extrem stress eller tryck. Upprepade panikattacker är ofta ett sympom på ett paniksyndrom. Vissa traumatiska händelser kan vara av sådan art att de efter en tid utlöser paniksyndrom hos en individ.

En kvinna som upplever en ångest- eller en panikattack

Hur man skiljer mellan en ångest- och en panikattack

Symtomen på en ångest- och en panikattack är ganska lika. Således kan det vara svårt att särskilja dem. Dessa tips kan hjälpa:

 • Panikattacker inträffar vanligtvis utan utlösare. Ångestattacker är främst ett svar på ett upplevt hot.
 • Symtomen på en panikattack är intensiva och obehagliga. Ofta medför de också en känsla av att man är avskild från verkligheten. Symtomen på ångest varierar i intensitet och sträcker sig från lätta till allvarliga.
 • Panikattacker uppträder plötsligt, medan symtomen på ångest gradvis intensifieras under några minuter, timmar eller till och med dagar.
 • En panikattack varar i några minuter, medan en ångestattack kan pågå under längre perioder.

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan en ångest- och en panikattack eftersom många patienter tror att de upplever den ena när det i själva verket är den andra. Denna förvirring är anledningen till att många inte söker medicinsk hjälp.

I värsta fall kan man bli beroende av mediciner man inte behöver om den som ställer diagnosen blandar ihop de båda tillstånden. Av denna anledning är det oerhört viktigt att vårdpersonal är införstådda med skillnaderna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.