Hur man hanterar rädsla enligt buddhismen

Att hantera rädsla innebär att hantera dina uppmärksamhetsproblem och din egen brist på kärlek. Människan som fokuserar på nuet och som fyller sitt hjärta med medkänsla känner mindre troligt rädsla.
Hur man hanterar rädsla enligt buddhismen

Senaste uppdateringen: 14 april, 2019

Enligt buddhismen involverar hantering av rädsla din uppfattningsförmåga. Faktum är att den här filosofin definierar rädsla och ett fel i uppfattningen. Rädsla härstammar från fantastiska och hemska bilder som till slut tar över ditt sinne.

Buddhismen hävdar också att rädsla finner det bästa underlaget i de människor som saknar kärlek. Bitterhet, avund, själviskhet och skadliga sätt att hantera andra. Sådana känslor är konflikters frön.

“Bättre än 1000 ihåliga ord, är ett ord som medför fred.”

-Buddha-

I generella termer tror buddhister att det bästa sättet att hantera rädsla är att fokusera helt på nuet och leva med medkänsla. Detta kommer få dig att känna dig starkare. På det stora hela kommer det att finnas mindre plats för rädsla. Låt oss djupdyka i detta.

Rädsla och att avvisa lidande

Buddhisterna säger att det är rädslan fundamentala essens är en känsla av att avvisa lidande. De hävdar också att smärta är oundvikligt, medan lidande är valfritt. Det förstnämnda står i relation till hur du förstår smärta; det sistnämnda är relaterat till hur du hanterar det.

Rädsla för lidande kommer ur ett avvisande av känslor av misshag som i sin tur kommer från förluster, konflikter och en skillnad mellan dina önskningar och verkligheten du lever i.  Å andra sidan måste du inte nödvändigtvis lida på grund av smärta. Lidande är bara en av flera möjliga svar som finns tillgängliga för dig.

Vi antar att vår egen skada kommer att skada oss, vilket är ett misstag. För det behöver inte vara så. För att bli framgångsrik när det gäller att hantera smärta måste du också veta hur man hanterar smärta. Smärta förlorar mycket av sin kraft när du lär dig att acceptera den. Och den förlorar ännu mer kraft när du försöker förstå vad du kan lära dig av den.

Gråtande staty

Om ditt mål är att hantera rädsla, fokusera på nuet

På ett eller annat sätt är rädsla förbundet med dåtiden eller framtiden. Den är länkad till dåtiden då upplevelsen som skrämde dig gjorde dig illa. Du är rädd att samma sak kommer att hända igen.

Rädsla är förbundet med framtiden eftersom du föreställer dig eller antar att framtiden kommer att föra med sig svårigheter eller smärtsamma situationer. Din framtid får dig att känna dig liten, och det skrämmer dig.

Detta är varför buddhismen insisterar att en av de bästa sätten att hantera rädsla är att fokusera på nuet, här och nu. Att vägleda din uppmärksamhet till det som håller ditt sinne från att fylla sig själv med fantasier som bara föder onödiga rädslor.

“Att vara fäst vid” som en källa till rädsla

Mental och spirituell frid är polära motsatser till att fästa sig vid saker. Det är väldigt svårt för de flesta människor att förstå eftersom de är fokuserade på att erhålla saker. Genom detta talar vi inte bara om de materiella tingen, utan även emotionella och spirituella “varor”. Det inkluderar även “att ha kärlek”, “få frid” osv.

Buddhismen hävdar att vi bör sluta försöka ha ting. Med andra ord måste försöka bli frikopplade. Buddhismen lär ut att ingenting hör oss till, inte ens svåra liv. Allting som kommer i vår väg, och allting som du är, är ingenting mer än en flytande och flyktig verklighet.

När du inte förstår detta blir du för fäst vid saker i livet. Och med detta kommer rädslan för förlust. Detta är en av de största rädslorna eftersom det blir till en ond cirkel. Ju mer du blir fäst vid något, desto mer rädsla känner du inför att förlora det. Och ju mer rädsla du känner, desto mer fäst blir du vid det tinget. Att tillåta det som är och acceptera att allt är temporärt kommer att hjälpa dig att hantera rädsla.

rädsla enligt Buddhismen

Att undvika är inget alternativ

För buddhismen begår vi misstag för att lära oss av demNär du bara ältar dina misstag främjar du rädsla och ångest. När du gör ett misstag och inte lär dig av det, kommer sagda situation förmodligen att upprepa sig själv.

Alla dessa buddhistprinciper för att hantera rädsla är komplicerade. Du kan dock lära dig dem med tålamod och ihärdighet. På många sätt är det en form av kulturkrock med det västerländska samhällets värden, och det är därför som de inte är så lätta att adoptera för många människor. Oavsett detta, om du ofta känner rädsla, är det en god idé att undersöka dem närmare.

Detta kanske intresserar dig
Kroppslig medvetenhet hjälper dig att förstå dina känslor
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kroppslig medvetenhet hjälper dig att förstå dina känslor

Som samhälle lägger vi stor vikt vid våra tankar och våra rationella jag. Vår kropp och våra känslor ställs ofta på sparlåga. Lyckligtvis är folk i...  • Uhlig, H. (2005). Buda y Jesús: los vencedores del miedo. Ellago.