Aspekter hos människan och dödligheten

Döden är något som ger upphov till inspiration, rädsla, sorg och kärlek. Den får oss att tänka på att allt kommer ta slut. Detta är ett avslut som formar människans natur på ett speciellt sätt.
Aspekter hos människan och dödligheten
Laura Llorente

Skriven och verifierad av filosofen Laura Llorente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människan är den enda arten som förstår att livet någon gång tar slut. Människan har även skapat ett helt ämne för att studera människan och dödligheten, vilket kallas filosofi.

Vi spenderar mycket tid med att reflektera över människan och döden.

Det verkar som att det är vår medvetenhet om dödligheten som får oss att reflektera över våra vardagliga handlingar och beslut på en transcendental nivå.

Borges pratar i sin historia Den odödlige om en man som lever för evigt. En gång stöter denna man på Homeros, som också är odödlig.

Efter mötet funderar han om han sade adjö till Homer. Två odödliga personer har dock inget behov av att säga “adjö”. Det finns inget “slut” som hade varit ett hinder för denna möjlighet.

Eftersom människan är medveten om sin dödlighet är det en värdefull varelse, för den värderar oändligt varje ögonblick den lever. Dess ändlighet ger värde åt varje ögonblick.

Person som går i tunnel.

Människan och dödligheten: människan kastas tillbaka till jorden

Som vi nämnt ovan så är varje ögonblick av ditt liv unikt eftersom vägen framför dig är en väg mot döden.

Det är som om människorna kastats in i en värld där deras historiska-, sociala- och familjemässiga situationer redan är givna. Innebär denna relation mellan människan och dödligheten att ditt liv är förutbestämt?

Martin Heidegger, den viktigaste existentielle filosofen under 1900-talet, trodde att medvetenheten om vår ändliga natur gör det extremt önskvärt att ha ett autentiskt tankesätt.

Ett icke-autentiskt tankesätt är inte reflexivt och hjälper oss inte att leva ett fulländat liv.

Människan och det icke-autentiska tänkandet

För att få en bättre förståelse för vad det icke-autentiska tänkandet är kan du föreställa dig följande situation.

Du hoppar in i en taxi, radion är på och chauffören börjar berätta för dig om de nyheter som hon hör på radion. Hon berättar sin åsikt rörande ämnet, vilket du kunde ha förutsagt baserat på den radiostation hon lyssnar på.

Heidegger ansåg att det inte är autentiskt att upprepa andras idéer och åsikter utan att reflektera över dem. Taxichauffören (bara ett exempel) reflekterar inte över vad hon säger. Hon upprepar istället endast andras åsikter.

För Heidegger innebär ett icke-autentiskt liv att man lever i den yttre världen. Ditt liv är därför omedvetet om sin dödlighet.

Då människan är medveten om sin egen dödlighet så blir hon intresserad av att ha sina egna tankar och ta sina egna beslut.

Ett icke-autentiskt liv är omedvetet om sin dödlighet.

Kvinna i park.

Människan och det autentiska tänkandet

Människan är från inget kommen och kommer till inget återvända. Ditt tillstånd som människa får dig att tänka mer på möjligheter än verkligheter.

Du är dina möjligheter, och den möjlighet som står ovanför alla andra möjligheter är döden. Det spelar ingen roll vad du väljer att göra med ditt liv. Du kommer dö till slut. Dödligheten är något som följer oss alla.

Folk som väljer ett autentiskt liv gör det p.g.a. den ångest som funderingarna rörande döden ger upphov till. Hur känns det då du tänker på inget, om att sluta existera?

De tar sina egna beslut då de vet att deras liv är unika och att varje ögonblick hade kunnat vara ditt sista.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Saña, Heleno (2007). «la filosofía de la desesperanza». Historia de la filosofía española (1ª edición). Almuzara. pp. 202-3.
  • Homolka, Walter y Heidegger, Arnulft (editores) (2016). Heidegger und der Antisemitismus. Positionen im Widerstreit. Herder. 448p.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.