Barnbarnen: ett arv av kärlek mellan barn och föräldrar

Barnbarnen: ett arv av kärlek mellan barn och föräldrar

Senaste uppdateringen: 02 oktober, 2016

Det sägs att de första barnbarnen får oss att förstå riktig kärlek. Det är ett band som går långt utöver blodsbanden, och det är en union mellan två generationer som kommer att lämna ett permanent avtryck.

När barnbarnen anländer formas nya relationer mellan föräldrar och barn. Om det var fantastiskt att vara förälder innan så kommer det nu kännas ännu bättre att vara det till en nybliven mor eller far. Det är en vital cyklisk etapp som är väldigt berikande för våra relationella band.

Unionen mellan dessa generationer är ofta mer intensiv och speciell än
mer nära relationer. Rollerna blir avslappnade och det etableras ett unikt språk.

Händer

När barnbarnen anländer och nya band knyts

Mellan mor- och farföräldrar, föräldrar och barnbarn formas det en intressant generationsram där var och en måste definiera sin roll. I dagens läge har man väldigt klart för sig att mor- och farföräldrarna är fundamentala för barnbarnens välmående, men det uppstår alltid tveksamheter kring om de måste bidra till att uppfostra barnen.

I ett samhälle är vi alla ansvariga för att uppfostra de generationer som kommer efter, och det börjar med de egna föräldrarna, skolan och även medier för kommunikation. Mor- och farföräldrarna har dock redan fyllt sin roll med sina barn, och när det kommer till deras barnbarn så förtjänar de nu en mer avslappnad roll.

Det finns ingen bättre plats att vila och drömma på än mor- och farföräldrarnas
knän; de är våra vitaminer och besitter stor livserfarenhet som de kan föra över.

Barn

Enligt en studie som gjordes vid Oxford University, har mor- och farföräldrarna ett vitalt ansvar när det kommer till barnbarnen, vilket vidare pekare på deras viktiga roll.

Mor- och farföräldrar i dagens samhälle

Mor- och farföräldrar har blivit till viktiga figurer i samhället:

  • Idag är förhoppningarna om livet högre, och i många hem arbetar båda föräldrarna, vilket gör att mor- och farföräldrarna många gånger får passa barnbarnen.
  • Det har också visat sig att mor- och farföräldrarnas deltagande i deras uppfostran ger dem ett bättre mentalt välmående.
  • En annan aspekt att tänka på är att mor- och farföräldrar också är viktiga i situationer där en eller båda föräldrarna är arbetslösa eller där de är skilda. Den känslomässiga och ekonomiska hjälpen som de ger blir till en positiv inverkan på barnen.

Barnbarnen är viktiga för mor- och farföräldrarna

Genom barnbarnen kommer mor- och farföräldrarna inte bara kunna lära ut saker, utan de kommer även att få ett annat perspektiv på sina egna liv.

Vanligt åldrande bör inte definieras endast genom de materiella ting som en person har uppnått i livet. Processen att åldras med visdom är att förstå att det viktigaste är de band som har skapats och förmågan att berika dem emotionellt.

Saga

Det bästa arvet från mor- och farföräldrarna till barnbarnen är tacksamheten

Att lära barnen att vara tacksamma för varje sak kan vara ett av de bästa arven som de kan erbjuda. Mor- och farföräldrar ger många presenter till barnbarnen, mycket pengar och goda efterrätter.

Mor- och farföräldrar är visa, och de vet att det bästa arvet de kan lämna åt nya generationer är det emotionella.

  • Att lära ut tacksamhet är ett fantastiskt sätt att lära barnbarnen att uppskatta saker i sin omgivning.
  • Med tacksamheten gör man även så att världen inte färdas så snabbt; man förstår att varje sak har sin rytm och sina principer.
  • En annan viktig aspekt är att uppskatta det som verkligen är viktigt i våra liv. Om barnen förstår detta när de är små kommer de att kunna växa upp med visdom.
Skägg

Min farfar har en gammal vargs vishet och hans rynkor berättar tusentals historier, och ändå har han ett barns ögon, som är tacksamma för att han är min bästa vän…

Bilder av Pascal Campion och Gartz Etz.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.