Relationen mellan din hud och dina känslor

Relationen mellan din hud och dina känslor
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När du är ledsen eller stressad så blir din hud hårdare och tappar sin lyster; den ser torrare och blekare ut än normalt. Å andra sidan, när du mår bra, så ser din hud ut att vara i perfekt balans. Denna observation visar relationen mellan din hud och dina känslor.

Huden är nästan två meter lång och väger nästan fem kg, och är därmed kroppens största organ. Huden råkar också vara en återspegling av vårt humör och våra hälsoproblem. Därför är många negativa känslor direkt synliga på vår hud.

Allergier, sveda, rodnad, utslag, sprickbildning, sår, torrhet, pigmentförändringar, svettning, uttorkning… Detta är bara några av de förändringar som kan ske i din hud utan någon fysiologisk utlösare. Det kan vara psykosomatiska förändringar med psykologiska och emotionella rötter.

Din hud och dina känslor går hand i hand. Ibland uttrycker din hud precis det du försöker dölja.

Tillfälliga förändringar i huden

När du blir generad så blir dina kinder röda. Om du blir rädd så blir din hud blek. När du är kär så lyser ditt ansikte upp. Om något starkt påverkar dig så får du gåshud. Det finns många små tillfälliga förändringar i din hud som avslöjar ditt emotionella tillstånd.

hud på ryggen

Du bör dock alltid kontakta din läkare eller hudläkare om du upplever plötsliga förändringar i huden för att utesluta allvarligare sjukdomar.

De stimuli du får från din omgivning aktiverar en rad system i din kropp. När du till exempel blir arg slår din kropp igång nervsystemet, det endokrina systemet och immunsystemet, bland andra. Denna negativa känsla ger en rad förändringar i kroppen. Dessa sker både internt och externt (Schwarzer och Koo Chon, 1998.)

Vissa delar av din hud och dina känslor

Den del av din hud där du ser förändringar visar intensiteten av dina känslor på just den delen av kroppen.

 • Om du får små fläckar i ansiktet kan du vara rädd för att förlora prestige. Kanske känner du till och med ett behov av skydd.
 • Förändringar på ditt huvud kan vara ett tecken på en kreativ spärr. Kanske behöver du ändra ditt sätt att tänka på eller bryta från normen. Detta kan också vara relaterat till en längtan efter det förflutna, eller emotionella sår.
 • Munsår (herpes) på och kring dina läppar tenderar att vara tecken på instabilitet och nervositet. Din hud och dina känslor går samman för att externalisera din panik, ilska, rädsla, desperation eller känslomässiga sköld. Om du har dessa utslag på ditt könsorgan så kan det ha med skuldkänslor eller straff att göra. Det sägs att herpes på denna delen av kroppen är ett tecken på ambivalens mellan sexuell lust och skam.
 • Förändringar i huden på fötterna kan betyda att du är missnöjd med var du är och att du behöver en förändring.
 • Om du har hudproblem på armarna kan det betyda att du behöver mer kärlek och känslomässig kontakt. Det kan också indikera på konflikter i skolan eller på jobbet, speciellt om du ser problem på armbågarna.
 • Om du har hudproblem på händerna så betyder det att du har en obalans mellan att ge och ta emot.
hud på man

Vilket lager av huden?

Huden består av tre lager: epidermis, dermis och hypodermis. Epidermis är den översta huden, hypodermis är det djupaste och dermis ligger mellan de två. Så beroende på vilken typ av känslomässig konflikt du upplever så reagerar olika lager av huden. Detta är ett tydligt bevis på förhållandet mellan din hud och dina känslor.

 • Problem i epidermis tenderar att återspegla konflikt på grund av separation, uppbrott eller problem med en familjemedlem, vänner eller social cirkel. Eksem på detta skikt av hud är ett tecken på att du är rädd för att vara ensam eller isolerad. Sklerodermi kan återspegla någon form av dramatisk separation som inte har en lösning. Psoriasis är ett tecken på dubbel separation – från dig själv och någon annan.
 • I dermis ser vi separationsproblem och förlust av fysisk identitet. Vårtor på detta lager av hud visar ett slags ärr som orsakats av en tidigare attack. Det är en sköld som lämnar ett tecken på attack eller aggression. Om dessa förekommer i nedre extremiteterna är konflikten relaterad till barndomen.
 • Slutligen indikerar problem i hypodermis att du inte mår bra över hur du ser ut. Du saknar ett starkt självförtroende, du är överviktig, eller förvarar mycket vätskor i kroppen. Detta är också relaterat till hård självkritik.

Emotionella sjukdomar

När din lever inte fungerar ordentligt skapar uppbyggnaden av bilirubin i din kropp gulsot. Med andra ord blir huden gul. Detta är ett tydligt tecken på förhållandet mellan huden och andra vävnader.

Även om det vetenskapliga beviset inte är helt klart så antas det att innehav av hat, ilska, svartsjuka eller rasera har allvarliga följer för din fysiska hälsa.

kvinna och hud

På liknande sätt är atopisk dermatit relaterat till ångest och fobier. Människor med dessa problem tenderar att strikt kontrollera sina aggressiva impulser, som de riktar mot huden. Å andra sidan är nässelfeber associerat med fantasin att bli attackerad. Det är därför människor som har det tenderar att vara rädda, passiva och känsliga, särskilt i sina relationer.

Som du kan se så går din hud och dina känslor hand i hand. Därför bör du ta hand om alla typer av yttre problem. Lita inte bara på fuktkrämer eller medicinerade lotions. För att åtgärda yttre problem måste du också blicka inåt.

Detta kanske intresserar dig
Kramar som ger dig gåshud och återupplivar hjärtat
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kramar som ger dig gåshud och återupplivar hjärtat

Det finns kramar i livet som gör att vi återhämtar oss och som gör oss beredda att möta en ny dag fyllda av livsglädje och energi. • Arndt J, Smith N, Tausk F. Stress and atopic dermatitis. Curr Allergy Asthma Rep [Internet]. 2008 [consultado 06 may 2022]; 8(4):312-7. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18606083/

 • Gupta, M. A. Stress and urticaria. In Neuroimmunology of the Skin. Springer, Berlin, Heidelberg. 2009; 209-217.

 • Griffiths CE, Richards HL. Psychological influences in psoriasis. Clin Exp Dermatol [Internet]. 2001 [consultado 06 may 2022]; 26(4):338-42. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11422186/

 • Jafferany M. Psychodermatology: a guide to understanding common psychocutaneous disorders. Prim Care Companion J Clin Psychiatry [Internet]. 2007 [consultado 06 may 2022]; 9(3):203-13. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1911167/

 • Koo J y Lebwohl A. Psychodermatology: the mind and skin connection. American family physician [Internet]. 2001 [consultado 06 may 2022]; 64(11): 1873. Disponible en: https://www.aafp.org/afp/2001/1201/p1873.html

 • Linnet J, Jemec GB. Anxiety level and severity of skin condition predicts outcome of psychotherapy in atopic dermatitis patients. Int J Dermatol [Internet]. 2001 [consultado 06 may 2022]; 40(10):632-6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11737422/


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.