Kärleksrelationer utvecklas när de fokuserar på tillväxt

Kärleksrelationer utvecklas när de fokuserar på tillväxt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Kärleksrelationer har genomgått en viktig omställning, i alla fall på den konceptuella nivån. Sanningen är att vårt nuvarande paradigm inte fungerar. Många är inte nöjda med sina relationer, men de vet inte hur de ska få dem att fungera. Anledningen är att de flesta traditionella metoder som används för att organisera erfarenheter och känslor i detta sammanhang har blivit föråldrade.

Men vad bör dessa förändringar fokusera på för att man ska ha en tillfredsställande relation? När traditionella normer bryts ner så kommer i allmänhet något nytt att ta deras plats. När det gäller kärleksrelationer så är den nya tendensen att vara i ett medvetet förhållande.

“Du demonstrerar kärlek genom att ge detta villkorslöst till dig själv. När du gör detta kommer du att attrahera andra till ditt liv som kommer att kunna älska utan villkor.”

-Paul Ferrini-

Problemet med traditionella kärleksrelationer

Är du kär eller är du bara i en relation? Det senare är ofta mer vanligt i traditionella relationer. De flesta av oss har lärt sig att kärlek är designat för personlig tillfredsställelse, och att man måste jobba för att bibehålla relationen, baserat på de par man ser runt omkring sig och i filmer och tv-program.

Bänk

Vi bibehåller generellt sett relationer genom att blidka den andre. Men över tid kommer du att förlora ditt sanna jag på grund av vad du har fått göra för att bibehålla relationen. I denna process blir många till något annat, och ofta till något som de inte vill vara.

I traditionella relationer är folk så fokuserade på att blidka sin partner att det slutar med att de undertrycker sina egna instinkter, känslor, mål och till och med rädslor.

“Relationer orsakar inte smärta och olycka. De tar ut den smärta och olycka som du redan har inom dig.”

-Eckhart Tolle-

Ett nytt kärleksparadigm: den medvetna relationen

De flesta nuvarande relationer börjar som ett äventyr, som ett sätt att ha kul. Under denna process börjar personerna att lära känna varandra och att avancera i sina relationer. Och att vara i en relation bara för att ha kul verkar vara på modet, men förr eller senare så kommer de flesta att börja leta efter något mer eftersom det inte är tillräckligt att bara ha kul.

Skillnaden mellan en traditionell relation och en medveten relation är vad man fokuserar på. I en medveten relation kommer båda personerna känna att de bör ägna sig åt varandra och ha ett mål. Målet är att utvecklas, både på en personlig nivå och när det gäller själva relationen.

Många söker en kärleksrelation för att tillfredsställa sina egna personliga behov. Denna relation kan bibehållas ett tag, men över tid kommer den misslyckas och man kommer som ett resultat bli missnöjd.

Men när två personer förenas med intentionen att växa tillsammans så kommer relationen att avancera mot något mycket större än personlig tillfredsställelse. Den kommer att bli en fantastisk resa av evolution där båda personerna har möjlighet att växa individuellt, istället för att trycka ner sina egna behov för att blidka den andra personen.

Hur man formar medvetna kärleksrelationer

Trots alla problem som kan uppkomma så är den goda nyheten att det är möjligt att utvecklas som par från den traditionella ideologin till en medveten relation. Faktum är att medvetna relationer inte kommer från ingenstans. Ni måste först lära känna varandra och dela erfarenheter. Du kan inte bli kär i någon som du inte känner.

En annan sak som gör en medveten relation annorlunda är att leva i nuet och vara medveten om vad som händer. Detta perspektiv är nödvändigt, inte bara för att ha en berikande relation, men även för att kunna dra nytta av varje ögonblick och växa som person.

Det viktigaste är att växa

Att inte fästa sig vid resultaten i relationen innebär inte att du inte bryr dig om vad som händer. Det betyder inte heller att du inte har några förväntningar. Det betyder bara att du tänker mer på utvecklingens upplevelse som motorn bakom relationen.

Träd

För vi är alla här för att växa fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt, och kärleksrelationer bör främja denna utveckling. Och båda personerna bör växa tillsammans, för om de inte gör detta så har relationen inte någon mening.

Båda har sitt eget individuella ansvar

I varje relation kommer sår från förr fram i ljuset på ett eller annat sätt. I traditionella relationer antas det att en partner bör kompensera för den andres brister, fylla tomrum och erbjuda den lycka och kärlek som man har saknat innan. Men saker fungerar inte på detta sätt i medvetna relationer.

Målet med kärleksrelationer är inte att göra varandra lyckliga, det är att göra varandra medvetna. Den andra personen är inte där för att ge dig det du saknar, utan för att hjälpa dig att finna detta. Denne är inte där för att fylla dina tomrum och vice versa.

Det medvetna paret är redo att upptäcka och acceptera både nuvarande problem och de från förr eftersom personerna vet att de kan utvecklas mot en ny verklighet. Men det är nödvändigt att man tar ansvar för sina egna känslor och uppfattningar, utan att belasta sin partner.

“Om du tar din lycka och lägger den i någon annans hand så kommer denne förr eller senare att trasa sönder den. Om du ger din lycka till någon annan så kan denne alltid ta den med sig. För lycka kan bara komma inifrån dig och det är resultatet av kärlek, och det är bara du själv som är ansvarig för din egen lycka.”

-Miguel Ruiz-

Relationen är till för att praktisera kärlek

Kärlek är att acceptera, förlåta och öppna sitt hjärta, även när man är som mest sårbar. Men vi behandlar ofta kärleken som ett mål. Detta implicerar att man är missnöjd med relationer som inte når till denna punkt. I verkligheten så är kärleken dock en resa.

Den medvetna relationen är starkt angelägen att praktisera kärlek. Kärlek kan därför manifestera sig i parets liv och relation på många sätt.

“Riktig kärlek kommer inte till dig, den måste finnas inom dig.”

-Julia Roberts-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.