11 tecken på att du upplever ett spirituellt uppvaknande

11 tecken på att du upplever ett spirituellt uppvaknande

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

I miljöer dominerade av konsumism, egocentrism och posering kan det verka absurt att tala om “spirituellt uppvaknande”. Men det finns fler och fler människor som stöter på detta. Många av dem motsätter sig det, men att uppleva ett spirituellt uppvaknande gör dig inte annorlunda – det gör dig speciell. Och du är inte ensam.

Många saker förändras i världen. Vi lever i en tid av uppvaknande och förändringsvilja. De stora massorna blir mer medvetna om problem och att vissa seder som hållit i sig alltför länge måste förändras.

“Hemligheten bakom mänsklig frihet är att bete sig bra, utan beroende av resultaten.”

-Bhagavad Gita-

Önskan att designa sitt eget liv

Det finns många människor som vill ta sina liv i sina egna händer. De vill fly från modellen som samhället dikterar. De vill verkligen lära känna lycka och leva livet de verkligen vill leva. Med andra ord vill de inte leva ett liv dikterat av TV, tidningar, filmer, social identifiering och alla oresonliga klichéer som omger oss.

Medvetenheten om de stora mänskliga och samhällsmässiga problemen vi står inför blir allt starkare. Alltfler människor är villiga att lyssna på dessa sanningar. Men de är inte tillräckligt modiga för att utföra dessa förändringar hos sig själva och sina familjer eftersom de vet att förändringen världen behöver går sin egen väg.

Uggla på kvinna

Personerna som upplever detta sociala uppvaknande ser att medvetenheten växer. De ser att deras intressen utvecklas, att meningen med livet förändras för dem och att de har nya aspirationer och inspirationer. Allt detta kommer tillsammans med önskan att förändra sig själv som ett första steg mot att förändra världen.

“Stora män är de som ser att spiritualitet är starkare än alla materiella krafter, att tankar styr världen.”

-Ralph Waldo Emerson-

Känner du själv igen vad jag säger? Har dessa ord väckt en liten eld inom dig? Om du har kommit så här långt ska du vara modig och fortsätta läsa.

Tecken på spirituellt uppvaknande

Följande är tydliga tecken på att du upplever ett spirituellt uppvaknande. Om du är medveten om att några av dessa saker sker med dig eller om du känner igen dig, ska du inte vara rädd.

 • Du vill ha färre saker och söker efter mer enkelhet i livet. Du har insett att ju mindre du har, desto mer lättad känner du dig. Vidare vill du anskaffa färre materiella ägodelar i favör för att söka inre rikedom.
 • Du dras till böcker som öppnar ditt sinne. Böcker som endast underhåller dig intresserar dig mindre och mindre. Istället vill du ha sådana som hjälper dig bli den bästa versionen av dig själv.
 • Du har en längtan efter mening. Därmed förstår du att ett “normalt” liv saknar allt vad mening och syfte heter, vilket är anledningen till att du försöker skapa din egen väg.
 • Du blottar ditt sanna jag för världen. Du har lämnat den sociala masken du bar för att “göra det rätta” bakom dig. Nu är du öppen för att kommunicera dina mest intima tankar och känslor utan att känna skuld eller skam.
 • Du spenderar mer tid ensam och i tystnad. Du njuter av att spendera tid i tystnad och att gå på promenader ensam i naturen, med målet att återkoppla och uppnå frid med dig själv. Dessutom behöver du färre och färre ljud omkring dig för att vara nöjd. Följaktligen känner du dig inte ensam när tystnad och frid råder omkring dig.
 • Du känner en starkare koppling till naturen och levande varelser. Med andra ord inser du kopplingen mellan och självständigheten hos alla levande varelser, och du har en känsla av enighet med allt och alla.

“För att ett frö ska kunna uppnå sitt största uttryck måste det helt brytas upp. Skalet måste knäckas, insidan komma ut och allt förändras. För någon som inte förstår tillväxt skulle det se ut som total förstörelse.”

-Cynthia Occelli-

Fler tecken…

 • Du äter nyttigare och tar bättre hand om din kropp och ditt sinne. Du tänker mer på vad du äter, och inte bara på själva maten, utan var den kommer ifrån, hur den producerades och dess miljöpåverkan. Vidare har du anammat levnadsvanor som är nyttigare för din kropp. Du gjorde det inte av estetiska anledningar, utan för att du känner att din kropp är själens tempel. Följaktligen något som du måste skydda och ta hand om.
Mediterande kvinna
 • Du tar ansvaret för ditt öde i dina egna händer och du är medveten om dina handlingar. Du har insett att det inte finns någon anledning att ha en offermentalitet. Vidare skuldbelägger du inte andra för vad som går fel i ditt liv, vilket får dig att medvetet ge form åt ditt öde. Du har upptäckt den större makten dina handlingar har och du agerar på ett sätt som inte påverkar dig eller andra negativt.
 • Det förflutna och framtiden kontrollerar inte ditt liv. Du förstår att det som verkligen är viktigt är nuet. Du vet att det förflutna har haft sin stund i rampljuset och att framtiden är något som ännu inte existerar. Således lever du i nuet utan att låta det förflutna styra dina handlingar, och du bygger framtiden från det verkliga nuet.
 • Du har tappat intresset för tävlingar. Du har insett att tävling leder till konflikter och lidande. Dessutom vet du att det enda sättet att leva i harmoni med andra är att ha en godhjärtad och medmänsklig attityd.
 • Du har upptäckt att du finns i världen för att tända andra personers ljus, inte för att släcka dem. Att vara en källa för ljus uppfyller dig mycket mer än att imponera på andra. Att belysa vägen för andra ger mening åt din existens.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.