Lär dig lösa de 7 vanligaste typerna av konflikter

Lär dig lösa de 7 vanligaste typerna av konflikter

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Att lösa de vanligaste typerna av konflikter som vi kan råka ut för är en viktig förmåga som kan hjälpa oss att motverka många problem. Varhelst det finns två människor finns det även konflikter. Detta är inte för att folk är dåliga eller för att de vill skapa problem. Konflikter uppstår helt enkelt eftersom två personer aldrig kommer att tänka likadant.

Hälsosamma relationer är inte de som saknar konflikter. Det handlar inte om att undvika meningsskiljaktigheter, utan om att lösa dem. Det är det som är den verkliga hemligheten när det gäller att samexistera. Och det är inte svårt att uppnå om du verkligen anstränger dig. Det är tillräckligt att ha viljestyrkan, tålamodet, förmågan att förstå och en vilja att inte fastna i dessa skillnader. Så grubbla inte alltför mycket.

“Lyssna först. Ge dina motståndare en chans att prata. Låt dem tala klart. Sätt inte upp ett motstånd, försvara inte dig själv och gräla inte. Detta kommer bara skapa en barriär mellan er. Försök att bygga en bro av förståelse.”

Dale Carnegie

Vissa typer av konflikter är vanligare än andra. Vi kommer här under ta upp en lista på de vanligaste typerna av konflikter. Det är viktigt att man lär sig hur man löser dem för att man ska kunna leva ett lugnare liv och ha bättre relationer.

Att lösa de vanligaste typerna av konflikter som uppstår på grund av missförstånd eller felaktiga perceptioner

Detta är en av de vanligaste typerna av konflikter. De uppstår då kommunikationen inte fungerar mellan två personer. De involverade personerna har inte all information angående något eller så har de missuppfattat något. Detta skapar obehag och bitterhet.

Målad kvinna som tänker på de vanligaste typerna av konflikter

För att lösa denna typ av konflikt är det bäst att använda en uppriktig och rak dialog. Om du har märkt att någon plötsligt blir fientlig och du inte vet varför så är det bäst att fråga denna personen direkt. Detsamma gäller i det omvända fallet. Om något stör dig är det bäst att du uttrycker detta öppet och respektfullt. Många stora problem går att undvika genom att använda en öppen och rak kommunikation.

En meningsskiljaktighet som man inte tar upp

Ibland är fientligheten mellan två personer konstant och förrädisk. Det kan vara så att en av dem kritiserar allt det som den andra personen gör eller säger. Det kan vara att personen alltid känner sig störd på något. Båda individerna upplever då att det finns ett konstant obehag.

I dessa konflikter är det troligt att det finns en konflikt mellan parterna som inte har tagits upp, och det problemet skapar små vardagliga konflikter. Om du vill lösa en sådan situation bör du först identifiera vad som ligger bakom. Du måste sedan konfrontera den svårigheten med den andra personen och samtidigt visa respekt och vara ärlig.

De vanligaste typerna av konflikter handlar ofta om motstående intressen

Detta uppstår när den ena personens behov går emot den andres. Exempelvis, när en syssla i hemmet måste göras och de personer som är potentiellt ansvariga för den båda vill vila istället för att göra den.

I dessa fall kan problemet bara lösas om man etablerar en rättvis förhandling. Detta innebär att båda parterna måste ge efter. Båda måste dock även vinna något på detta. Det är inte så svårt att uppnå om de involverade parterna accepterar att “en dålig överenskommelse är bättre än ett stort gräl”.

Olika värderingar eller uppfattningar

Denna typ av konflikt kan också inkluderas i gruppen med de vanligaste typerna av konflikter. Detta händer inte eftersom två personer tycker olika. Det blir bara till ett problem när en av dem eller båda försöker forcera sina uppfattningar på den andra personen.

Räv med bi på nosen

Detta uppstår generellt med religiösa eller politiska uppfattningar. I detta fall verkar det finnas ett intresse av att “rekrytera” den andra personen till den egna uppfattningen. För att lösa denna typ bör man bara erkänna att respekten för den andres uppfattning är en garanti för att den andre även bör respektera vad man själv tycker.

De vanligaste typerna av konflikter kretsar ofta kring makt

Makt är ofta något som leder till konflikter. Den som har den får ta emot all sorts kritik, några med goda intentioner och några utan. Den som har makten får ta emot dess effekter och känner ofta att han påverkas negativt av detta. Det finns alltid spänningar inom maktens cirkel.

För att kunna lösa maktkonflikter är det bäst att föreslå mekanismer som kommer få den att bli horisontell. Med andra ord bör man skapa utrymme för att lyssna på och hjälpa dem som inte har någon makt. Detta gäller inte bara för dem som har mycket makt i samhället, utan även för de personer som har makt inom en familj, inom skolan, på arbetsplatsen etc.

Konflikter orsakade av personliga svårigheter

I detta fall pratar vi om konflikter som uppstår inom en persons sinne. Detta innebär att det i verkligheten inte finns något externt problem. Individen upplever det dock inte på detta sätt. Det uppstår då någon som lider av ångest inte tolererar att andra är långsamma med att utföra sina sysslor.

Kvinna med bild i ansiktet

De som står nära den person som har detta problem bör vänligt informera denne om situationen. För det mesta är personen inte ens medveten om det. Du bör ibland försöka få personen att se att det inte finns någon riktig konflikt. Om detta görs på ett respektfullt sätt så kommer konflikten antagligen att lösas.

Som resultat av personligheter som inte är kompatibla

Detta är en typ av konflikt där det inte finns någon “kemi”. Utav en eller annan anledning så kämpar en individ med att acceptera en annan. Detta skapar en apati som inte orsakas av något speciellt. I dessa fall kan du bli frestad att uttrycka denna spänning genom att stöta bort personen.

Det stämmer att “man inte måste tycka om alla” men det stämmer även att vi inte har någon rätt att stöta bort någon bara för att personen är sig själv. Kanske denna persons egenskaper kan komplettera våra egna, och vi har inte upptäckt detta. Kanske vi bara bör behandla den andra personen med den omtanke som denne förtjänar.

Konflikter kan generellt lösas genom att man kommunicerar klart och tydligt. Detta innebär inte att man ska ha falska artiga konversationer. Det handlar mer om att bemöta problemet direkt, med lugn och respekt för den andra personen. Om du vet hur man kommunicerar korrekt kommer du kunna förhindra de vanligaste typerna av konflikter innan du ens måste lösa dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.