Är frihet att kunna göra precis vad man vill?

26 maj, 2018

Innan vi kommer till dagens huvudämne vill vi nämna två viktiga idéer om vad frihet innebär. Den första är att ingen har absolut frihet, eftersom ingen har makten att helt koppla bort sig från sociala normer eller värderingar och göra precis vad man vill.

Den andra är kopplad till det faktum att frihet inte bara innebär valet mellan en handling och en annan. Den sträcker sig till tankar och känslor också. Alla har vi en viss frihet att välja vad vi ska tänka och känna.

Vi måste även tänka på ansvaret som är kopplat till villigheten och förmågan att välja. På ett sätt är alla val associerade med en förutsägelse av konsekvenserna: en kostnads- och utdelningsanalys. Det är här etik och moral kommer in i bilden. Denna etik och moral är unik för varje person, grupp, samhälle och mänskligheten som helhet.

Om du tittar på världen kommer du se att vi tror att alla har friheten att göra sina egna val. Om vi inte gjorde det, vad skulle då vara poängen med demokrati? Vad skulle vara anledningen till de lagar och normer som bestraffar brist på ansvaren som associeras med frihet?

”Frihet är förmågan att välja från vad som är möjligt. Det är möjligheten och rätten varje person har att välja ett av de alternativ som finns vid ett givet ögonblick.”

-Jorge Bucay-

Fria fåglar

Frihet är att vara självgående

När du är fri är du ansvarig för dina egna beslut. Detta eftersom det är du som tar dem. Det ger dig en viss mån av självgång, med allt bra och dåligt som detta innebär. Att ta ansvar för dina handlingar kräver modet att vara fri att välja din väg.

Det är en kostnad du försöker förutse och minimera. Men vid dagens slut måste du betala. Du antar att dina beslut kommer med viss risk och vissa konsekvenser. Dessa risker existerar eftersom du sällan är den som formar verkligheten. Det finns så många andra influerande faktorer, varav en är andra människor.

Att var fri och tänka för dig själv är även att ge dig själv tillåtelse att begå misstag. Och inte bara det, utan även tillåtelse att misslyckas och försöka igen. Här stöter vi på idéerna om ansvar och kostnad igen.

Som föräldrar kan man till exempel inte göra precis vad man vill när man vill eftersom man har ansvar för sina barn. Man vet att deras önskningar kommer med ett pris för familjen.

Frihet innebär att man tar risker. Frihet kräver att du bär vikten av dina egna beslut. Det är inte bara att göra precis vad man vill när som helst. Istället handlar det om att skapa en väg åt dig själv. Det är att besluta var du ska gå och vem som kommer följa med. Att vara fri är att ha självgången att besluta åt sig själv.

”Frihet är att vara mästarna över våra egna liv.”

-Platon-

Min frihet slutar där din börjar

Häri ligger den viktigaste gränsen hos frihet: interaktionen mellan frihet, moral och etik. Man är fri inom ett begränsat utrymme och kan inte göra precis som man vill. Detta utrymme slås fast av mina värderingar och vad lagen tillåter.

I vissa områden kommer lagarna vara striktare än mina personliga värderingar; i andra är motsatsen fallet, och konflikt kommer uppstå. Frihet och självgång ger oss en marginal att röra oss i som är mindre än vad vår fantasi tillåter.

En värdering som de flesta människor delar är att man inte ska åsamka andra skada. Det är därifrån det berömda talesättet min frihet slutar där din börjar. Att följa denna regel är i sig självt en lärdom. Om du bryter mot den dikterar lagen att en bestraffning ska delas ur. Detta för att tillhandahålla en typ av återbetalning för skadan som orsakats.

”Frihet är inte frånvaron av förpliktelser, utan förmågan att välja – och hänge mig själv till – vad som är bäst för mig.”

-Paulo Coelho-

Dansande kvinna

Man kan inte göra precis vad man vill

För att avsluta denna artikel vill vi betona ett märkligt fenomen. Att ha för många alternativ gör människor överväldigade. Alla har vi känt det. Man går för att köpa en penna, men det finns tolv olika varianter.

Till att börja med är det ett val du inte medvetet skulle spendera tio minuter med. Det är dock inte ovanligt att vi spenderar tio minuter eller mer på att besluta vilken penna vi ska köpa. Och det är bättre att spendera den tiden på andra saker!

Det är så vår frihet ”kidnappar” vår vilja, på sätt och vis. Detta stora utbud av val kan göra mer skada än nytta.

Frihet är, med alla sina paradoxer och sin godhet, ett av våra största privilegier. Det råder inget tvivel om att många av oss har friheten att göra och göra om saker som vi önskar. Vi kan besluta och växa på ett sätt som är beroende (på grund av vår sociala natur) och oberoende på samma gång.