Hur man håller sig lugn i en krissituation

Det kan vara oerhört svårt att hålla sig lugn i en krissituation, men det finns otaliga fördelar för din fysiska och psykiska hälsa. Läs vidare för att förstå betydelsen av att hålla huvudet kallt och få några tips för att lyckas med detta.
Hur man håller sig lugn i en krissituation
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 06 augusti, 2019

Att hålla sig lugn i en krissituation är nödvändigt om man vill kunna tänka klart. De beslut du fattar i krislägen är kritiska, så det är viktigt att du inte låter dina negativa känslor påverka processen.

Utmattning och förtvivlan är inte något du vill omge dig med när du behöver adekvat, effektivt och intelligent agerande.

När du bibehåller ditt lugn kan du istället välja rätt tillvägagångssätt i dessa svåra stunder. När du har möjlighet att fatta bra beslut i krislägen är det mycket mer sannolikt att du hittar bra lösningar på problemen.

I hotfulla och farliga situationer aktiverar din kropp ett försvarssystem för att hjälpa dig att fly. Det är en mekanism som är avsedd att skydda dig.

Tack vare utvecklingen av detta system kan människor undkomma faror i naturen. Men kroppen reagerar även på andra sorters hot.

Ditt larmsystem utlöses när du uppfattar att du är utsatt för fara, oavsett om det föreligger en verklig risk. I den här typen av situationer aktiverar din kropp genast dina stressmekanismer.

I huvudsak förbereder dessa dig för flykt eller kamp. Om du känner dig hotad på något vis kommer du att uppleva symtom som bl.a. hjärtklappningar, svettningar, irritation och ängslan.

Eftersom detta är en naturlig mekanism för att hantera fara är det viktigt att du bemöter kriserna på rätt sätt så att stressen inte blir kronisk. Som de flesta vet kan kronisk stress med tiden leda till allvarliga hälsoproblem.

Stressad kvinna med händerna för tinningarna

Varför är det viktigt att hålla sig lugn i en krissituation?

Att hålla huvudet kallt när du är mitt uppe i en kris hjälper dig att tänka tydligare och att fatta bättre beslut. Ett klart sinne kan vara avgörande för om du gör rätt val eller begår ett misstag.

I pressade lägen är det många människor som reagerar på olämpligt sätt. De blir nervösa, oroliga och obeslutsamma, vilket får negativa följder för deras välbefinnande och eventuella konfliktlösningar.

Stressande händelser tvingar dig att vidta åtgärder för att försöka rätta till det som inträffat.

Dock är detta inte alltid möjligt. Ibland blir du tvungen att använda dig av begreppsmässiga verktyg för att ta dig igenom en kris med så mycket kontroll som möjligt.

Även den normala stress som du upplever i nya och obehagliga situationer kan bli kronisk om du inte hanterar den rätt. Kronisk stress tar död på motivationen att påbörja nya projekt eller att avsluta sådana som du redan arbetar med.

för att värna om ditt välmående i situationer som kan vara stressfyllda måste du lära dig att behärska ditt missnöje, uttrycka dina känslor och inte längre ge näring åt din frustration.

En annan strategi som kan vara värdefull är att göra en realistisk riskbedömning i svåra situationer. Tillåt dig att leva i nuet istället för att oroa dig över framtida hot eller problem.

Lugn kvinna vänd mot ljuset

Fördelarna med att hålla sig lugn

Att hålla huvudet kallt när du är mitt uppe i en kris är bra för ditt allmänna hälsotillstånd. En av de största fördelarna är att du inte kommer känna dig så upprörd, vilket innebär att du lider mindre i en nödsituation.

Vidare kan det göra det lättare att utskilja negativa tankemönster som kan förekomma och som i det aktuella läget är kontraproduktiva. Att bevara ditt lugn är bra för ditt allmänna fysiska och psykiska välbefinnande.

Människor har tendens att bekymra sig över sådant som redan har skett eller som håller på att ske. Den ångest och förvirring som leder till lidande uppstår ofta ur denna klyfta mellan det förflutna och framtiden.

Att ta ett djupt andetag, fokusera på det rådande ögonblicket och undvika panik är några strategier som kan hjälpa dig i konfliktladdade situationer.

Att hålla sig lugn i en krissituation kan till och med lära dig att få grepp om livet i en värld där nästan allt är möjligt, trots all stress.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wilson, P. (2005). Sabios consejos para mantener la calma. Madrid: Salamandra Ediciones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.