Tala inför publik – 3 nya sätt att komma över din rädsla

Tala inför publik – 3 nya sätt att komma över din rädsla
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är du trött på att hållas tillbaka av din rädsla för att tala inför publik? Om detta stämmer in på dig så har du antagligen redan fått massor med råd. Och du vet om alla de vanliga tricken för att komma över det. En del fungerar bättre än andra, men det verkar inte som att någon av strategierna tacklar problemet på riktigt, eller hur? I den här artikeln beskriver vi tre nya strategier för att komma över rädslan för att tala inför andra – en gång för alla.

För att de här teknikerna ska fungera är det nödvändigt att du vet vad du ska säga. Du ska i princip ha memorerat det utantill. Du behöver kunna ditt tal extremt väl. Om du är rädd för att tala inför publik är detta något grundläggande som du bara måste göra.

1. Konfrontera din rädsla med “mardrömstekniken”

Mardrömstekniken är en väldigt användbar strategi för att övervinna rädslan för att tala inför publik. Man kan säga att det är en övning i “kontrollerad oro”, som är del av Brief Strategic Therapy-metoden. Den involverar att man gör följande övning varje dag. Du börjar en vecka innan du ska hålla ditt föredrag.

“Varje dag vid samma tid stänger du in dig själv i ett rum eller en plats där du inte blir störd. Belysningen ska vara dämpad. Lås dörren så att du kan vara säker på att inte bli avbruten. Ställ timern på din mobil på 30 minuter. Sätt dig bekvämt och fokusera på att känna din rädsla för att tala inför publik.

Istället för att undvika din rädsla ska du tänka på allting som du oroar dig för när det gäller att tala inför andra. Låt all rädsla forsa fram. Efter att de 30 minuterna är slut så går alarmet och avbryter dina tankar genom att säga “STOPP!” Res dig då upp och gå ut ur rummet. Gå till badrummet, badda ansiktet med lite vatten och gå vidare med dagens göromål.”

Kvinna är rädd för att tala inför publik

2. Dela med dig av din rädsla och din “svaghet”

Den här strategin ska användas precis när du påbörjar ditt framförande eller presentation. Om du är rädd för att tala inför publik så är den mest effektiva saken du kan göra att dela med dig av och erkänna din rädsla. Förklara för din publik att du är exalterad och glad över att de är där, och att du litar på deras närvaro.

Direkt därefter så påtala följande: be dem att ursäkta dig om du skulle tappa bort dig eller om du skulle bli lite nervös. Om det med andra ord skulle hända så är det för att du är så glad över att få hålla din presentation och att det är just de som finns i publiken.

Genom att nämna din rädsla eller svaghet så frigör du dig själv från pressen av att försöka dölja den. Den här strategin gör att du kan rikta om ditt fokus från att säkerställa att ingen fattar att du är rädd och att ingen märker av din rädsla, till att hålla ett bra föredrag.

När du är öppen med en svaghet så blir det till en styrka. Plus att du får starkare band till din publik när du talar till deras empati. Kom ihåg att en stor andel av befolkningen lider av social fobi och/eller rädsla för att tala inför publik. 

Din publik kommer att förstå ditt utgångsläge och då kommer spänningarna att skingras från din omgivning. Allt detta kommer att hjälpa dig att komma över din rädsla för att tala inför andra, avsevärt.

3. Kontrollera din andning och påbörja talet långsamt

Att kontrollera andningen är ett av de mest användbara verktygen för att komma över rädslan att tala inför publik. Du behöver koncentrera dig på att andas djupt och använda dig av diafragmaandning (från magen istället för från bröstet). När du fokuserar alla sinnen på din andning så slutar du vara så medveten om din nervositet och rädsla.

Man i kostym håller en mikrofon

 

När du påbörjar ditt framförande, ansträng dig för att göra det långsamt. På så vis förbättrar du den neurologiska återkopplingen som kommer av att man talar. Du kan då hantera din rädsla mer effektivt. Om du talar långsamt blockerar du rädslosymptomen och distanserar dig från dem. Detta kommer av att du fokuserar din uppmärksamhet på något neutralt, som rytmen av din röst. 

De här tre är bland de mest användbara strategierna för att komma över rädslan för att tala inför publik. De fungerar i de fall som det handlar om “rädsla”, men inte när det handlar om “fobi” (extremt intensiv och paralyserande rädsla). Om du har en fobi för att tala inför andra så kan dock de här strategierna hjälpa dig att hanka dig fram.

Om du är rädd för att tala inför publik, använd de här strategierna och observera hur du stegvis blir av med din rädsla. Du kan klara det!

Detta kanske intresserar dig
Hur man bryter cirkeln av irrationell rädsla
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur man bryter cirkeln av irrationell rädsla

När vår rädsla är riktad mot något ogrundat blir den irrationell och kan göra att vi blir paralyserade. Vi kallar detta för "irrationell rädsla".


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.