Att acceptera våra känslor: det första steget mot lycka

Att acceptera våra känslor: det första steget mot lycka
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2023

Känslor är relativt korta psykofysiologiska tillstånd som vi alla upplever. Deras uppdrag är att leverera ett tydligt budskap till dig: något som sker som behöver din uppmärksamhet. Det kan ske på insidan eller utsidan, men det är kopplat till dig på något sätt. För att ta del av budskapet måste vi acceptera våra känslor.

På gott eller ont kan känslor beröra oss och få oss att skrida till handling. Termen “emotionell” kommer faktiskt från latinets emotio, som betyder “rörelse eller impuls” eller “det som för dig framåt”.

Emotionella tillstånd uppstår när vår hjärna frisätter vissa signalsubstanser eller hormoner. Dessa omvandlar därefter våra förnimmelser till regelrätta känslor som är lättare att beskriva i ord.

Vi kan klassificera känslor i enlighet med deras värde:

  • Hälsosamma positiva känslor (glädje, välmående, lugn…)
  • Ohälsosamma positiva känslor (eufori, mani, hypomani…)
  • Hälsosamma negativa känslor (frustration, sorg, ilska, ånger…)
  • Ohälsosamma negativa känslor (depression, ångest, skuld…)

Normalt sett är det enkelt för oss att acceptera vissa emotionella tillstånd, speciellt om de är positiva. Men det är väldigt svårt för oss att tolerera negativa känslor, hälsosamma eller ohälsosamma.

Det verkar som om samhället har hamrat in i oss att vi alltid måste prestera bra. Men det är helt orealistiskt och ej uppnåbart.

Emotionella tillstånd kommer och går beroende på omständigheterna, våra förväntningar, hur vi bearbetar information etc. Att konstant existera i ett lyckligt emotionellt tillstånd är både icke-adaptivt och opraktiskt.

Upplev dina känslor

Varför är det så svårt för oss att acceptera våra känslor?

Vi lever i en kultur av välmående och konsumtion. Vi bombarderas konstant med orealistiska budskap som sätter press på oss.

Dessa budskap tenderar att berätta för oss att en eller annan produkt kommer lösa alla våra problem. De förstärker även föreställningen att oavsett vad som händer, bör vi alltid le. Avslutningsvis överskattar de nivån av kontroll vi har över våra liv. De får det att se ut som om vi måste axla all skuld för vår ledsamhet.

Denna irrationella positivitet gör bara att vi mår sämre. Att kräva att vi konstant ska vara på gott humör kan faktiskt hindra oss från att må så. Då slutar det med att vi döljer våra sanna känslor så att andra endast ser de som är socialt godkända.

Vi säger till oss själva att “jag bör inte känna såhär” eller “saker och ting påverkar mig för mycket”. Vi frågar till och med oss själva “Är jag svag för att jag är ängslig?”

Denna attityd gör bara att vi mår ännu sämre. Det hjälper oss inte att nå en produktiv lösning. Denna dubbla “terriblitis”, som Albert Ellis skulle ha sagt, får negativa känslor att vara längre. Ur denna synvinkel kan hälsosamma negativa känslor bli ohälsosamma.

Samhället är inte den enda faktorn som har dåligt inflytande på vår emotionella hantering. Hur vi uppfostrades kan också påverka huruvida vi kan acceptera våra känslor. Det finns en stor frånvaro av emotionell intelligens i skolor och hem. Hur många av oss har till exempel påmints om att “riktiga män gråter inte”?

Flickor kramar varandra

Strategier för att acceptera våra känslor

Det är viktigt att vi lär oss hur vi effektivt accepterar våra känslor och emotionella tillstånd, oavsett vilka de är. Om vi gör det kommer vi paradoxalt nog känna hur de negativa känslorna försvinner på egen hand.

Vad vi vill undvika är att ge näring till våra känslor med fler negativa tankar. Att spela offret och andra liknande beteenden häller bara bensin på elden. Poängen är att kritik och att dömande av oss själva när vi upplever ångest, sorg eller ilska är oproduktivt.

Här kommer några strategier vi kan börja med direkt:

Glöm allt du “borde ha gjort”

När du hör att din inre röst börja säga saker som “jag borde ha…”, ska du ersätta den med ett “jag önskar…”. Vi kan inte konstant försöka kontrollera allt, inte ens våra emotionella tillstånd. Vi kan bara förändra tankarna som ansvarar för dem om vi accepterar att vi mår dåligt i stunden.

Du är en människa och du måste acceptera det

Som du vet är du inte en gud, en supermänniska eller en perfekt person. Du är en människa, och därför upplever du tillfredsställande och oangenäma känslor. Acceptera att du inte kan kämpa mot din egen natur.

Kvinna med blommor

Upplev känslan i din kropp

Bjud in känslan att göra sig hemma. Den kan vara obekväm, men den kommer inte döda dig. Det är bara kemikalier i ditt blodomlopp. Ge den inte högre vikt än så, bli inte dramatisk. Älska den, acceptera den. Den är en del av den du är.

Normalisera dina känslomässiga tillstånd

Precis som att vi säger till personer att vi är varma, kalla eller i smärta, kan vi prata om våra känslor. Även om de inte är positiva. Att acceptera våra känslor är att normalisera dem på alla nivåer, inklusive med andra människor.

Det kan betyda att vi känner en annan vanlig känsla: skam. Men kom ihåg att skam är resultatet av att försöka dölja något dåligt. Är det dåligt att må dåligt någon gång ibland?

Snarare än att göra dig till en svag person gör dina känslor dig faktiskt mänsklig. Glöm inte det. Göm dem inte; lev dem, upplev dem, lär dig av dem och låt dem inspirera dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.