Hemligheterna med att bibehålla en frigörande dialog

Hemligheterna med att bibehålla en frigörande dialog

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2023

Att veta hur man uttrycker sig, och att veta hur man pratar och förstår är en sann konstform. Det finns många hemligheter när det kommer till att ha en frigörande dialog. Du måste lära dig hur du navigerar genom tystnader, gör pauser och pratar i rätt tid. Du måste också veta hur man lyssnar och hur man förstår en person enligt dennes förutsättningar.

När man pratar om en “frigörande dialog” så pratar man om en typ av konversation som verkligen låter de involverade uttrycka sig själva. Att uttrycka sig själv innebär att man överkommer hinder för kommunikation. En frigörande dialog innebär att alla kan kommunicera med autenticitet.

Många dialoger kan säkert vara utan någon betydelse, men det finns många andra som är viktiga. Och det är väldigt viktigt att veta vad man bör säga och vad man bör hålla tillbaka. Ni måste prata samma språk och skapa ett ärligt band inom konversationen så att ni har en riktig kommunikation.

“Historia är inget mer än en dialog, en dramatisk dialog, mellan människan och universum.”

-Maria Zambrano-

Tystnaden är en viktig del av en frigörande dialog

Många personer känner ett stort behov av att man ska lyssna på dem. Det är anledningen till att de alltid pratar och detta kan vara lite obekvämt för de personer som finns runt omkring dem. Detta behov att ständigt kommunicera kommer ibland från egocentrism, men andra gånger är det helt enkelt ett stressyndrom eller ett behov av att hävda sig.

Läppar

Det är inte alla som förstår tystnadens betydelse och det är inte alla som förstår att kommunikation är något som går åt båda hållen, där varje person måste få prata samt veta när man bör vara tyst. Detta är anledningen till att många dialoger verkar vara monologer.

Man kan säga att det första kravet för att ha en frigörande dialog är att ha utvecklat förmågan att förstå och uppskatta tystnad. Inte den typ av tystnad som kan tolkas som frånvaro, utan snarare en typ av tystnad som visar att personen lyssnar på dig. Den innebär uppmärksamhet och att man sätter sig in i vad den andra personen säger.

En villighet att konversera

En dialog mellan två personer är endast genuin om det finns en genuin intention att delta. Detta innebär att man är redo att lyssna, redo att anstränga sig för att förstå. På detta sätt är det inte tillräckligt att vara tyst då den andra personen pratar. Det handlar om att vara mentalt aktiv under denna tystnad.

När det finns ett autentiskt intresse för en dialog så uppkommer en nyfiken tillvaro. Man måste välja ett tillfälle där man inte är uppjagad. Om man dock är uppjagad är det viktigt att man kan kontrollera sina känslor.

Aktivt lyssnande innebär att man är intresserad. Det är inte något som är begränsat till att vara tyst och att bara hålla med om vad den andra personen säger. Det handlar istället om att hitta mer information för att klargöra och bättre förstå vad den andra personen säger. Frågor är ett bra sätt att bygga band och detta visar även för den andra personen att man lyssnar.

Vänner vid havet som har en frigörande dialog

Detta innebär att man sätter sig i andras skor och förstår vad de känner då de uttrycker sig. Att man är uppmärksam på deras känslor som flödar genom en icke-verbal kanal. För en frigörande dialog är något som går utanför ord; det innebär också att man kan fånga upp de känslor som uppstår under kommunikationen.

Att döma någon är döden för varje konversation

Att prata som en domare, som om den andra personen stod inför rätta kommer aldrig att vara rätt väg eftersom detta öppnar dörren till rädsla och spänningar.

Ingen vill ha en dialog med någon som dömer. I en frigörande dialog kan det även komma fram sanningar som du inte vill höra. Det är bara på detta sätt som en dialog verkligen kan vara frigörande. Det är därför inte möjligt att ha en sådan dialog om en person försöker att kontrollera en annans beteende.

Kvinna

Det rekommenderas även att man informerar sig angående ämnet eller problemet i fråga innan man delar med sig av sin egen åsikt. Faktum är att de bästa argumenten kommer från personer som har genomlidit samma problem och som har erfarenhet av ämnet. Professionell hjälp blir många gånger det bästa alternativet.

Låt dialogen flöda

Att uppnå en hög nivå av sammankoppling med en annan person är något fundamentalt. Att lyssna uppmärksamt utan att avbryta är väldigt hälsosamt. Vi avbryter dock ofta konversationen eftersom vi glömmer bort vissa punkter som den andra personen har sagt.

I sådana fall är det bäst att notera de viktigaste punkterna och låta den andra personen prata oavbrutet. När personen har slutat prata kan man gå igenom punkterna som tagits upp och uttrycka sina egna åsikter, utan att för den delens skull göra dialogen till något strikt.

Frigörande dialog över en fika

Atmosfären i konversationen kan också vara viktig. Om ämnet du kommer att prata om är något känsligt eller kräver en viss nivå av uppmärksamhet så är det bäst att hitta en privat plats där man inte blir avbruten. På detta sätt förbättrar man dialogens flöde.

Fem praktiska råd för att ha en frigörande dialog

Baserat på det vi tidigare har tagit upp finns det fem grundläggande regler som kan tillämpas för att en dialog ska bli frigörande för alla som är involverade:

  • Att leta efter rätt tid och plats. Man ska inte behöva skynda sig och man bör inte bli avbruten.
  • Vara överens om ämnet. Även om det kan låta konstigt så kan konversationer många gånger misslyckas eftersom ämnet som diskuteras inte har blivit definierat. Om båda personerna är medvetna om detta kan de göra vänliga påminnelser om att återgå till ämnet då den andra personen har gått utanför det.
  • Föreslå ett mål. Vad är poängen med konversationen? Det är bra att etablera detta för att undvika autoritära mål. Målet bör aldrig vara “så att du ändrar dig” eller “så att du slutar att vara på detta sätt” eller “så att allt fungerar”. Dialogen bör istället fokuseras på att uppnå en bättre förståelse för vissa punkter.
  • Kom överens om grundläggande regler. Exempelvis att inte avbryta den andra personen under kommunikationen och att etablera en tidsgräns för varje inlägg. Detta kan först verka artificiellt, men det är viktigt för att få konversationen att flyta.
  • Prata om dig själv och inte den andra personen. Detta är en väldigt hälsosam regel: uttryck vad du känner och referera inte till vad den andra personen känner.
Par som har en frigörande dialog

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.