Älska dig själv, bevara dig själv: sätt gränser

Älska dig själv, bevara dig själv: sätt gränser
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Vi älskar alla på vårt eget sätt, och alla väljer åt sig själva. Vi har kraften att forma våra relationer som vi vill även om vi inte alltid är medvetna om denna kraft. Vårt interagerande med andra och självklart med oss själva beror på det valet. En annan viktig aspekt är vår förmåga att sätta gränser. Det viktigaste av allt är nämligen att älska dig själv.

Genom alla sorters anknytning är det viktigaste förhållandet av alla det vi har med oss själva. Det utgör även grunden för alla andra relationer. Beroende på hur vi behandlar och respekterar oss själva kommer vi att vara mer eller mindre öppna för förhållanden med andra och med alltet. Därför kan vi har mer autentiska förhållanden med de omkring oss om vi först tar hand om oss själva.

Det finns en del viktiga faktorer när det kommer till att älska oss själva. Först måste vi känna oss själva så att vi vet hur långt vi kan pressa oss. Detta kommer även att reflekteras i förhållandet till andra. Om vi känner oss själva kommer våra förhållanden att bli rikare. Vi kommer även att förstå de åtskilliga gränser vi med all sannolikhet kommer att stöta på framöver.

Konsten att älska sig själv

När du älskar dig själv vet du vad du är kapabel till

När vi älskar oss själva lär vi oss hur långt vi kan gå. Vi utvecklar en självuppskattning som hjälper oss att förstå våra gränser. Därför lär vi oss att:

 • Vi är inte perfekta: Att säga “jag älskar mig själv” betyder även att vi förstår att ingen är perfekt. Då förstår du att det är okej att göra misstag och att det inte bör frustrera dig.
 • Vi bör inte driva oss för långt. “Jag älskar mig” är även att veta när vi behöver stanna upp. Om du pressar dig själv för långt kommer du känna dig överväldigad.
 • Vi kan lära av våra misstag. Att älska oss själva är även att behandla varje misstag som en lärdom. På så sätt kommer det inte att kännas som om du drunknar när du genomgår svårigheter. Du har lärt känna dig själv och lärt dig att allt som drabbar dig är en värdefull upplevelse.
 • Låt dig själv bli överraskad: När vi visar oss själva kärlek väljer vi att leva här och nu. När du väl vet hur långt du kan pressa dig själv och sluta tvinga saker att inträffa behöver du inte lika stor kontroll över saker och ting. Att älska dig själv är att låta dig ryckas med av vad som händer!

Älska dig själv för att lära känna dig själv

Genom att älska dig själv lär du känna dig själv på djupet. Detta lär dig vem du är på djupet. Du förstår dina tankar och känslor och du kan börja förutse hur du eventuellt reagerar på olika situationer.

När vi utövar självkärlek lär vi oss vad som är bäst för oss. Därför tar vi beslut baserat på den kunskapen och accepterandet av att vad som än händer, även om det inte är vad vi tänkt oss, är det en chans till lärdom. Vi kommer heller inte att döma oss själva eftersom vi förstår att vi inte är allsmäktiga. Och vi har inte kontroll över allt som händer.

Vi vet när det är dags att säga: nu är det nog!

När vi älskar oss själva lär vi oss att värdesätta allt vi är kapabla till och sätta gränser för resten. Detta innebär att vi måste höja rösten när vi inte gillar något och på så sätt fortsätta att bygga förhållanden. I och med det kommer människorna i vårt liv att veta hur långt vi är beredda att gå, vad som irriterar oss och vad de kan göra.

Att säga “jag älskar dig” till dig själv är att säga “Nu är det nog!” Med detta menas att vi måste kommunicera med andra när saker gått för långt. På så sätt etableras hälsosamma gränser som skyddar oss mot saker som kan vara skadliga. Vi kan inte alltid undvika att såras – vi kan inte kontrollera vad andra gör, men vi kan förhindra att vissa saker inträffar.

När vi älskar oss själva, även om vi är fast anknutna till någon, vet vi hur man säger nej. Vi vet hur man avslutar något eftersom vi förstår att vissa situationer enbart kommer att bli mer smärtsamma. Att älska dig själv innebär även att ha i åtanke vad som är bra och dåligt för dig.

Flicka med ballong

Fördelar med att bevara och älska dig själv

När vi älskar och bevarar oss själva skapar vi en harmonisk miljö i vilken vi frigör oss själva från våra bekymmer och kan vara ärliga mot oss själva och andra. Det bästa sättet att njuta av ett förhållande är genom att vara oss själva, veta vad vi vill och att effektivt uttrycka det. Det finns många fördelar med att sätta gränser. Här följer några av dem:

 • Det frigör oss från negativa tankar
 • Bättre livskvalité
 • Följa med i händelsernas ström
 • Förbättrar vårt humör
 • Frigör oss från problem
 • Vi lär känna oss själva bättre
 • Det blir lättare att hävda oss själva
 • Det blir lättare att ta beslut

När vi utövar självkärlek förstår vi oss själva bättre, inklusive vad vi vill och vart vi är på väg. Detta hjälper oss att dra gränser när vi försöker vara perfekta, när vi blir frustrerade eller när saker och ting hamnar bortom vår kontroll.

Som vi sett handlar gränssättning om att ta hand om den värdefullaste skatten av alla – vi själva. Vi bevarar vår profil och skapar ärligare förhållanden. Detta hjälper oss att uppnå frid.

Släpp taget om dina rädslor och våga ge dig själv den villkorslösa kärlek du förtjänar! Lär känna dig själv bättre idag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.