När rädslan för döden inte låter dig leva

9 oktober, 2016

En sak står väldigt klart: vi kommer alla att dö en dag. Att tänka på döden och slutet på våra liv skapar dock en känsla av skräck för många. Många gånger då folk är nära en person som kommer att dö så börjar de känna sig väldigt ängsliga. De känner en djup sorg och smärta. Samtidigt är rädslan för döden en av många anledningar till att religioner har överlevt under alla dessa år.

Många gånger är döden en sådan hård verklighet att många föredrar att undvika att prata om den eller se de ritualer som finns runt den. Men vad har detta att göra med att vårt eget slut är nära? Är detta associerat med den rädsla vi känner själva då vi tror att vår egen tid nalkas? Ser vi en spegel av vår egen död i varje döende person? Döden påminner oss om att vi är sårbara och har ett slut. Den berättar även för oss att oavsett vad som händer så kommer allt att försvinna en dag.

Oavsett vilket så förstorar vissa denna känsla så mycket att de kan skapa en riktig fobi för döden. Deras rädsla blir till en irrationell panik. De kan även bli helt intoleranta när det kommer till allt som har med döden att göra.

En av de förvirringskällor som finns när det kommer till döden är att den får oss att anpassa oss, den gör oss mer alerta och får oss att inte utsätta oss för farliga situationer. Men då den dock omvandlas till en extrem fobi så kan det vara riktigt förödande. Det kan därför uppstå en paradox där rädslan för döden faktiskt förhindrar oss att leva.

Rädslan för döden kan dock föra med sig många andra rädslor, såsom: rädsla för smärta, mörker, det okända, lidande, ingenting… Känslor som fantasier, traditioner och historier har förts över från föräldrar till deras barn, vilket plågar oss och hindrar oss från att njuta av livet.

Å andra sidan kommer en närståendes dödsfall, utöver att påminna oss om vår egen sårbarhet, få oss att känna oss mer sårbara för negativa besatta tankar.

När det kommer till rädslans ursprung så tror många specialister att den existerar eftersom vi har blivit lärda att ha den. Hur? Ett av de sätt som vi lär oss att vara rädda på är genom andras beteende. Exempelvis, om någon snabbt drar tillbaka sin hand från en plats, så kommer vi att anta att det finns någon form av fara där och tänka på att inte lägga vår egen hand på samma plats. Om vi ser att någon är rädd för någonting och vi inte har någon extra information att gå på så kommer vi att anta att detta också är något som vi bör frukta själva.

När rädslan ännu ej har blivit till en fobi och det bara är en reaktion och inte en begränsande tanke så kan vissa av dessa strategier vara till hjälp:

  • Acceptera idén. Döden existerar och detta är inte något som du kan ändra på, men du kan ändra vad du gör fram tills den inträffar.
  • Tro starkt på någonting. Oavsett om det är sant eller inte så kan tron många gånger ge styrka.
  • Placera din uppmärksamhet på något annat. Fokusera inte på rädslan eller tanken.

Om detta blir till ett stort obehag för dig och tankarna blir återkommande och börjar påverka ditt liv så bör du uppsöka en specialist.