Medkänsla har blivit den nya terapin

Medkänsla är en attityd som har gått förlorad idag. Det finns dock terapimodeller fokuserade på medkänsla som har visat viss effektivitet.
Medkänsla har blivit den nya terapin
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2024

Medkänsla är den nya terapin. Termen medkänsla har länge varit undervärderad, och den associeras för närvarande med välgörenhet och ömkan. Samma sak gäller när det kommer till begreppet “självmedkänsla”, vilket ofta associeras med en sorts offermentalitet. Inget kunde dock vara längre från sanningen. Begreppet handlar inte om att individens betydelse minskas, utan istället om att den förstärks.

Det har också blivit vanligt med terapier som fokuserar på medkänsla. Det är en form av terapi som ser medkänslan som ett sätt att förbättra individernas situation, och används speciellt när det kommer till personer som frekvent kritiserar sig själva och andra.

Den mest intressanta delen av denna nya terapi är att den har blivit vetenskapligt bevisad. Det har visat sig att medkänsla går att lära och träna upp. Det har även visat sig att hjärnan förändras och förbättras genom denna träning. Allt verkar indikera att utövande av medkänsla ökar personens lugn, glädje och motivation inom olika delar av livet.

“All genuin kärlek är medkänsla och all kärlek som inte omfattar medkänsla är självisk.”

Arthur Schopenhauer

Den nya terapin är ett experiment baserat på medkänsla

Experimentet utfördes vid “The Center for Investigating Healthy Minds” på University of Wisconsin i USA. Det publicerades senare i tidningen Psychological Science. Forskningsledarna tog en grupp frivilliga och tränade dem i en typ av meditation kallad “medkänslans meditation” eller “Tonglen“.

Denna typ av meditation använder en teknik som är baserad på identifiering och förståelse av andra människors smärta. Detta kombineras med andningsövningar. När man andas in visualiserar man den andra personens lidande. När man andas ut visualiserar man den andra personens välmående.

Fågel som sitter i handen.

Under experimentet fick deltagarna föreställa sig ett tillfälle när någon lider och de vill hjälpa personen att bli av med denna smärta. De kunde använda fraser som “Jag vill att du inte längre ska ha ont”, “Jag vill att du ska vara glad” och liknande.

Första gången de utförde denna övning blev de ombedda att tänka på någon de älskar. De blev sedan ombedda att tänka på främlingar. Sedan fick de utföra övningen samtidigt som de tänkte på någon som de har varit i konflikt med.

Forskarna övervakade deltagarnas hjärnor genom funktionell magnetresonanstomografi. Detta gjorde de före och efter övningen. Man fick därmed bevis för de förändringar som uppstod i deltagarnas hjärnor. Detta visade att medkänsla och vänlighet kan utvecklas precis som en muskel.

Medkänsla och individuellt välmående

Det är vanligt förekommande att en person som är extremt kritisk när det gäller andra också är väldigt kritisk rörande sig själv. Det finns även situationer som är raka motsatsen. Det finns fall där individer fokuserar på sitt ego på ett överdrivet sätt, vilket gör att de inte kan känna medkänsla med andra, och inte heller sig själva, vilket i sin tur leder till en hel del lidande.

De är besatta av en extrem stolthet som gör att de inte kan uppleva livet på ett avslappnat och positivt sätt. Varje händelse blir till en strid där det viktigaste är att man vinner.

Terapi som fokuserar på medkänsla tränar personen till att känna andras lidande och till att vilja få dem att återhämta sig. Det är också en övning som man främst måste tillämpa på sig själv. Att ha medkänsla med sig själv innebär inte att man tycker synd om sig själv. Det innebär inte heller att man ser sig själv som underlägsen.

Det handlar om att lära sig att inte beskylla sig själv för sina egna misstag eller dåliga beslut. Den nya terapin handlar om att inte döma sig själv alltför hårt när man redan vet hur det ska gå.

Figur som mediterar.

De många fördelarna med att visa medkänsla

I Asien har människor utövat medkänslans konst, mot andra och sig själva, under tusentals år. Denna terapi implementerar både buddhismens principer samt neurovetenskapliga element. De experiment som vi tagit upp ovan visar att träning i medkänsla aktiverar utsöndringen av oxytocin i hjärnan.

Oxytocin är det så kallade “lyckohormonet”. Andra förändringar sker också i insula, hippocampus och hypofysen. Detta ökar individens nivå av lugn, säkerhet och känsla av välbefinnande.

Det finns för närvarande många budskap i världen som vill få oss att inrikta oss på kompetens och framgång. Detta har blivit till en stor börda för många, och det är något som till slut får oss att känna oss överväldigade och något som leder till lidande och depression. Den nya terapin fokuserar på medkänsla och är ett sätt att föra fram vänligheten som människans största dygd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.