Hitta någon som du kan vara sårbar med

Hitta någon som du kan vara sårbar med
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att du har hittat någon som du kan vara sårbar med är ett av de bästa tecknen på att ditt förhållande fungerar. Detta enligt en av de viktigaste studierna av relationer. Även om forskningen avslutades 2013, delar den nya boken The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last med sig av slutsatserna.

Studien avslöjar att ett band av ömsesidig tillit är vad som sammankopplar personer som starkast. Det är viktigt att ha en plats där du kan vara den du verkligen är, utan den sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga press vi konstant måste handskas med.

Denna känsla av frihet när du är med din partner, med vetskapen att han eller hon accepterar dig trots dina brister, är nyckeln till långvariga och belönande förhållanden.

Att kunna vara sårbar är ett gott tecken

Alla relationer genomgår olika faser. Om du känner dig tillräckligt säker för att vara sårbar med din partner, är det ett gott tecken oavsett i vilken fas ni befinner er.

Sårbarhet är nödvändigt för att ett förhållande ska växa. Vi behöver det för intimitet. Det låter oss öppna upp oss till den andra personen och avslöja de mest ömtåliga delarna av oss själva. Dessa delar gör oss starka, men kan även åsamka stor skada.

Ett exempel på detta är att låta den andra personen se hur det denne gör påverkar oss, eller låta personen se våra ärr. Dessa är ärr som än idag påverkar oss, och när dessa ärr bildades slöt de ett djupt, smärtsamt sår.

Ingen relation eller vänskap är lika säker som den som är fri. Endast den som baseras på fri kärlek kommer vara för alltid. Önskningar kommer alltid göra dig sårbar.

När vår partner gör att vi känner oss säkra

Säkerhet är en grundläggande önskan hos människor, oavsett hur essentiellt det är. Detta eftersom det är ett behov som aldrig helt tillfredsställs. Relationer är läskiga, men de ger oss samtidigt de vackra fjärilarna. Om vi skjuter denna paradox åt sidan kan vi säga att det finns få saker som är säkra i förhållanden.

Sårbarhet inför andra

Allt handlar om sannolikheter. Ur denna synvinkel och enligt studien man refererar till i The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last, är en hög nivå av säkerhet (tillit) en av de bästa indikatorerna på lycka hos ett par. Intressant, eller hur?

Kärlek är det som ger näring åt denna typ av tillit. De flesta av oss tenderar att ha internaliserat denna uppfattning från barndomen. Vi litar på dem som älskar oss, och samtidigt känner vi oss manade att älska dem som inspirerar tillit.

När du litar på din partner producerar hjärnan ett tillstånd av välmående och säkerhet. Det finns inte mycket rum för stress, och bandet av tillit du bildar med din partner låter dig skapa ett säkert utrymme där du kan vara sårbar.

För att förstå tillit behöver du inte konfrontera den. Du bör göra den till en del av dig själv.

Varför gömmer vi vår mest sårbara sida?

Att gömma eller skydda oss själva är en naturlig reaktion när vi upplever fara. Å andra sidan kan sårbarhet vara en kraftfull röst för denna känsla av fara eller hot.

Många personer bär en mask, rädda för att visa vissa delar av sig själva. De oroar sig över att någon en dag kan använda denna information för att attackera och såra dem. Men i ett förhållande måste du balansera denna känsla med ditt behov för intimitet.

Du bör kunna njuta av denna intimitet; annars är det omöjligt att bygga upp tillit med din partner, för tillit föder tillit.

Vissa personer bär masker

En av de mest komplicerade sakerna vi människor måste göra är att lära känna oss själva. Men kom ihåg att ju bättre du känner dig själv och accepterar dig som du är, desto mindre rädd kommer du vara för att vara sårbar. Du kommer känna dig starkare i din sårbarhet snarare än svagare.

“När du kan vara sårbar inför någon… då måste det vara kärlek.”

-Elisabet Benavent-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.