Om vi inte förstår våra rädslor känner vi ej motståndaren

Om vi inte förstår våra rädslor känner vi ej motståndaren

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Rädslor, för det mesta utan grund, rörande dåliga saker som kan hända oss eller orsaka oss någon typ av framtida skada, är huvudorsaken till att vi känner oss illa till mods. Vi döljer alla rädslor som leder oss till att bete oss på ett undvikande sätt i vissa situationer i våra liv. Det finns därför ingen större motståndare än våra egna rädslor. Det är därför viktigt att vi förstår våra rädslor.

Rädslor kommer från tidigare erfarenheter. Vi får våra rädslor från den tid när vi socialiserar under barndomen fram till vuxenlivet. Vanligtvis kommer det från personer som antingen var nära oss eller som påverkade oss. Detta händer oftast undermedvetet. Om dessa personer är referenspunkter eller förebilder för oss kommer deras rädsla att peka ut faror och obehagliga situationer för oss att undvika.

Om vi drar dessa rädslor med oss under en lång tid och låter dem växa och täcka ett stort utrymme av våra vardagliga liv så låter vi dem bli till ett återkommande filter som vi använder för att tolka verkligheten. För att detta inte ska komma att hända är det bra att vi förstår våra rädslor, känner till var dessa rädslor kommer ifrån och skrider till verket. När du möts av rädslan krävs handling och engagemang.

Det är viktigt att vi förstår våra rädslor och inte isolerar oss från dem

“Om utmaningen är mot dig själv så är motståndaren inom dig.”

När din motivation är själva rädslan

Rädsla är en primitiv känsla som har fått människan att överleva. Som med alla andra känslor har den ett funktionellt värde om den regleras. Om den dock inte regleras blir den till en av de mest skadliga känslorna som vi kan erfara. Om våra rädslor tar över våra liv kommer vi vara styrda av en vilja att undvika situationer. Vi kommer även att styras av ångest och irrationella beteenden. Det kan även leda till allvarliga depressioner.

När våra handlingar motiveras av rädsla känner vi oss inte tillfreds med oss själva eller livet. Vi försöker bara lindra det obehag som har producerats och sakta ner dess utveckling. Det finns många typer av rädslor. En individ kan känna sig rädd för specifika element som spöken, hundar, vatten, duvor etc. Men det finns även rädslor som är mer diffusa, som rädslan för att prata med främlingar, börja något nytt, prata offentligt, flyga etc.

Listan över vad vi är rädda för kan göras lång. En rädsla kan ha flera olika meningar och manifestera sig på olika sätt för olika individer. Strategierna som terapeuter använder för att hjälpa oss att komma över dem är dock liknande. De fokuserar på rädslornas gemensamma nämnare. För att komma över våra rädslor måste vi slappna av, observera vad som händer objektivt, kontrastera dem med fakta för att vår reaktion ska bli lämplig och positiv. Om du inte kan döda dina monster så måste du tämja dem.

Kvinna med händer för ansiktet

“Rädslan är alltid villig att se saker i en värre version än den de verkligen befinner sig i.”

-Tito Livio-

Det är viktigt att vi förstår våra rädslor och lär känna våra motståndare

Det är viktigt att vi förstår våra rädslor som vårt första steg för att komma över problemet. Meditation och självutvärdering för oss längs stigen till att förstå oss själva och lära känna vår verkliga motståndare.

Var kommer våra rädslor ifrån? Rädsla kan komma från något som har sagts till oss, något som vi har sett eller upplevt tidigare. När vi känner till orsaken kan vi börja arbeta med att komma över våra rädslor. För att kunna identifiera orsaken är det viktigt att vi utvärderar de uppfattningar som ger stöd åt våra fobier.

Uppfattningar som leder oss till rädslor, detta är överdrivna tankar som aktiveras när vi upplever ett verkligt hot. I dessa situationer uppstår det en förvrängning av vårt system av rädslor. Det finns en förvrängning i våra känslor orsakad av våra uppfattningar.

Kvinna och fjärilar

Våra rädslor är fiender som paralyserar oss. Fiender som bara existerar i vårt sinne och som förhindrar att vi utför det vi behöver göra varje dag, även om det från utsidan kanske inte verkar vara en tillräckligt stor anledning för att man ska behöva känna sig begränsad. Om vi identifierar dem och konfronterar dem kommer vi följaktligen kunna se att de flesta rädslor är överdrivna och bara har som uppgift att täcka över våra osäkerheter.

Vi befinner oss i en situation som vi inte tycker om och det känns som man vill springa iväg, men i detta fallet så är det bästa vi kan göra att handla. Bege dig därför på en resa genom din inre värld, utan att tappa sikte över dina externa referenser. Analysera först huruvida dina rädslor är verkliga eller påhittade. Om de är verkliga så bör du titta på den situation du befinner dig i, generera handlingsalternativ och ta ett beslut. Om de är påhittade kan du använda dig av det vi har sagt i hela artikeln.

“Ingen har någonsin nått toppen tillsammans med rädslan.”

-Publio Siro-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.