Kännetecknen vid en akut stressreaktion

Att vara med om en olycka eller att bevittna en, att bli misshandlad eller att uppleva en familjemedlems död är alla upplevelser som allvarligt påverkar hjärnan. Vissa kan förändra ditt liv fullständigt och påverka din psykologiska hälsa för alltid. Detta manifesteras ibland som en akut stressreaktion.
Kännetecknen vid en akut stressreaktion
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Få människor lämnas oberörda efter att ha bevittnat eller upplevt en traumatisk händelse. Sinnet blir påverkat och känner av konsekvenserna. Det förekommer därmed störningar efter både dagar och veckor. Psykologin hänvisar till detta som en akut stressreaktion. Även om du kanske inte är medveten om det så upplever alla trauma någon gång under sitt liv.

Ingen är fri från psykiska problem. I själva verket är denna typ av störning möjligen en av de vanligaste. Du kan uppleva den då en älskad dör eller när du bevittnar en allvarlig olycka. Att vara offer för ett överfall är dock kanske den vanligaste faktorn.

Varje person bearbetar denna typ av upplevelse på olika sätt. Vissa människor har även strategier för att hantera traumatiska händelser. I genomsnitt är det vanligaste att det manifesterar sig genom ett tillstånd av högt emotionellt slitage, intensiv ångest, sömnstörningar, beteendeförändringar och känslomässiga upp- och nedgångar.

En äldre man sitter på en gråmulen dag vid havet

Akut stressreaktion – symptom, orsaker och hanteringsstrategier

En akut stressreaktion uppträder vanligtvis när en person genomgår en extraordinär händelse. Situationen kan dock bli komplicerad om du inte tar itu med den ordentligt. Därmed riskerar du att tappa sinnesfriden om du inte söker experthjälp.

Bland annat en studie av Richard Bryant, University of New South Wales, visar att det är avgörande för en person som diagnostiserats med akut stressreaktion att få adekvat behandling. Det är det enda sättet att förhindra ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Denna kliniska kategori uppstod under första världskriget, men då hänvisade man till fenomenet som ”shell shock”. Denna term beskrev en situation där upplevelserna på slagfältet resulterade i bestående mentala men för de drabbade. Kraftiga explosioner i en persons närhet skadade det centrala nervsystemet och försatte dem i ett tillstånd av förtvivlan samt med ett drastiskt förändrat sinnestillstånd.

Symtom

En person är drabbad av en akut stressreaktion då denna lider av en serie fysiska och psykologiska manifestationer i minst tre dagar i rad efter att ha upplevt en traumatisk upplevelse. Det är viktigt att komma ihåg att det rör sig om ett posttraumatiskt stressyndrom om deras symtom varar mer än i en månad.

Detta är några av kriterierna som DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) använder för att ställa diagnosen:

 • Påträngande tankar. En person upplever ständiga ofrivilliga återblickar. Dessa påträngande minnen plågar personen och dyker ofta upp i dennes drömmar.
 • Symtom förknippade med sinnestillståndet. Dessa manifesteras som ångest, rädsla och ständig nöd.
 • Dissociativa symtom. En person upplever ofta en känsla av att inte vara närvarande, att inte tro att något hemskt faktiskt hänt. Dessutom verkar tidsperspektivet vara förändrat och den drabbade kan känna det som om tiden till och med står stilla.
 • Upphetsning. Problem med att sova och koncentrera sig, svårt att fatta beslut och svårigheter att få kontakt med vänner, familj och partner.
 • Undvikande beteende. Det är vanligt att en person som nyligen har upplevt något traumatiskt försöker att inte tänka på saken för att undvika det de sett och känt.

Vad är orsakerna till en akut stressreaktion?

Inte alla som går igenom en traumatisk upplevelse kommer att utveckla en akut stressreaktion. Faktum är att främst individer som tidigare lidit av en psykologisk störning (som depression) utvecklar det. Personer som har en undflyende hanteringsstil eller som har blivit drabbade av tidigare trauma är mer benägna att utveckla en akut stressreaktion.

En förståelse av det centrala nervsystemet är viktig för att i sin tur förstå mekanismen för akut stresstörning.

 • Din kropp aktiverar en automatisk kamp- eller flyktrespons när du upplever en skrämmande eller hotande händelse.
 • Denna typ av störning är en evolutionär mekanism som gör att människor kan överleva farliga situationer.
 • Dessa är intensiva upplevelser där nervsystemet frigör stora mängder adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner orsakar vakenhet, rädsla, muskelsmärtor etc.
 • Det mest slående är att människor inte bara tenderar att minnas en traumatisk händelse om och om igen. Vi fruktar också att något liknande kommer att hända igen. Ångesten ökar och vi kan uppleva att det finns hot finns överallt. Varje stimulans är skrämmande och sinnet förblir fängslat inom den dåliga upplevelsen.
En person som pratar med en terapeut

Behandling för akut stressreaktion

Det behövs terapi för att undvika att mer skadliga eller till och med kroniska tillstånd ska uppstå efter en diagnos av akut stressreaktion. Åtminstone stöder studier som bland annat denna som genomförts vid Bergens universitet i Norge effektiviteten av kognitiv beteendeterapi.

Strategier som kognitiv omstrukturering, avslappningstekniker och imaginär eller levande exponering underlättar framsteg och förbättring hos många av dessa patienter.

För att avsluta, kom ihåg att alla kan drabbas av en traumatisk upplevelse någon gång i sina liv. Det är här viktigt att söka hjälp för att hantera dess påverkan, dämpa symtomen och lära dig några hanteringsstrategier. Vissa saker kan du helt enkelt inte klara på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bryant, R. A. (2018, December 1). The Current Evidence for Acute Stress Disorder. Current Psychiatry Reports. Current Medicine Group LLC 1. https://doi.org/10.1007/s11920-018-0976-x
 • Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Weisæth, Lars; Kirkehei, Ingvild; Johansen, Kjell; Steiro, Asbjørn (September 2008). “Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms: A systematic review and meta-analysis”. BMC Psychiatry8: 8. doi:10.1186/1471-244x-8-8

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.