Det du accepterar omvandlar dig

Det du accepterar omvandlar dig

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Många personer som kommer in på mitt kontor vill ha förändring. Speciellt för att de känner ett ihållande obehag och ständig olycka. De vill dock inte göra någon stor förändring själva. En stor del av det första motståndet mot psykoterapi har mycket att göra med deras rädsla för att acceptera det som verkligen pågår i deras liv. Med andra ord kommer det du accepterar att ge upphov till förändring.

Det är alltför många personer som övervärderar det de inte är och undervärderar det de är. En del av deras smärta kommer från det sätt som de utvärderar sig själva på. Dessa personer tror samtidigt att den smärta de upplever kan göra dem lättpåverkade.

De tolkningar som är associerade med våra emotionella reaktioner får oss att lida och att komma i konflikt med oss själva. Vi är orsaken eller i alla fall “medbrottslingarna” till vår egen självskada.

Kvinna med vingar som tänker på det hon accepterar

Att välja en attityd av motstånd kommer många gånger förhindra din utveckling. Det kommer förhindra att du förstår att orsaken till ditt lidande inte har något att göra med själva stimulansen. Det har istället att göra med den relation du har med denna stimulans. Folk som motsätter sig förändring hoppas bara på att deras problem kommer lätta, och att de helt enkelt kommer göra det av sig själva. De förväntar sig att bli kompenserade på något sätt utan att ändra på det beteende som faktiskt orsakar problemet.

Lyckan kan bara existera i acceptansen. Det du accepterar kommer utgöra grunden för denna acceptans.

Friden kommer från det du accepterar inom dig, sök inte i den externa världen

Många av de patienter som kommer in på kontoret tänker samma sak. Att orsaken till deras klagomål kan hittas i externa faktorer, vilket gör dem svåra att kontrollera. En stor del av deras desperation kommer från och bibehålls på grund av en överdriven fixering på den orättvisa situationen. En situation som de inte har någon kontroll över.

När vi inte kan kontrollera våra sinnesstämningar blir det enkelt för oss att skylla på andra för våra emotionella obehag. Genom att fokusera på andra placerar vi kontrollen av våra känslor i andras händer.

Kvinna med cykel

När det kommer till deras essens så skulle ingen vilja medvetet och frivilligt räcka över kontrollen till någon annan, men vi blir påverkade varje gång någon inte möter de förväntningar vi hade rörande denna person. Att lära sig att hantera press och frustration är en fundamental aspekt av en individs mentala dynamik. Denna uppgift börjar med att man får patienten att acceptera sin frustration samt dennes förmåga att påverka den.

Inre förändringar påbörjas innan de yttre

När våra uppfattningar inte överensstämmer med andras eller med omständigheter som skiljer sig från vårt sätt att se på saker, tenderar vi att utveckla ett återkommande psykologiskt obehag. Genom att påbörja en process av personlig förvandling kommer vi kunna fokusera på oss själva, vilket kommer motverka att vi gör oss själva till offer. Detta kommer även förhindra att man blir bitter och resignerad.

Det kan till en början vara smärtsamt för oss att vara ärliga med oss själva, men i det långa loppet kommer det vara väldigt frigörande. Detta låter oss konfrontera verkligheten rörande vilka vi är och hur vi interagerar med vår inre värld. Vi är egentligen de enda som kan störa oss själva.

Måsar på strand

Vi är de enda som har kraften att skada oss själva. Trots att vi har frigjort våra sinnen kommer detta personliga krig få oss att sätta emotionella gränser. Bland dem hittar vi skuldkänslor, bitterhet, hat, straff och önskan att vilja hämnas. Alla dessa känslor leder oss mot terapi, och ibland är de maskerade som konflikter med andra.

Dessa känslor är resultatet av att ha tolkat tidigare fakta och känslor på ett externt sätt. Problemet uppstår när dessa tidigare fakta styr våra nuvarande relationer. Det orsakar ett problem när det hindrar oss från att gå framåt. Kom ihåg: du kommer bara att kunna leva i nuet genom att välja att gå vidare från det du accepterar.

“Låt inte de saker du inte kan göra påverka vad du kan göra.”

John Wooden


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.