Den fasansfulla rädslan bakom sociala fobier

Den fasansfulla rädslan bakom sociala fobier
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du är en person med sociala fobier så lär du vara medveten om att de flesta inte inser hur mycket du lider. Att tala inför publik gör dig inte bara nervös, utan ger dig sann panik.

När du är i en grupp tror du att alla tittar på dig. Du är övertygad om att de skrattar ut dig och att du inte borde vara där. Du önskar att du var hemma istället för i denna fasansfulla situation.

Men allt detta drabbar dig inte bara när du är i en social situation. Blotta tanken på att behöva gå till en fest eller ett möte gör dig nervös. Du hittar på ursäkter för att försöka undvika att gå. Du skulle ge vad som helst för att fly, men vad kan man göra?

“Människan som är rädd utan fara hittar på fara för att rättfärdiga sin rädsla.”

-Alain Emile Chartier-

Vad är sociala fobier?

Låt oss först tänka på vad en fobi är för något. Fobier är i grund och botten intensiva rädslor utan specifik stimuli eller situationer. Denna rädsla är givetvis irrationell. Den invaderar dig trots att det inte finns något sann fara. Du känner den när du inte borde, och i mycket högre utsträckning. Som ett resultat stör den vårt normala dagliga liv helt i onödan.

Situationer med social interaktion är var sociala fobier visar sig. Och eftersom vi lever i konstant kontakt med andra människor är det ganska normalt för våra dagliga liv att påverkas drastiskt.

Om vi å andra sidan drabbas av en annan fobi, såsom rädsla för spindlar eller ormar, kan vi helt enkelt flytta till en plats där vi troligen inte kommer se dem, såsom en stad. Vi skulle inte behöva vara rädda på daglig basis, som vi är med sociala fobier. Skillnaden är tydlig.

Faktum är att vi alla blir nervösa när vi ska träffa nya människor eller tala inför publik. Men när vi väl är där och i full gång så njuter vi vanligtvis av upplevelsen.

Detta sker dock inte för personer med sociala fobier, och deras beteende kommer påverkas negativt av upplevelsen. Dessvärre kommer detta bara stärka fobin.

Rädsla för mänsklig interaktion

Hur fungerar folks kognitiva bias om de lider av sociala fobier?

Det är väldigt viktigt att betona att denna fobi har stor inflytelse på vad och hur vi tänker. Låt mig förklara. Å ena sidan finns det kognitiva bias, som är sätten vår hjärna har för att bearbeta informationen vi upplever omkring oss.

Personer med sociala fobier tenderar att vara känsliga för huruvida andra tittar på dem eller inte. Deras egna kroppar visar tydligt obehaget de känner i form av rodnande, skakig röst, etc.

Som ett resultat av detta tenderar folk i omgivningen att döma dem negativt. Men inte bara det, för de minns alla dessa negativa stunder på ett förstärkt sätt i sinnet. Detta leder till att de även ser på nya sociala situationer i ett negativt ljus.

“Rädsla är alltid villig att se saker som värre än de är”

-Livio-

Låt oss ta ett exempel. En person med sociala fobier kommer vara känsligare för andra personers gester när de talar med dem. De kan tolka dem som tecken på att de inte gillar dem. När de talar kan de komma ihåg specifika situationer när de inte kom överens med nya människor.

Allt detta blir till en ond cirkel av negativa tankar. Du kan förmodligen föreställa dig vad dessa personer genomgår.

Vilka rädslor har personer med sociala fobier?

Utifrån vad vi precis förklarat om kognitivt bias kan vi nu förstå typen av rädslor som dessa personer lider av. Å ena sidan är de rädda för att avge uppenbara tecken på att de är nervösa. Å andra sidan är de rädda för att bli uppmärksamhetens centrum i sociala situationer.

Men inte bara det. De fasar även för att folk ska sitta på dem eller observera vad de gör, eller till och med att de ska presenteras för nya människor. Utöver allt detta är de även rädda för att äta, dricka eller tala bland folk, såväl som att göra telefonsamtal och arrangera saker.

Sociala situationer

Alla dessa rädslor är direkt kopplade till en väldigt specifik – rädslan för att göra sig till åtlöje eller dömas negativt. Dessa personer antar helt enkelt att detta kommer ske, och på grund av det dyker ångesten upp. Denna ångest är så stark att de fryser till is i sociala situationer, vilket gör deras oro till en självuppfyllande profetia.

“Ångest är en liten ström av rädsla som går genom sinnet. Om man ger den kraft kommer den bli en störtflod som sveper iväg alla tankar.”

-A Roche-

På så sätt förstärks den inledande tanken om att de inte är värdiga, men de inser inte att de skjuter sig själva i foten. Det är därför sociala fobier kräver psykologisk behandling, helst med kognitiv beteendeterapi.

Detta är en åkomma som påverkar den drabbade avsevärt, och det är väldigt komplicerat att modifiera dessa typer av tankar utan hjälp från ett proffs.

Bilder från Rawpixel, Blake List och Kevin Curtis.

Detta kanske intresserar dig
Vad är agorafobi? Symptom och behandling
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vad är agorafobi? Symptom och behandling

Agorafobi är ett psykologiskt tillstånd som är nära kopplat till ångest. Det kan existera utan tidigare ångesttillstånd.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.