Far- och morföräldrar och deras roll i familjen

Far- och morföräldrar och deras roll i familjen
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 02 april, 2023

Far- och morföräldrar spelar en betydande roll i människors barndom. Generellt sett ser vi tillbaks på hur våra mor- och farföräldrar alltid fanns där för oss, redo att leka det vi helst ville eller ge oss lite godis eller en leksak som våra föräldrar inte gav oss.

Barn avgudar därför sina far- och morföräldrar. Men saker förändras när de får egna barn, och deras föräldrar blir mor- och farföräldrar. Deras roll i familjen kan nämligen bli en källa till konflikt och kan till och med göra mer skada än nytta.

“Säkerligen måste två av de mest tillfredsställande upplevelserna i livet vara att vara barnbarn eller en far- eller morförälder.”

-Donald A. Norberg-

Att byta roller kan skapa konflikt

Vi har alla hört folk säga att föräldrar uppfostrar och far- och morföräldrar skämmer bort. Mor- och farföräldrar har en tendens att vara mindre strikta och mer toleranta mot barnens “dåliga” beteenden. Det är vanligt för föräldrar att tänka att deras egna föräldrar uppfostrar deras barnbarn annorlunda, vilket kan orsaka konflikt om de känner att deras auktoritet är ifrågasatt.

“Vi känner oss ofta närmare avlägsna generationer än den som direkt föregår oss.”

-Igor Stravinsky-

Medan närvarande far- och morföräldrar inte behöver innebära att barnen nödvändigtvis inte lyder sina föräldrar, är det viktigt att tidigt och öppet kommunicera värdena och normerna som kommer att vara stommen i barnens uppfostran.

Barndomsminnen

Rollen hos far- och morföräldrar som medlare

Om föräldrar och deras föräldrar kan se varandra som allierade istället för som fiender kommer barnen och deras utveckling att dra stor fördel av det.

En av sakerna är att far- och morföräldrarna kan agera som medlare i konflikter mellan föräldrar och barn. Om de är förmögna att ta en objektiv position mellan föräldern och barnet, kan de hjälpa till att finna en lösning som är fördelaktig för alla.

Inte bara kan de använda sin roll för att underlätta kommunikationen, utan de kan även ge ett lugnt och fördomsfritt perspektiv på problemet. De kan erbjuda alternativa lösningar och försäkra att både förälder och barn får ut någonting av det.

“Vad barn behöver mest är de grundläggande ting som far- och morföräldrar erbjuder i överflöd. De ger ovillkorlig kärlek, vänlighet, tålamod, humor, bekvämlighet och lärdomar i livet. Och, viktigast av allt, kakor.”

-Rudy Giuliani-

Deras ovärderliga känslomässiga stöd

Men rollen som far- och morförälder i familjen går mycket längre än konfliktlösning. Deras speciella känslomässiga stöd är otvetydigt, både för deras egna barn och deras barnbarn, speciellt när deras barn påbörjar äventyret som föräldraskapet innebär. Det är trots allt inte lätt att uppfostra barn.

Far- och morföräldrar spelar en viktig roll

Deras erfarenhet och råd kan vara till stor hjälp. För att de ska erbjuda rätt sorts stöd måste relationen dock bygga på aktivt lyssnande, förståelse och empati. De kommer därmed att respektera sina barns uppfostringsstil och båda kan ge och ta från varandra.

Far- och morföräldrar är en fontän av oersättlig kärlek och tillgivenhet. De hjälper också barn att lära sig vilka de är genom att berätta historier om familjen. Far- och morföräldrar är en skatt!

Bilder med tillstånd av O.C. González, Lindy Baker och Gemma Evans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.