Vilka känner mest smärta? Män eller kvinnor?

Vilka känner mest smärta? Män eller kvinnor?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

“Bakom allting vackert har det funnits någon form av smärta.” Så säger den berömda sångaren Bob Dylan, vars låtar alla verkar som om de har ett djupt lidande bakom sig. Men nu är frågan, oavsett om det handlar om någonting vackert eller inte; vilka känner mest smärta – män eller kvinnor?

Kvinnan har historiskt sett associerats med en högre tolerans för smärta. Detta till stor del på grund av att vissa biologiska förhållanden som som hör till kvinnan, som till exempel menstruation, graviditet och förlossning, vanligtvis är förknippade med en viss mängd lidande. Och sedan har vi också det berömda talesättet att “om män gick igenom det här…”

“Ställd inför valet mellan upplevelsen av smärta och ingenting, skulle jag välja smärta.”
-William Faulkner-

Vilka känner mest smärta?

Vi vet alla att det finns många talesätt och traditioner. Men i denna tidsålder har vetenskapen kommit så långt att vi kan studera nästan vad som helst. Förutom att du inte kan göra några riktiga studier om vem som känner mest smärta av en nypning, eftersom vi inte har något humant sätt att mäta samma känsla hos olika människor. Eller åtminstone inte utan att vara subjektiva.

Men även om smärta är en personlig upplevelse har det fortfarande gjorts vissa studier. En av de mest berömda kommer från Stanford University. Enligt forskarna som genomförde studien rapporterar kvinnor vanligtvis mer smärta längs med ett bredare spektrum av stimuli, om vi jämför det med den smärta som män rapporterar. Men detta verkar mer vara mer kvantitativt än kvalitativt. Med det menas att det inte råder någon könsbaserad reaktion på en specifik stimulans.

man kramar sin partner medan han har ont

Det finns också några faktorer som kan påverka slutsatserna från resultaten. Till exempel det faktum att kvinnor oftast är mer kommunikativa än män. Fåordiga killar och män rapporterar således färre stimuli som smärtsamma. En annan variabel som kan påverka resultaten är mäns önskan att inte visa någon svaghet, då vi “antar” att detta är ett kännetecken för deras kön.

Studier om smärta baserat på kön

Forskarna på Stanford University undrade vilka som kände mest smärta, män eller kvinnor? För att ta reda på svaret på denna fråga samlade de information från fler än 11 ​,000 patienter med cirkulations-, matsmältnings-, andnings- och muskuloskeletala problem.

Enligt de uppgifter som de fick verkar det som att kvinnor rapporterade en något högre intensitet av smärta än män. De använde en skala från 1 till 11, och kvinnor hamnade ett tal högre upp på skalan. Men det finns fortfarande vissa oklarheter relaterat till denna studie på grund av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor och skillnader i hur de rapporterar smärta.

Så vilka känner mest smärta?

Som du kan se har vi fortfarande inget helt säkert svar på den frågan. Vilka känner mest smärta, män eller kvinnor? Till exempel tar studierna även hänsyn till variabler som kvinnornas menstruationscykler, vilket orsakar en oändlighet av värk och smärtor för många kvinnor. Så alla studier bör utföras på helt lika villkor mellan män och kvinnor när de är i ett liknande tillstånd. Annars finns det många olika faktorer, som till exempel menstruationscykler, som kan komma i vägen för ett korrekt resultat.

Men det finns också rapporter som tyder på att kvinnor går till doktorn mer, vanligtvis med svårare, mer långvarig och kronisk smärta, jämfört med män. I samma hänseende verkar det som att kvinnor lider av högre stressnivåer, vilket kommer i vägen för helt korrekta resultat, eftersom det gör att deras smärta upplevs värre.

Mer fakta om smärta

Det verkar som om män är mer exakta när det gäller att peka på var exakt de har ont. Medan kvinnor pekar mer på områden och inte specifika punkter. Det finns också några andra intressanta fakta, som till exempel att kronisk smärta är något vanligare hos kvinnor än hos män. Faktum är att det också finns specifika sjukdomar som fibromyalgi, som nästan uteslutande drabbar kvinnor och kommer tillsammans med muskeltrötthet och smärta. Detta i sin tur gör deras uppfattning av smärta ännu mer intensiv.

kvinna tröstar en man som har ont

Män har faktiskt även ett protein som heter GIRK2, som hjälper dem mycket när det gäller att tolerera smärta. Men det verkar som att kvinnor har lärt sig att leva med sina smärtor, eftersom att de har spenderat århundraden av att genomgå högre nivåer av stress, menstruationssmärtor, förlossning o.s.v.

“Du har inte nått höjden av smärta om du fortfarande har styrkan att klaga.”
-Caballero de Bruix-

Så vilka känner mest smärta? Om vi tittar på resultaten från studien verkar det logiskt att anta att kvinnor lider av mer smärta än män. Men vi har inget sätt att veta vilket kön som är bättre på att stå ut med smärta från samma stimulans. Det verkar dock som att kvinnor har lärt sig att leva med sitt lidande bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.