Lider du av ångestutlöst bröstsmärta?

Ångest yttrar sig nästan alltid i fysiska symtom. Olika människor upplever olika symtom, men ett av de mest plågsamma är smärtor i bröstet. Läs vidare för att lära mer om detta fenomen och om hur du kan urskilja mellan ångestutlöst bröstsmärta och något mer allvarligt.
Lider du av ångestutlöst bröstsmärta?
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Om du lider av ångest vet du att det kan gå ut över din kropp. Ångest kan ta sig uttryck i olika symtom och alla upplever ångest på olika sätt. Ett av dessa är ångestutlöst bröstsmärta.

Kanske har du känslan av att inte kunna andas när du är ängslig, eller kanske mår du illa eller känner dig yr. En del symtom går utöver en enkel fysiologisk aktivering och kan vara riktigt skrämmande.

Visserligen är många ångestyttringar inte är särskilt påtagliga, men ångestutlöst bröstsmärta är ett av de mest oroväckande symtomen för den som drabbas.

Förklaringen är att det känns nästan precis detsamma som den bröstsmärta man kan uppleva vid en hjärtinfarkt.

Din bröstsmärta kan vara ett tecken på att du är orolig eller att du har ett akut hälsoproblem. Därför är det oerhört viktigt att du kommer till klarhet i varför du har smärtor i bröstet.

När ett eller flera kranskärl är blockerade eller skadade upphör de att förse delar av ditt hjärta med blod (som transporterar syre och näring).

Din kropp reagerar på situationen genom att sända smärtsignaler till din hjärna för att underrätta dig om att något inte står rätt till.

En orolig kvinna som griper sig för bröstet

Trots att den smärta du känner härrör från ditt hjärta så yttrar sig smärtförnimmelsen faktiskt på andra ställen. I detta fall i ditt bröst. Och det är precis den sortens smärta som de flesta uteslutande förknippar med en hjärtinfarkt.

Följaktligen är det inte konstigt att en skarp smärta mitt i bröstet får dig att tro att du har något slags hjärtproblem. Men det finns många andra skäl till att man kan drabbas av smärtor i bröstet. Några exempel är:

 • En kardiovaskulär händelse.
 • Trauma.
 • Problem i ben och leder.
 • Muskelskador.
 • Olika typer av tumörer.
 • Ökad eller långvarig hjärtverksamhet.
 • Somatisering av ångest.

Det är den sista punkten på listan som vi diskuterar i denna artikel. Förutom att den är mycket vanlig så kan den vara ett tecken på att du är utsatt för enorm stress.

Vad är orsaken till ångestutlöst bröstsmärta?

Det finns ett fenomen som ligger mellan det fysiska och det fysiologiska och som kallas somatisering. Det är ett ämne som varit föremål för omfattande forskning av såväl psykologer som läkare.

I grund och botten är somatisering kroppsliga reaktioner (i form av smärta, onormala rörelser, hälsoproblem, hudbesvär, m.m.) på inre emotionella tillstånd.

När du upplever intensiva emotioner är de ofta kopplade till en känsla i bröstet. Därför ger en stark glädjeupplevelse dig känslan av att ditt hjärta “håller på att brista”.

På liknande sätt kan en otrevlig erfarenhet ge upphov till en obehaglig känsla i bröstet.

Till följd av detta är bröstet den del av kroppen där ångesten oftast yttrar sig. Den känsla människor oftast klagar över är smärta.

Även om den här somatiseringen är relativt vanlig och ofarlig, är den ofta ett tecken på att patienten lider av extrem ångest.

I allmänhet är ångestutlöst bröstsmärta inte effekten av en övergående eller isolerad ångestfylld händelse. Tvärtom är den vanligen en reaktion på intensiv och långvarig ångest.

Den här typen av kroniskt tillstånd kan få mycket negativa konsekvenser för din hälsa och ditt välbefinnande.

När människor upplever ångestutlöst bröstsmärta ökar ofta deras ångest. Detta är en ond cirkel som spär på sig själv och kan göra situationen ännu värre.

Orolig kvinna med handen för pannan

Hur man skiljer på ångestutlöst bröstsmärta och något allvarligare

Om du har bröstsmärta ska du genast söka läkarhjälp. Det kan vara fråga om ett allvarligt hälsoproblem.

Du ska dock försöka hålla dig lugn. Att bli upprörd över något som kanske inte är särskilt farligt tjänar inget till, oavsett vad problemet är.

När bröstsmärtor är orsakade av hjärtproblem förekommer det i regel andra varningstecken och symtom. Om roten till problemet är ångest kan bröstsmärta vara det enda symtomet. Andra tecken på hjärtbesvär är:

 • Din hjärtfrekvens blir oregelbunden eller svag.
 • Du börjar kallsvettas eller får lägre blodtryck.
 • Du känner dig yr eller svag.
 • Svimningar.
 • Smärtan är intensiv och stickande. Det känns som om något skär igenom ditt bröst framifrån eller som att smärtan strålar ut i vänster arm eller nacke.
 • Det är vanligt att man samtidigt får matsmältningsstörningar, såsom buksmärtor, magknip, magsjuka, illamående och även kräkningar.
 • Din hud bleknar.
 • Du återfinner ditt lugn, men smärtan upphör inte.

Sammanfattningsvis kan man säga att du gör bäst i att uppsöka hjälp om du känner smärtor i bröstet, särskilt om du har problem med ångest. Även om detta inte är ett tecken på hjärtproblem bör du ta det på allvar.

Vidare ska du försöka finna aktiviteter och vanor som hjälper dig att hantera din ångest och stress. Din kropp kommer att tacka dig!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Eifert, G. H., Zvolensky, M. J., & Lejuez, C. W. (2000). Heart-focused anxiety and chest pain: A conceptual and clinical review. Clinical Psychology: Science and Practice7(4), 403.
 • Eifert, G. H. (1992). Cardiophobia: a paradigmatic behavioural model of heart-focused anxiety and non-anginal chest pain. Behaviour Research and Therapy30(4), 329-345.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.