Medkänsla har blivit den nya terapin

Medkänsla har blivit den nya terapin

Senaste uppdateringen: 20 november, 2018

Medkänsla är den nya terapin. Termen medkänsla har länge varit undervärderad, och den associeras för närvarande med välgörenhet och ömkan. Samma sak gäller när det kommer till ordet “själv-omtanke”, vilket ofta associeras med en sorts offermentalitet. Inget hade dock varit längre från sanningen. Begreppet handlar inte om att individens betydelse minskas, utan istället om att den förstärks.

Det har också blivit vanligt med terapier som fokuserar sig på medkänsla. Det är en form av terapi som ser medkänslan som ett sätt att förbättra individernas situation, och används speciellt när det kommer till personer som frekvent kritiserar sig själva och andra.

Den mest intressanta delen av denna nya terapi är att den har blivit vetenskapligt bevisad. Det har visat sig att omtanke kan läras och tränas upp. Det har även visat sig att hjärnan förändras och förbättras genom denna träning. Allt verkar indikera att omtanke ökar personens lugn, glädje och motivation inom olika delar av livet.

“All genuin kärlek är omtanke och all kärlek som inte omfattar omtanke är självisk.”
Arthur Schopenhauer

Den nya terapin är ett experiment baserat på omtanke

Experimentet utfördes vid ‘The Center for Investigating Healthy Minds” på Wisconsins universitet i USA. Det publicerades senare i tidningen Psychological Science. Forskningsledarna tog en grupp frivilliga och tränade dem med en typ av meditation som kallas “medkänsle-meditation” eller “tonglen“.

Denna typ av meditation använder en teknik som baseras på identifiering och förståelse av andra människors smärta. Detta kombineras med andningsövningar. Då man andas in visualiserar man den andra personens lidande. Då man andas ut visualiserar man den andra personens välmående.

Fågel som sitter i handen.

Under experimentet fick deltagarna föreställa sig ett tillfälle då någon lider och de vill hjälpa personen bli av med denna smärta. De kunde använda fraser som “Jag vill att du inte längre ska ha ont”, “Jag vill att du ska vara glad” och liknande.

Första gången de utför denna övning blir de ombedda att tänka på någon de älskar. De blir sedan ombedda att tänka på främlingar. Sedan får de utföra övningen samtidigt som de tänker på någon som de har varit i konflikt med.

Forskarna övervakade deltagarnas hjärnor genom magnetiska resonansbilder. Detta gjordes före och efter träningen. Man fick därmed bevis för de förändringar som uppstod i deltagarnas hjärnor. Detta visade att omtanke och vänlighet kan utvecklas precis som en muskel.

Omtanke och individuellt välmående

Det är vanligt förekommande att en person som är extremt kritisk när det gäller andra också är väldigt kritisk rörande sig själv. Det finns även situationer som är raka motsatsen. Det finns fall där individen fokuserar på sitt ego på ett överdrivet sätt, vilket gör att de inte kan känna medkänsla med andra, och inte heller sig själva, vilket i sin tur leder till en hel del lidande.

De är besatta av en extrem stolthet som gör att att individen inte kan uppleva livet på ett avslappnat och positivt sätt. Varje händelse blir till en strid där det viktigaste är att man vinner.

Terapi som fokuserar på medkänsla tränar personen till att känna andras lidande och till att vilja få denne att återhämta sig. Det är också en övning som främst måste appliceras på en själv. Att ha medkänsla med sig själv innebär inte att man tycker synd om sig själv. Det innebär inte heller att man ser sig själv som underlägsen.

Det handlar om att lära sig att inte skylla på sig själv för ens egna misstag eller dåliga beslut. Den nya terapin handlar om att inte döma sig själv alltför hårt då man redan vet hur det ska gå.

Figur som mediterar.

De många fördelarna med att visa medkänsla

I Asien har man utövat medkänslans konst, mot andra och en själv, under tusentals år. Denna terapi implementerar både buddhismens principer samt neurovetenskapliga element. De experiment som vi tagit upp ovan visar att träning i omtanke aktiverar utsöndringen av oxytocin i hjärnan.

Oxytocin är det s.k. “lyckohormonet”. Det uppstår även platser i andra delar av hjärnan, vilket ökar individens lugn, känsla av säkerhet samt välmående.

Det finns för närvarande många budskap i världen som vill få oss att inrikta oss på kompetens och framgång. Detta har blivit till en stor börda för många, och det är något som till slut får oss att känna oss överväldigade och något som leder till lidande och depression. Den nya terapin fokuseras på omtanke och är ett sätt att föra fram vänligheten som människans största dygd.

Detta kanske intresserar dig
Den bästa belöningen för barn är erkännande och omtanke
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Den bästa belöningen för barn är erkännande och omtanke

Vad ger belöningar och erkännande? Lycka! Det är en vacker känsla. Vi bör därför lära våra barn med belöningar och erkännande.