Att lära oss att inte fly från våra känslor

Att lära oss att inte fly från våra känslor
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2023

Känslor har en röst. De talar till oss och säger hur vi mår. Känslor hjälper oss att se vad vi behöver i varje specifik stund. Vad händer om vi försöker fly från våra känslor, om vi ignorerar dem? Vi kan stänga av rösterna, men inte deras behov.

Vi lever i så stor hets och är konstant på väg från en plats till en annan. Och sedan hör och säger vi konstant saker som “oroa dig inte”, “allt du behöver göra är att…”, “glöm det”. Men alla känslor har en adaptiv funktion. Så om vi inte lyssnar på dem så sparas de och kommer dyka upp med högre kraft när de måste komma ut igen. Och ibland sker detta vid de minst lämpliga tillfällena.

Sorg meddelar oss till exempel när vi måste stanna upp och vara ensamma; därför känner vi inte för att gå ut och vara med människor. Glädje uppmuntrar oss å andra sidan att gå ut och socialisera. Avsky varnar oss om möjlig fara för kroppen. Rädsla håller oss alerta och skyddar oss.

Om vi lär oss att lyssna och inte fly från våra känslor kommer vi kunna förstå vad de berättar för oss. Genom att vara mer uppmärksamma på dem kan vi lära känna en del av oss som varit dold, men som har behov vi inte tillfredsställer.

Vad händer om vi medicinerar våra känslor?

Alla känslor är bra och funktionella i sina rätta mängder. Men problem uppstår när de blir ohållbart extrema eller hindrar vårt levnadssätt. Detta sker när vi ignorerar dem, underskattar dem eller trippar på tå kring dem.

Som vi sade tidigare har känslorna en röst. Så vad sker när vi medicinerar funktionella känslor? Vi dämpar deras röst. Vi må lyckas få tyst på dem, men vi missar vad de försöker säga till oss. Om vi lär oss att lyssna på dem kommer de göra sitt jobb och sedan bereda väg för andra känslor.

Att medicinera känslor

Att lära oss att lyssna på och inte fly från våra känslor

Att leva i harmoni är att öppna upp våra sinnen eftersom vi lever i ett samhälle och vi anpassar oss som de sociala varelser vi är. Men utöver att vara sociala varelser är vi hela varelser, så vi behöver välbildade, stabila identiteter som passar in i den externa miljön.

Bekymrad kvinna

Känslor är en del av oss, men de är inte “oss”. De kommer trots allt och går; vissa stannar med oss längre medan andra endast är här en kort tid. På gott och ont är känslor inte eviga. Deras temporära natur är en del av vad som gör känslor till vad de är; annars talar vi om “emotionella tillstånd“, inte känslor.

Då och då skulle det vara bra om vi frågade oss själva “Hur mår jag? Vilken känsla finns med mig här och nu?” Dessa enkla frågor kommer hjälpa oss att förstå vad som sker med oss och även sammankoppla med våra känslor.

Om vi undviker att fly från våra känslor kommer vi ha förmågan att skapa en viss balans och må bra. Denna balans baseras på idén att ingen känsla är skadlig (i sig själv). Den säger helt enkelt vad som försiggår på insidan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.