Människor som saknar empati: kännetecken

Människor som saknar empati: kännetecken
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Vissa människor är ljus i våra liv medan andra mörklägger vår väg och gör det svårt att resa. Samtidigt finns det människor som skulle göra heroiska insatser för att hjälpa oss och andra som inte skulle lyfta ett finger om vårt liv hängde på det. De sistnämnda är människor som saknar empati.

Det finns relationer som berikar vår väg och andra som inte gör det. Har du någonsin märkt att det finns människor som bara inte kan förstå att du gör misstag? Har du någon gång pratat med människor som inte tar hänsyn till dina tankar och känslor? Dessa människor saknar empati. De är inte intresserade av att sätta sig in i en annan människas situation.

Empati är förmågan att förstå en annan människas verklighet medan man tänker på eller är medveten om dennes känslor. Det finns människor som inte besitter denna kvalitet. I denna artikel förklarar vi hur dessa människor är och vilka störningar som är relaterade till oförmågan att känna empati. Vi pratar också om hur du kan relatera till människor som saknar empati.

Ju mindre empatisk du är, desto färre vänner kommer du att ha. Sätt dig in i andra människors situation för att hjälpa dig att växa som person och låta dina relationer blomstra.

Personlighetsdrag hos människor som saknar empati

Människor som inte bryr sig om andra har inte förmågan eller intresset att förstå eller uppfatta hur en annan person känner. Det finns många olika exempel på fall av ointresserade människor som saknar empati. Här är några av deras typiska karaktärsdrag:

 • De oroar sig inte för dig. De uppmärksammar dig inte, kanske för att de är för fokuserade på sig själva eller för att de bara inte bryr sig om vad som händer med dig.
 • De är okänsliga. Även om du berättar för dem hur du tänker och känner, visar de inte intresse av att uppfatta och förstå vad du går igenom.
 • De litar inte på andra. Genom att inte uppfatta vad vi tycker och känner, känner inte de som saknar empati sig säkra med andra människor.
 • Det är svårt för dem att tro på andras känslor. Människor som är ointresserade av andras välbefinnande tvivlar på deras känslor. Därför är de kalla när andra pratar med dem om hur de känner.
 • De är inte medkännande. Dessa människor känner sig inte tvungna att lindra andras smärta eller lidande.
En kvinna som saknar empati

Med dessa egenskaper i åtanke kan det vara lättare för dig att se vilka personer i din omgivning som inte är empatiska. Ha i åtanke att det finns nyanser. Det finns människor som saknar empati och människor som har för mycket av det.

Själviska människor som saknar empati

Människor som saknar empati sätter sig inte in i en annan människas situation. Därför ignorerar de andras känslor, tankar och önskningar. En av de mest framträdande egenskaperna hos människor som saknar empati är deras själviskhet.

Människor som saknar empati kan vara mycket själviska. De tänker på sitt eget välbefinnande först utan att tänka på andras behov. De utnyttjar också situationer och människor till egen fördel.

Dessutom skjuter de på gränserna för ömsesidighet. Detta innebär att de bara ger om de får något i gengäld. De gör inte saker utan ett egenintresse. De relaterar till oss på ett närmast avståndstagande sätt och gör manipulation till ett sätt att leva.

Därför kan de som saknar empati vara kalla. När vi upplever en obehaglig situation med dem kommer det resultera i att vi känner oss missförstådda eller känner att de inte bryr sig om oss. Detta beror på att de bara är intresserade av sitt eget välbefinnande. Dessa människor är ovänliga och har svårt att skapa kontakt med andra.

Vanliga störningar hos personer med avsaknad av empati

Vi kan alla sakna empati ibland. Det finns dock människor som bär runt på denna egenskap på en daglig, permanent basis. Vissa psykiska störningar är nära relaterade till brist på empati. Här är tre av dem:

 • Narcissistisk personlighetsstörning. Dessa människor är självcentrerade och bryr sig bara om sig själva. Dessutom lämnar de andra bakom sig. Bristen på empati i denna personlighetsstörning har att göra med att de inte kan se bortom sig själva.
 • Psykopati. Denna sjukdom är relaterad till oförmågan att anpassa sig till sociala normer. Det är svårt för personer med denna sjukdom att skapa kontakt med andra människor.
 • Borderline personlighetsstörning. Personer med detta tillstånd har vanligtvis emotionell instabilitet, vilket gör det svårt för dem att upprätthålla stabila relationer. Det är svårt för dem att förstå och förutsäga hur andra känner.

När du försöker förklara för dessa människor hur deras handlingar skadar dig, förstår de vanligtvis inte din förklaring och kommer även att försöka få dig att känna dig skyldig. De kan försöka vända tillbaka det på dig och få det till att det var du som var den som uppförde sig dåligt. Var försiktig. En person som saknar empati kan orsaka mycket smärta på dem som är väldigt empatiska.

En ledsen kvinna

Hur man hanterar människor som saknar empati

Vissa människor som saknar empati har inte bara svårt att förstå oss; de manipulerar oss för att få vad de vill ha. Här är några idéer om hur man hanterar dessa människor:

 • Sätt gränser. Du bestämmer hur långt dessa människor kan köra med dig. Låt dem inte dra nytta av dig.
 • Välj dina vänner klokt. Om du känner att människorna i ditt liv inte gör dig till en prioritet, lämna dem bakom dig.
 • Var beslutsam. Kommunicera vad du vill säga på bästa möjliga sätt. På så vis vet de exakt vad du känner.
 • Håll dig undan från dem om du inte känner en känslomässig kontakt.

Men extremer leder oss inte någonstans. Ibland kan vi göra misstaget att bara se våra intressen. Det betyder inte att vi inte är empatiska. Dessutom är det viktigt att välja de människor vi spenderar vår tid med klokt. Vi måste vara försiktiga.

Människor som saknar empati är verkligen ointresserade av andra. De kan inte sätta sig in i en annan människas situation för att förstå hur denne tänker och känner. Dessutom ser de inte bortom sin egen värld så de håller sig upptagna med sig själva.

Fly från människor som förvränger dina tankar för att få dig att känna dig skyldig. De försöker bara att ta dig in i deras värld för att få vad de vill ha från dig. Dessa människor är kontrollerande och kalla. De har svårt att uttrycka hur de känner och de vill inte förstå de situationer som du går igenom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.