Alla kan gagnas av att gå i terapi då och då

Alla kan gagnas av att gå i terapi då och då
Adriana Reyes Zendrera

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Reyes Zendrera.

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2023

Terapi är ett fantastiskt verktyg för att hantera våra problem från ett annat perspektiv. Våra vänner kan ge oss råd, men det är ofta inte tillräckligt eller inte precis vad vi behöver. Det är där psykologerna kommer in i bilden. Samhället har börjat förstå att det inte bara är galna personer som går i terapi – alltfler väljer att gå i terapi för att finna det stöd som de inte kan hitta någon annanstans.

Nuförtiden är det väldigt vanligt att gå i terapi för att lära känna sig själv bättre. För många har terapi blivit ett utrymme där de kan lära sig om sig själva. Det handlar inte om att få råd från någon som inte känner dig, utan om att lära sig att se problemen från någon annans perspektiv.

Felaktiga uppfattningar om att gå i terapi

Många människor tror att terapi är när man ligger på en soffa medan psykologen pratar om barndomstrauman för att förklara hur man känner. Andra personer tror att terapeuten kommer lösa deras problem bara sådär. Det finns även andra som tror det motsatta, att terapeuten är passiv och bara lyssnar.

Dessa uppfattningar är felaktiga. Den där soffan tillhör psykoanalysen, och det är inte alla psykoanalytiker som använder en. Vi kan exempelvis säga att man speciellt i Europa har gjort sig av med soffan inom psykologin nuförtiden. Den är nu undantaget och inte regeln.

Pusselbit och huvud

Psykologerna kommer inte ge dig svaren. De kommer istället hjälpa dig att hitta dem själv. Vissa kommer även att ställa dig frågor som du kanske aldrig har ställt till dig själv. De kan dock vara väldigt relevanta för problemet som du kom till dem med.

Beroende på vad för slags situation det rör sig om så kan de även ge dig övningar för att hjälpa dig. Terapin har förändrats rätt mycket. Det nu finns fält såsom kognitiv beteendeterapi och tredje vågens kognitiv beteendeterapi.

Varför är det bra att gå i terapi då och då?

Att gå i terapi är inte bara för personer med mentala problem. Det är en hjälpsam resurs för alla, för vi är inte oövervinnerliga, och ibland behöver vi höra någon annans synvinkel. Och vi är inte perfekta, så ibland kommer vi begå misstag som vi behöver bearbeta för att inte upprepa.

“Vissa personer säger att de ännu inte har funnit sig själva. Men jaget är inte något man finner, det är något man skapar.”

-Thomas Szasz-

Många personer behöver gå i terapi. För andra är det kanske inte ett behov, utan snarare en bra sak för deras emotionella och mentala hälsa. Livet är fullt av trauman och svåra tider och vi ska inte behöva hantera dem ensamma. Psykoterapin kommer alltid finnas där för att hjälpa dig.

7 anledningar till att terapi kan hjälpa

Det är intressant att analysera de olika anledningarna till att terapi är en användbar resurs för personer utan mentala problem. Låt oss ta en titt!

Det får dig att må bättre genom att ge dig en ny lins att se på världen genom

Terapi lär dig strategier för att du ska känna dig själv bättre. Det lindrar inte bara symptomen utan hjälper dig även att förstå hur de uppstod i ditt liv och varför de fortfarande är där. Det kan till exempel hjälpa dig att inte bara minska din ångest, utan även förstå varför ångesten har visat sig just nu i ditt liv. Du kan sedan se vad som händer från ett nytt perspektiv.

Det är bra för din emotionella hälsa och för att bättre förstå dina känslor

Den terapeutiska processen är ett bra verktyg för att förbättra din emotionella intelligens. Den går djupt in bland dina rädslor och undertryckta känslor. Därefter för den dem mot ljuset och hjälper dig att uttrycka dem, så att de slutar vara ett problem. Om du exempelvis är rädd för att vara ensam kan en psykolog hjälpa dig att dela med dig av denna rädsla och börja behandla den annorlunda.

Att gå i terapi får dig att ta ett steg ut ur din komfortzon

Du vet vad som inte fungerar. En bra terapi kan därför få dig att utforska nya områden och hantera osäkerheten bättre. Låt oss exempelvis säga att du är upprörd över att inte ha några vänner, men du gör inte något åt situationen. Om du går i terapi och öppnar upp dig så kommer du kunna hantera situationen bättre.

Kvinna som valt att gå i terapi

Det hjälper dig att få distans till dina problem och se dem ur ett bredare perspektiv

När du är mitt uppe i dina problem är det ofta svårt att hitta en lösning, men en psykolog kan hjälpa dig att se fler alternativ och även förstå varför du undviker vissa lösningar. Om du exempelvis har problem med en släkting kommer du kunna förstå konflikten bättre genom att lära dig att sätta dig i den andra personens skor.

Du kommer lära känna vissa delar av dig själv bättre

Vi lär aldrig känna oss själva till fullo och det kommer alltid finnas delar av oss själva som vi bör utforska och förstå. Ibland har vi sätt att vara och bete oss på som vi stöter bort, medvetet eller omedvetet. Inom psykoterapin kan du exempelvis komma att förstå vilka delar av dig själv som du inte accepterar.

Det rensar ditt sinne och hjälper dig att se vad som är viktigt i ditt liv

Våra sinnen blir ofta så täckta av vad som är fel och som inte fungerar i våra liv att vi glömmer bort vad som verkligen är viktigt i livet – att njuta av nuet och uppskatta våra närstående. Du kan exempelvis vara så upptagen med ditt arbete att du glömmer bort ditt äktenskap. Terapi kan hjälpa dig att sätta dina problem i perspektiv och uppskatta det som verkligen är viktigt.

Att gå i terapi främjar självkännedom och en omtänksam attityd

Självkännedom innebär att man blir medveten om tankar, känslor och attityder som man inte visste om tidigare. Ibland behandlar vi exempelvis oss själva illa utan att inse det, så terapin hjälper oss att bry oss mer om oss själva och ha tålamod med och vara mer förstående mot oss själva.

Det stärker din mentala hälsa och motverkar emotionella svackor

Terapi är en bra resurs för att stärka din självkänsla och hjälpa dig att återetablera harmoni i din inre värld, vilket är något vi tenderar att förlora i den dagliga stressen. Å andra sidan har du redan många verktyg som hjälper dig att bemöta dina problem. Terapi kommer bara hjälpa dig att bli medveten om dem och välja det bästa för varje tillfälle.

Abstrakt bild av kvinna

Kom ihåg att det är du själv som väljer ditt öde och som styr båten, så du kan lära dig att hålla dig flytande och även att navigera och njuta av processen. Var inte rädd för att be om hjälp, det gör dig inte svagare. Raka motsatsen faktiskt.

Det är aldrig för sent att upptäcka fördelarna med terapi och börja njuta av det dagliga livet utan så många bördor och så mycket huvudvärk. Terapi är bra för alla, för alla är vi mänskliga, vi går igenom tuffa tider i livet och det finns ingen anledning till att man måste bemöta dem ensam. Att dela med dig av dina problem och dra nytta av psykologisk behandling kan vara ett bra beslut, och i det långa loppet så kommer din mentala hälsa tacka dig för det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.