Bättre kommunikation mellan föräldrar och barn – 6 råd

Bättre kommunikation mellan föräldrar och barn – 6 råd
Anet Diner Gutverg

Skriven och verifierad av psykologen Anet Diner Gutverg.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns ingen handbok för föräldrar som fungerar för alla i världen. Men det finns vissa generella riktlinjer som kan fungera som kompass om du vill ha bra relation med dina barn. Dessa riktlinjer kan också vägleda dig i hur du talar med dem om känsliga ämnen. Bra kommunikation mellan föräldrar och barn är ytterst viktig.

I den här artikeln kommer vi att ge dig råd om hur du förbättrar kommunikationen och empatin. Vi kommer att ge dig råd om hur du lyssnar aktivt på dina barn och hur du får dem att prata med dig.

“Det viktigaste i kommunikation är att höra det som inte sägs.”

-Peter F. Drucker-

Försök att inte vara pådyvlande, tala med dina barn!

När du kommunicerar med dina barn är det bäst att inte använda sig av “det är så här det är”-aktiga åsikter. Detta gäller speciellt när dina barn inte är små längre. Tala med dem, ställ frågor och uppmuntra ömsesidig reflektion.

Låt oss lyssna på anledningarna till varför de gjorde som de gjorde och försök nå överenskommelser som båda ställer upp på. Det är sant att detta kräver en viss ansträngning, men dessa överenskommelser har en större benägenhet att följas.

Som föräldrar vill vi kontrollera alla situationer som våra barn upplever. I hemmet, med sina syskon, vänner, far och morföräldrar, i skolan osv. Vi tror att om vi talar om för de vad de ska göra, även när situationen är förbi, kommer att lyda och beskyddas från att något sådant händer dem igen.

Det bästa sättet att hjälpa våra barn med konflikter är att hjälpa de att reflektera över, samt förstå anledningen till att de agerade som de gjorde. Detta kommer även att gynna ert förhållande, eftersom de kommer att känna att någon lyssnar på och värdesätter dem.

“Man kan lära känna en mans karaktär genom adjektiven han vanemässigt använder under samtal.”

-Mark Twain-

en glad familj

Berätta för dem om dina egna erfarenheter

Kommunikation mellan föräldrar och barn bör vara tvåsidig och anpassad till barnets ålder. Det kan vara väldigt fördelaktigt att tala med dem om dina egna erfarenheterbåde dåtida och nuvarande. Tala med dem om hur du känner och vad du tycker. Detta får dem att se dig som mer mänsklig och tar ned dig från den piedestal som kan få dig att verka oövervinnerlig.

Med den här sortens kommunikation kommer barnen att känna sig närmare dig och lära sig nya sätt att lösa problem. Det kommer inte nödvändigtvis att innebära att de kommer att göra detsamma, men det kommer att lägga grunden till öppenhet och tilltro hos dem. De kommer att lita på dig tillräckligt för att berätta för dig vad som händer i deras liv.

Kommunikation mellan föräldrar och barn kräver intimitet och tilltro.

Lyssna aktivt och döm aldrig

Att lyssna aktivt innebär att vara empatisk och att bry sig om känslorna bakom historien som berättas. Det innebär att du ibland måste anstränga dig mer för att riva ned murar, speciellt dem av osäkerhet och obeslutsamhet. Det är därför som det är viktigt att inte använder något som de berättat för dig i förtroende emot dem. Det spelar ingen roll hur arg du kanske är i det ögonblicket.

Föräldraskap är utmanande. En utmaning är att öppna ditt sinne och förstå att de har ett annat sätt att se på världen. Ett perspektiv som förtjänar precis lika mycket respekt som ditt eget. Du kommer att vara tvungen att se ditt barn som jämlikt, en kamrat, eller till och med som överlägsen i vissa diskussioner när de blir äldre.

Genom att inte döma dem visar du dem att du är villig att lyssna, att du är villig att acceptera dem. Du är villig att acceptera att de är ledsna, arga eller sårade. På så sätt, när du erkänner deras känslor, kommer du att kunna hjälpa dem med att fatta beslut.

“Vilka ord vi än väljer att uttrycka bör väljas med omsorg. För folk kommer att höra dem och influeras av dem på gott och ont.”

Buddha (Siddharta Gautama)

Vi är först och främst föräldrar, sedan vänner

Det är viktigt att vara öppen när du talar med dina barn. Du vill veta hur dem är, vilka deras intressen är. Men dina barn behöver en förälder för att vägleda dem och sätta gränser; de behöver inte en vän i dig. Det är inte din roll, eller åtminstone inte din huvudsakliga roll.

Vid en viss tidpunkt kommer dina barn, när de blir äldre och blir tonåringar, att inte vilja fördjupa sig i vissa ämnen med dig. Det är viktigt att du respekterar detta och är tålmodig med dem. Kanske vill de inte tala om något med dig nu, men om du håller dörren öppen kanske de snubblar in några dagar senare.

Du bör också hålla goda kommunikationslinjer öppna och hålla dig nära dina barn eftersom dessa ämnen i slutändan är få. I slutändan kommer de att komma till dig när de befinner sig i ett dilemma. Men som sagt, detta kommer enbart att inträffa om du visar respekt för deras privatliv och självständighet (självfallet beroende på deras ålder). Annars kommer de att fjärma sig från dig för att bibehålla sin integritet.

Föregå med gott exempel

Kommunikationen  mellan föräldrar och barn bör vara direkt och tydlig. Om dina barn ser dig prata om dem, din familj eller andra personliga ämnen med utomstående kan de bli tillbakadragna. De kommer att bli rädda att du delar med dig av deras hemligheter.

En annan bra grund till god kommunikation mellan föräldrar och barn är ärlighet. Det är viktigt att du alltid försöker vara ärlig om vad du tänker, säger och känner. Detta innebär också att hålla löften och åtaganden du gjort.

Om du är ärlig kommer dina barn förmodligen fortfarande att komma till dig i förtroende även om de vet att du inte kommer att gilla vad de har att komma med. De kommer att göra något underbart: att lita på dig för att finna lösningar på deras problem.

Att vara ärlig innebär också att be om förlåtelse och stå för dina egna misstag. Dina barn kommer att bete sig som dem ser dig bete dig. Du är deras förebild. Om du inte agerar ärligt och med integritet är det troligt att de inte heller gör det.

“Effektiv kommunikation börjar med att lyssna.”

-Robert Gately-

Bråka inte med dina barn om “vem som har rätt”

Ofta kan konversationer övergå i argumentering och bråk. Det är viktigt att undvika detta genom att behålla ditt lugn och bete dig som den vuxne du är. Använd ett passande tonläge och lyssna först – utan att avbryta.

Var och en av er bör förklara ert resonemang och era åsikter.  Efteråt kan du försöka nå en överenskommelse. Många gånger kommer du inte att stämma överens med dina barn eller så kommer de inte att överensstämma med dig. Men var och en av er måste kunna uttrycka er utan att känna er förminskade.

Kom ihåg att du är den vuxne, men det innebär inte att ditt barn inte har sina egna åsikter eller anledningar till att bete sig som de gör. Därför bör du tala till dem utan att försöka pådyvla dem dina egna idéer. Det är det bästa sättet att skapa en god kommunikation mellan föräldrar och barn. Dessutom kommer du att få dem att känna sig värdefulla och hörda.

kommunikation mellan föräldrar och barn

Slutliga tips för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn

Här kommer några slutliga rekommendationer. Arbeta med dessa och lägg grunden till ett kommunikationssätt baserat på tilltro.

  • Fråga dem vad de behöver när de säger att de vill prata med dig. Vill de ha råd eller hjälp att lösa ett problem? Eller vill de helt enkelt att du ska lyssna på dem?
  • Tala positivt. Tala om deras attityder och inte om dem i sig. “Jag gillar inte vad du gjorde” eller “Kanske skulle du ha gjort annorlunda”  istället för “Du har fel.”
  • Låt dem göra misstag. Du kommer inte att kunna förhindra dem från att göra misstag, och många gånger kommer dessa upplevelser att lära dem något.
  • Var tydlig när du ger dem information.  Var konsekvent och säg inte emot dig själv så att de kan vara säkra på vad du begär av dem. Det besparar båda parter förvirring.
  • Gör dem delaktiga i beslutsfattande som gäller hela familjen.

Kommunikation är grunden till alla förhållanden. Indirekt är det en grundläggande aspekt i fundamentala värderingar såsom tilltro och ärlighet. Det är precis därför som vi hävdar att kommunikation mellan föräldrar och barn är väl värt att tänka över lite extra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Comesaña, J. M. C. (2011). Bases para construir una comunicación positiva en la familia. Revista de investigación en educación9(2), 91-98.
  • Franco, G. E., & Cuartas, G. E. F. (2001). La comunicación en la familia (Vol. 72). Palabra.
  • Henao, A. M. G. (2012). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. Revista virtual universidad católica del norte, (35), 326-345.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.