Paul Ekman och lögner: hur man upptäcker dem

Är det möjligt att se igenom lögner? I den här artikeln ska du få du upptäcka vad Paul Ekman har att säga om saken.
Paul Ekman och lögner: hur man upptäcker dem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns en värld av känslor där ute. De är alla så spännande att många forskare har studerat dem ur lika många perspektiv. Psykologiforskningen är inget undantag. Till exempel går Paul Ekman och lögner hand i hand, då han har omfattande erfarenhet av att studera och skriva om ämnet.

I den här artikeln ska du få upptäcka hur du gör för att se igenom lögner, enligt Paul Ekman. Men först, som en utgångspunkt, ska du få lära dig lite om denna unika man.

Paul Ekman och lögner.

Paul Ekman och lögner

Paul Ekman är en av de viktigaste psykologerna i nutid. American Psychological Association (APA) har till och med belönat honom för relevansen och djupet i hans bidrag till detta område. Hans mest anmärkningsvärda bidrag behandlar känslor samt ansiktets mikrouttryck.

Han har dessutom fått flera priser för sin vetenskapliga forskning. Till exempel Eureka-priset, för att ha främjat förståelse för vetenskapen, samt även William James Fellow Award. Därutöver har han deltagit i en BBC-dokumentär, och var inspirationen bakom serien Lie to Me.

Paul Ekman föddes den 15 februari 1934 i USA och är en av de mest inflytelserika psykologerna under det tjugonde århundradet. Han jobbade som professor i psykologi vid University of California och var rådgivare för United States Department of Defense och FBI.

Han har skrivit en del populärvetenskapliga böcker, till exempel The Nature of Emotion: Fundamental Questions. Dessutom har kan skrivit artiklar för tidningar och tidskrifter med syftet att sprida resultatet av sitt arbete. Han forskar fortfarande på ämnena lögner och bedrägeri.

Vad är en lögn?

”Lögn” enligt Svensk ordbok (SO) är ett ”medvetet osant påstående vanligen framfört i syfte att vinna någon orättmätig fördel”.

För att förstå vad detta innebär måste du känna till att det finns sex grundläggande känslor enligt Ekman:

 • Rädsla
 • Ilska
 • Avsky
 • Lycka
 • Överraskning
 • Sorg

Varje känsla är associerad med icke-verbalt språk, vilket i sin tur är en typ av kommunikation som reflekteras i ansiktets uttryck. Det fungerar som så att även om människor föredrar att uttrycka sig i tal, uttrycker de samtidigt hur de känner genom kroppsspråk. När man känner sig bedragen eller är den som bedrar innebär inga undantag. Människor uttrycker sig på båda nivåer.

Hur man upptäcker lögner enligt Paul Ekman

Enligt Paul Ekman är människor inte så bra på att hämma ansiktsuttryck när de är uppspelta. På samma sätt är ansiktsgester effektiva informationsspridare.

Således är det möjligt att upptäcka lögner med hjälp av att tolka ansiktsuttryck. Människor kommunicerar även genom andra kroppsdelar, men den mest avslöjande, enligt Ekman, är ansiktsuttryck.

Här är några ansiktsindikatorer som tyder på osanning:

 •     Ansiktet innehåller ett dubbelt meddelande. Vad en lögnare vill visa och vad den vill dölja.
 •     Sanna uttryck är inte frivilliga. Därför är det lättare att upptäcka lögner om du vet hur du identifierar ofrivilliga rörelser.
 •     Variationer i utseendet på ett öga som produceras av musklerna kring ögongloben. De modifierar ögonlockens form, irisens synlighet och mängden synlig ögonvita. Därtill kommer det allmänna intrycket man får när man tittar in i någons ögon.
 •     Riktningen hos en persons blick. Människor tenderar att titta bort när de känner sig skyldiga eller skäms.
 •     Flimrande blickar ökar eller minskar när människor befinner sig i olika emotionella tillstånd.
 •     Ett ansiktsuttrycks varaktighet är avgörande för att upptäcka lögner. Det är lättare att märka att en person inte är uppriktig när dennes uttryck varar i mer än 10 sekunder.

Andra sätt

Falska leenden, synkronisering, vidgade pupiller, aktivering av vanemässiga ansiktsmuskler och rodnad är andra fenomen som kännetecknar någon som försöker förleda andra.

Man kan också upptäcka lögner genom en persons ord, tonläge samt kroppsställning. Lögnare väljer sina ord noga och lägger ner mer kraft i att nå sitt kommunikationsmål, men de försummar andra saker.

Tonläget, pauser och verbala fel kan hjälpa dig att veta om någon försöker lura dig. De bär drag av sådant som inte stödjer meddelandet personen skickar genom sina ord.

Har du någonsin haft en känsla av att något bara inte stämmer överens med det sätt som en person säger något till dig? Det får dig att undra vad som händer. Detta beror på att en rejäl del av analysen av icke-verbalt beteende sker omedvetet.

På samma sätt är lögner också kopplat till bedrägeri. För att definiera detta hävdar Ekman att du måste ta hänsyn till både lögnaren och dennes offer i sin bok Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage.

En lögn äger rum när mottagaren inte bett om att bli lurad. När den som ljuger inte på förväg meddelar dig om sin avsikt att ljuga.

Teknologi som kan upptäcka lögner

Polygrafen är en typ av lögndetektor som vissa kallar ”lögnjägaren”. Maskinen registrerar en persons kroppsliga reaktioner vid förhör. Men även om åklagare i många länder använder den så saknas stöd från pålitliga studier om att metoden verkligen kan avgöra huruvida någon ljuger eller säger sanningen.

Kort sagt är känslor en värdefull källa för att analysera beteenden. De kan manifesteras eller döljas på många sätt. Bland dem är icke-verbalt språk särskilt viktigt, och Paul Ekman och hans bidrag till forskningen sticker ut. Det är ett underbart arv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ekman, P. (2005).Cómo detectar mentiras: Una guía para utilizar en el trabajo, la política y la familia.  Grupo planeta

 • Espinosa Torres, M.P. y Moreno Luce, M.S. La influencia de las emociones en las expresiones faciales según Paul Ekman.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.