Ett hjärta med integritet gör alltid rätt sak

Ett hjärta med integritet gör alltid rätt sak

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2022

Ett hjärta med integritet kommer alltid att göra rätt sak när ingen ser. Det behöver inte en publik för dess goda gärningar. I hjärtat är nämligen integriteten viktigast. Den är också en nödvändighet för att leva i harmoni med det som vårt medvetande dikterar.

Vissa säger att integritet är en egenskap som håller på att dö ut, som inte längre ses i moderna samhällen. Att den nobla själen inte längre passar in. Det viktiga är inte andras ideal eller att man försöker reflektera för att finna inspiration; det viktigaste är att vara hel i sig själv.

I livet kommer du att hitta genier utan examen och ignoranta personer med professorsgrader. Oroa dig inte över den ena eller den andra saken; fokusera bara på personens integritet. Fokusera på dennes anslutning till ditt hjärta.

Konfucius, den store kinesiske tänkaren, definierade personer med integritet som “överlägsna varelser”. Han sade att de har stor spirituell styrka. De omsätter nämligen sina idéer i praktiken och predikar senare till andra om vad de har gjort.

Med denna bild kan vi se att det är mer än tillgivenhet till en universell rättvisa. Det finns en anslutning till en själv, med modet att vara konsekvent med det som man känner. Vi rekommenderar att du reflekterar över detta.

Kvinna under träd

Att föra sig med integritet, en skyldighet men även en personlig rättighet

Det är upplysande att veta att det latinska “integer” betyder “hel”. Från detta får vi ett koncept om en entitet som inte har blivit skadad eller bruten, som inte har förlorat sin helhet. Aristoteles definierar exempelvis “helt beteende” som en kvalitet, som en inre andning som är direkt länkad till vår vilja att göra det rätta, utan att någon måste se på.

Vi har hittills kunnat bevisa att det i alla dessa definitioner finns en klar personlig komponent. Vi är säkra på att du någon gång har upplevt känslan av att du har gjort övertramp på din egen integritet och gjort och sagt saker som du inte menade eller kände. Detta kan vi förstå genom några exempel:

  • Vår uppfostran eller det band vi etablerar med vår familj kan många gånger få oss att känna att våra rättigheter är under attack. Vi känner oss tvungna till att göra saker som vi inte känner för att göra. Saker som vi inte tror på.
  • Samma sak händer i kärlekselationer. Faktorer som manipulation eller emotionell utpressning med taggar som vi springer in i, och som får oss att tappa bort delar av vår integritet eller helhet, tills vi till slut reagerar i slutändan.
  • Den dynamik som ibland etableras på arbetsplatser är ett klart exempel på övertramp av de anställdas integritet. De utför uppgifter de inte vill göra eller som är förbjudna. De känner sig utnyttjade men kan inte reagera eftersom de är rädda för att förlora sina jobb… Dessa fall är utan tvekan väldigt vanliga.
Har ett hjärta med integritet

Vi har alla skyldigheten och rätten att vara hela och ha integritet, för vår självkänsla är i slutändan en överenskommelse mellan handlingar och känslor, mellan önskningar och handling. Om tredje parter bryter denna subtila balans kan vi bli skadade. Vi bör därför aldrig glömma detta: Ett hjärta med integritet kräver en stor dos mod.

Att lära sig att leva med integritet

Vi påminns ofta om faktumet att vi i livet alltid bör prata med ärlighet, tänka med ärlighet och handla med integritet. Vad etablerar vad det innebär att ha integritet och vad som inte är det? Svaret är enkelt: Ditt eget samvete.

Lev på ett sådant sätt att när dina barn tänker på ärlighet och integritet så kommer de att tänka på dig.

Samvetet är inte bara en reflektion av en juridisk kropp i ett samhälle. Ingen internaliserar listan på mänskliga rättigheter som skrevs av Förenta Nationerna. Faktum är att vi alla har interna kompasser som säger till oss vad som är rätt och fel. Och dessa är baserade på en finjusterad kombination av olika faktorer. Bland dessa hittar vi vår uppfostran, erfarenhet, personlighet, intuition och vårt eget system av värderingar. De som vi alltid bör lita på.

Gren

Ett hjärta med integritet är associerat med självkänsla

Låt oss nu tänka på detta set med dimensioner som vi kan använda för att försvara denna exceptionella kvalitet och därmed upprätthålla ett hjärta med integritet:

  • Uppför dig varje dag på ett sådant sätt att du vid dagens slut inte ångrar något du sade, gjorde eller inte gjorde. Var alltså konsekvent med varje steg du tar och med varje handling du utför.
  • Om det runt dig finns personligheter som står ut, som brister när det gäller etik och spirituell integritet, så bör detta inte avskräcka dig, och det bör inte heller få dig att imitera dem. Var därmed ljuset bland mörka hjärtan. Var ditt eget exempel.
  • Försvara din integritet som om den vore ditt liv. Etablera alltså gränser; sätt upp gränser mot dem som försöker få dig att göra eller säga något som du inte tror på.

Var det bästa exemplet för dina barn, för integritet kan inte läras från böcker. Integritet observeras och känns… och framför allt, det försvaras.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.