Vad är kopplingen mellan hyperventilation och ångest?

Du kan inte andas, dina lungor reagerar inte, världen snurrar omkring dig... Om du någon gång har drabbats av hyperventilation på grund av ångest, så vet du hur det känns. Idag ska vi presentera några strategier som kan hjälpa dig att få bukt med detta problem.
Vad är kopplingen mellan hyperventilation och ångest?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Andningssvårigheter, hjärtklappning, yrsel, domningar, tryck över bröstet, rädsla… Hyperventilation och ångest är nära förbundna med varandra. Andnöd och känslan av att inte få tillräckligt med syre i lungorna kan vara en fasansfull upplevelse. Det kan också vara en direkt följd av en del psykiska besvär, vilket många människor är omedvetna om.

Det är inte alla som sammankopplar denna upplevelse med ångest. Människor tror i allmänhet att de har astma eller något annat hjärt- eller andningsproblem. Men om du tar dig till en akutmottagning eller uppsöker din läkare och man inte upptäcker några fysiska orsaker, så kan detta få dig att bli förvirrad. Hur kommer det sig då att ångest kan leda till något så smärtsamt?

Kanske glömmer du att denna mekanism, som är till för att förbereda dig för yttre och inre stimuli, är direkt kopplad till andningen. Kroppens viktigaste uppgift när du upplever ångest är att reagera på denna. Detta gör den genom att höja din hjärtfrekvens och öka syretillförseln till dina muskler. Målet är enkelt: att fly undan de vilda djur som jagar dig.

Kom ihåg att hyperventilation inte är en sjukdom. Det är inte något allvarligt och man kan inte dö av det. Det är en biverkning av ångest som människor med paniksyndrom ofta drabbas av. Låt oss titta närmare på detta.

Det finns effektiva strategier för att motverka hyperventilation

Hyperventilation och ångest: symtom, karakteristika och strategier

Ångest är ett av de kliniska tillstånd som orsakar flest fysiska symtom. Studier som utförts vid University of Health Sciences vid Chicago Medical School visar att det att vara speciellt känslig för ångest i regel utgör en riskfaktor för panikångest och därmed också för hyperventilation.

Det är viktigt att notera att hyperventilation och upplevelsen av andnöd givetvis kan vara tecken på andra besvär som inte är emotionellt betingade. Astma, emfysem och andra lungproblem kan också förklara varför andningssvårigheter av den här typen plötsligt uppstår. Hur som helst gör man bäst i att konsultera sin läkare för att få rätt diagnos.

Varför hyperventilerar man när man känner sig ängslig?

När du andas fortare än nödvändigt för att tillgodose kroppen med det syre den behöver så leder detta till hyperventilation. Som du förmodligen förstår är detta något som sker i stressiga situationer eller när din ångest stegras eller når okontrollerbara nivåer. Du inser inte att du andas för fort och att du skapar obalans i dina syrenivåer.

 • Hyperventilationen rubbar jämvikten mellan syret och koldioxiden.
 • Din hjärna uppfattar den plötsliga minskningen av koldioxid i blodet som ett hot.
 • Hjärnan strävar efter att stabilisera situationen genom att så snabbt som möjligt minska mängden inandat syre och utandat koldioxid.
 • Din kropp gör detta genom att minska impulsen att andas. Det betyder att din hjärna signalerar att din andning ska avta, vilket förklarar varför du har känslan av att kvävas.
 • Samtidigt som du förtvivlat försöker andas är detta något som din kropp faktiskt försvårar. Naturligt nog blir effekten att din panik och ångest intensifieras.

Även om det är sant att hyperventilation inte är något farligt och att det inte finns någon som har dött av det, så är det en mycket skrämmande upplevelse.

Symtom vid hyperventilation och ångest

Hyperventilation och ångest är nära förknippade med varandra. När din känslomässiga belastning är hög reagerar din kropp. I regel är den fysiologiska responsen intensiv.

Det svåraste med dessa situationer är att upplevelsen av panikångest eller hyperventilation bara stärker rädslan och ångesten. Det blir en ond cirkel. Nedan finner du de vanligaste kännetecknen för denna cykel av hyperventilation och ångest:

 • Hyperventilation orsakad av ångest varar vanligen omkring 20 minuter.
 • Du känner en förhöjd fysisk och känslomässig spänning.
 • Det kan ge dig upplevelsen av att inte kunna andas, som om du drabbats av andnöd. Känslan av att du kvävs förstärks gradvis.
 • Ditt hjärta slår fortare och kraftigare.
 • Du kan känna stickningar i händer, i ben och runt munnen.
 • Yrsel och tunnelseende är vanliga symtom.
 • Svettningar.
 • Huvudvärk och svimningsanfall är också vanligt.
När man andas i en papperspåse återställer man koldioxidhalten i blodet

Hur man kan motverka hyperventilation

När du hör ordet hyperventilation föreställer du dig antagligen en person som andas i en papperspåse. Detta är faktiskt en bra strategi, men det finns även andra aspekter att betänka.

 • Hyperventilation är inte en sjukdom. Det är ett symtom och det är viktigt att känna till dess ursprung. Som första steg bör man utesluta fysiska hälsoproblem.
 • Om det är ångest som ligger bakom din hyperventilation, försök att identifiera vad som utlöser din ångest.
 • Kognitiv beteendeterapi, rationell emotiv beteendeterapi, kognitiv terapi inriktad på lösningar för hyperventilation eller ögonrörelseterapi (EMDR-terapi, från engelskans Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan alla ge goda resultat.
 • Samtidigt är det viktigt att du fokuserar på din andning när du drabbas av ett hyperventilationsanfall.
 • Om du andas fortare kommer känslan av att kvävas bli starkare. Istället måste du minska ditt syreintag.
 • Det kan hjälpa att andas med plutande läppar, som om du blåste ut ett ljus.
 • Det finns också en annan strategi som du kan pröva. Täpp till ena näsborren och andas genom den andra. Detta är ännu ett effektivt sätt att andas mer långsamt.

Slutligen kan du alltid begagna dig av den klassiska papperspåse-tekniken. Allt du behöver göra är att hålla påsen för näsa och mun och börja andas. Detta bidrar till att göra din andning långsammare och att balansera koldioxidnivåerna. Sammanfattningsvis är det viktigt att du tar reda på vad som utlöser dina andningssvårigheter och att du uppsöker hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Donnell, C. D., & McNally, R. J. (1989). Anxiety sensitivity and history of panic as predictors of response to hyperventilation. Behaviour Research and Therapy27(4), 325–332. https://doi.org/10.1016/0005-7967(89)90002-8
 • Bass, C., Chambers, J. B., Kiff, P., Cooper, D., & Gardner, W. N. (1988). Panic anxiety and hyperventilation in patients with chest pain: a controlled study. QJM: An International Journal of Medicine69(3), 949-959.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.