Varför dagligt bruk av emotionell intelligens är så viktigt

Varför dagligt bruk av emotionell intelligens är så viktigt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Emotionell intelligens är mycket mer än bara strategier för att bättre hantera och identifiera våra känslor. Vi pratar om att uppnå en autentisk emotionell medvetenhet som du kan använda för att bygga mer stabila och respektfulla relationer, samt utöva dagligt bruk av emotionell intelligens.

Det är även ett mer kraftfull sätt att se oss själva som mer säkra, framgångsrika, produktiva och lyckliga. Vi har alla läst om det. Vi har alla hört talas om emotionell intelligens någon gång, oavsett om det var i skolan, på universitetet eller på arbetet. Och det är även många personer som känner till namnet på psykologen Daniel Goleman.

“Nyckeln till att uppnå en hög kollektiv intelligens är social harmoni.”
Daniel Goleman

Långt innan Goleman publicerade sin välkända bok “Emotional Intelligence” 1995 så hade emotionell intelligens redan haft sin debut 1964, då via Michael Beldoch.

Michael pratade om kommunikation och emotionell känslighet, om deras implikationer och det sätt som de avgör våra relationer och vår personlighet. Detta ämne har sedan dess genomgått avsevärda framsteg, vilket skapat nya tillvägagångssätt och kritik för dagligt bruk av emotionell intelligens.

Det finns många experter som inte ser någon vetenskaplig vikt i detta. De accepterar inte idén att emotionell är “en annan” typ av intelligens.

De ser det istället som en domän av själva intelligensen, och som bäst en färdighet. Men detta psykologiska, sociala och motiverande perspektiv har haft en påverkan på våra liv som vi inte kan förneka, trots alla de hål som kan eller inte kan finnas i Daniel Golemans teori.

Dagligt bruk av emotionell intelligens förbättrar vår livskvalitet, våra relationer, vår självuppfattning och även hur vi presterar på jobbet. Vi kan även säga att det är ett tillvägagångssätt som vi skulle ha lärt oss i skolan. Med detta kan vi uppfostra mer kompetenta, säkra och glada barn.

Denna emotionella medvetenhet är nyckeln till att förbättra våra personliga och sociala liv. Vi kommer härunder att förklara varför.

Abstrakt målning

Emotionell intelligens, nyckeln till ett mer tillfredsställande liv

Sedan barndomen är det många av oss som har blivit lärda emotionell behärskning. Utan att vi ens märkte av det så har våra föräldrar och lärare mer eller mindre sagt till oss att hålla saker inom oss. De har sagt saker som “gråt inte, det är du för gammal för”, “om du är arg ska du hålla det inom dig” eller det alltför vanliga “du gör alltid en så stor sak av allt”.

Känslighet för den emotionella världen, både vår egen och andras, påverkar de situationer som vi befinner oss i varje dag. Inom familjemiljön så finns det fortfarande en uppmuntran (ibland allvarlig) att inte uttrycka våra känslor.

Men vi kan även se det på arbetsplatsen, där de hierarkiska strukturerna fortsätter att dominera. Vi hindras av chefer som fokuserar sig på att göra saker på rätt sätt, vilket skapar en stressig arbetsmiljö.

Dr. Goldman påminner oss om att emotionell intelligens är vital inom varje relation och att det har ett viktigt mål: att erbjuda oss ett mer tillfredsställande liv. Läs vidare för att få reda på hur man gör det…

Varför är emotionellt intelligenta personer gladare?

Låt oss föreställa oss att emotionell intelligens är som en antenn. En antenn med en dubbel feedback: intern och extern. Tack vare denna antenn lär vi känna oss själva bättre. Vi blir också bättre på att förstå våra känslor samt andras.

 • Tack vare denna emotionella intelligens har vi en större medvetenhet om oss själva.
 • Vi kan även hantera våra känslor bättre.
 • Vi utvecklar större empati, både emotionellt och kognitivt.
 • Vi blir även mer engagerade med oss själva.
 • Vi blir mer socialt medvetna.

“Att titta någon rakt i ögonen öppnar dörren för empatin.”
-Daniel Goleman-

Färdigheter inom emotionell intelligens som appliceras på arbetsplatsen

Arbetsplatsens paradigm håller på att förändras. Utvecklingar som “gig-ekonomin” eller automatiseringen av många jobb leder vissa experter inom detta fält till att varna oss rörande en konkret sak. I framtiden kommer teknisk kunskap inte vara lika värdefull. Istället kommer det handla om personliga färdigheter.

Vi kan därför slå fast att nyckeldelarna av en automatiserad ekonomi är färdigheter som kreativitet, kritiskt tänkande och emotionell intelligens. Vad innebär detta? Det hade varit bra ifall arbetare hade investerat i att lära sig dessa områden som fram till nu har blivit förbisedda, som exempelvis emotionell intelligens.

Färdigheter för att dagligen använda emotionell intelligens

Då den emotionella intelligensen nu appliceras på arbetsplatsen så föreslår vi att man arbetar med följande färdigheter:

Självmedvetenhet

 • Emotionell medvetenhet: att veta hur man känner igen sina egna känslor och andras.
 • Emotionell självutvärdering: att veta hur man känner till sina egna styrkor och begränsningar.
 • Självförtroende.

Självreglering

 • Självkontroll: förmågan att behålla kontrollen i kritiska situationer.
 • Pålitlighet: vikten av att vara ärlig och ha integritet.
 • Anpassningsbarhet: den flexibilitet som krävs för att acceptera förändring.
 • Innovation: vikten av att acceptera och främja nya idéer och tillvägagångssätt.

Motivation

 • Uppnå framgång genom att vara framgångsorienterad.
 • Att vara engagerad för att uppnå organisationens mål.
 • Att ta initiativ och ha hopp.
 • Att vara optimistisk och konsekvent.
Personer räddar val

Emotionell intelligens är “bränslet” för att uppfostra barn

Emotionell intelligens är nyckeln som öppnar dörren för bättre relationer mellan barn och deras familjer och vänner. Det kan även ge dem ett mer balanserat perspektiv på livet och en bättre chans att nå sin potential i skolan.

Att veta hur man hantera och förstår den emotionella världen antyder att man har en fantastisk färdighet i verktygslådan för att lära sig, koncentrera sig, samt förbättra minnet och kontrollera frustration.

“Förmågan att uttrycka sina egna känslor utgör en fundamental social färdighet.”
-Daniel Goleman-

Den berömda läkaren William Osler gav oss dock en intressant varning. Han sade att barn som gör känslor till sitt första språk kommer göra detta till det sätt de förstår världen på, kommunicerar, ber om saker, uttrycker sig själva, interagerar och utforskar. Det är så de kommer börja utveckla sin medvetenhet.

Vi måste därför vara deras guider, medlare och översättare, för annars kommer känslor som frustration att begränsa dem ända in i vuxenlivet.

Två barn i träd

Viktiga punkter om att lära barn dagligt bruk av emotionell intelligens

Emotionell intelligens ger oss följande punkter, som bör vara en del av ett barns vardag. De är frön av kraft och välmående vi bör plantera i deras hjärtan och sinnen.

 • Att identifiera sina egna känslor. Barn bör tidigt lära sig att känna igen och skilja på sina känslor – att ge dem etiketter och namn.
 • Hanteringen av ens emotionella tillstånd. Då ett barn mognar och växer upp så bör det lära sig de rätta färdigheterna för att hantera och kontrollera sina känslor.
 • Självmotivation. En annan viktig strategi i livet är att kunna kanalisera sina känslor mot ett konkret mål för att motivera sig själva.
 • Empati. Vikten av att erkänna andras känslor är grundläggande för den emotionella intelligensen. Det är även viktigt att kunna förstå verbala och icke-verbala tecken.

Vi bör inte heller glömma bort dagligt bruk av emotionell intelligens för att främja den personliga interaktionen hos barnen. Det är här bestämdhet och konflikthantering kommer göra en stor skillnad i deras dagliga liv.

Genom dagligt bruk av emotionell intelligens kommer vi att ge näring åt och återuppliva våra liv. Varför? För att det påverkar varje område i våra liv. Så låt oss göra det till vinden i våra segel i dessa komplicerade och ständigt förändrande hav.

Detta kanske intresserar dig
Daniel Goleman och hans teori om emotionell intelligens
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Daniel Goleman och hans teori om emotionell intelligens

Enligt Daniel Goleman är emotionell intelligens den sanna nyckeln till lycka. Högt IQ gör ingen nytta om vi inte kan känna empati för andra.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.