Varför det är så viktigt att använda emotionell intelligens

Varför det är så viktigt att använda emotionell intelligens
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 november, 2023

Att använda emotionell intelligens är mycket mer än att bara tillämpa strategier för att bättre hantera och identifiera våra känslor. Det handlar också om att uppnå en autentisk emotionell medvetenhet som vi kan använda för att bygga mer stabila och respektfulla relationer.

Det är dessutom ett kraftfullt sätt att se oss själva som säkrare, mer framgångsrika, mer produktiva och lyckligare.

Vi har alla läst om det. Vi har alla hört talas om emotionell intelligens någon gång, oavsett om det var i skolan, på universitetet eller på arbetet. Många av oss känner även till psykologen Daniel Goleman.

“Nyckeln till att uppnå en hög kollektiv intelligens är social harmoni.”

Daniel Goleman

Emotionell intelligens och dess uppkomst

Långt innan Goleman publicerade sin välkända bok Känslans intelligens 1995, hade emotionell intelligens redan haft sin debut 1964, då via Michael Beldoch.

Michael pratade om kommunikation och emotionell känslighet, om deras implikationer och det sätt som de influerar våra relationer och vår personlighet. Sedan dess har ämnesområdet genomgått betydande framsteg och berett väg för olika synsätt liksom viss kritik.

Det finns många experter som inte ser någon vetenskaplig vikt i detta. De accepterar inte idén att emotionell är “en annan” typ av intelligens.

De ser det istället som en domän av själva intelligensen, och som bäst en färdighet. Men detta psykologiska, sociala och motiverande perspektiv har haft en påverkan på våra liv som vi inte kan förneka, trots alla de brister som kanske eller kanske inte finns i Daniel Golemans teori.

Att använda emotionell intelligens varje dag förbättrar vår livskvalitet, våra relationer, vår självuppfattning och till och med sättet vi presterar på jobbet. Vi kan därmed konstatera att det är en färdighet som vi bör lära ut i skolan. På så sätt kan vi fostra mer kompetenta, säkrare och lyckligare barn.

Denna emotionella medvetenhet är nyckeln till att förbättra våra personliga och sociala liv. Vi ska förklara varför nedan.

Abstrakt målning

Att använda emotionell intelligens är nyckeln till ett mer tillfredsställande liv

Sedan barndomen är det många av oss som har blivit lärda emotionell behärskning. Utan att vi ens märkte det har våra föräldrar och lärare mer eller mindre sagt till oss att hålla saker inom oss. De har sagt saker som “gråt inte, det är du för gammal för”, “om du är arg ska du hålla det inom dig” eller det alltför vanliga “du gör alltid en så stor sak av allt”.

Känslighet för den emotionella världen, både vår egen och andras, påverkar de situationer som vi befinner oss i varje dag. Inom familjemiljön finns det fortfarande en uppmuntran (ibland seriös) att inte uttrycka våra känslor.

Men vi kan även se det på arbetsplatsen, där de hierarkiska strukturerna fortsätter att dominera. Utvecklingen hindras av chefer som fokuserar på att få saker gjorda omedelbart, vilket skapar en förtryckande och stressig arbetsmiljö.

Dr. Goleman påminner oss om att emotionell intelligens är vitalt inom varje relation och att det har ett viktigt mål: att erbjuda oss ett mer tillfredsställande liv. Läs vidare för att få reda på hur man uppnår det…

Varför är emotionellt intelligenta personer lyckligare?

Låt oss föreställa oss att emotionell intelligens är som en antenn. En antenn med en dubbel feedback: intern och extern. Tack vare denna antenn lär vi känna oss själva bättre. Vi blir också bättre på att förstå våra känslor samt andras.

 • Tack vare denna emotionella intelligens har vi en större medvetenhet om oss själva.
 • Vi kan även hantera våra känslor bättre.
 • Vi utvecklar större empati, både emotionellt och kognitivt.
 • Vi blir även mer engagerade med oss själva.
 • Vi blir mer socialt medvetna.

“Att se någon rakt i ögonen öppnar dörren för empatin.”

-Daniel Goleman-

Färdigheter inom emotionell intelligens som du kan tillämpa på arbetsplatsen

Arbetsplatsens paradigm håller på att förändras. Utvecklingar som “gigekonomin” och automatiseringen av många jobb leder vissa experter inom detta fält till att varna oss rörande en konkret sak. I framtiden kommer teknisk kunskap inte vara lika värdefull. Istället kommer det handla om personliga färdigheter.

Vi kan därför slå fast att nyckeldelarna av en automatiserad ekonomi är färdigheter som kreativitet, kritiskt tänkande och emotionell intelligens. Vad innebär detta? Att det hade varit bra om yrkesarbetande hade investerat i att lära sig dessa områden som fram tills nu har blivit förbisedda, som exempelvis emotionell intelligens.

Emotionell intelligens-knapp

När vi nu tillämpar emotionell intelligens på våra arbetsplatser, föreslår vi att man arbetar med följande färdigheter:

Självmedvetenhet

 • Emotionell medvetenhet: att veta hur man känner igen sina egna känslor och andras.
 • Emotionell självutvärdering: att veta hur man känner till sina egna styrkor och begränsningar.
 • Självförtroende.

Självreglering

 • Självkontroll: förmågan att behålla kontrollen i kritiska situationer.
 • Pålitlighet: vikten av att vara ärlig och ha integritet.
 • Anpassningsbarhet: den flexibilitet som krävs för att acceptera förändring.
 • Innovation: vikten av att acceptera och främja nya idéer och tillvägagångssätt.

Motivation

 • Uppnå framgång genom att vara framgångsorienterad.
 • Att vara engagerad för att uppnå organisationens mål.
 • Att ta initiativ och vara hoppfull.
 • Att vara optimistisk och konsekvent.
Hoppande delfin

Emotionell intelligens är “bränslet” för att uppfostra barn

Emotionell intelligens är nyckeln som öppnar dörren för bättre relationer mellan barn och deras familjer och vänner. Det kan även ge dem ett mer balanserat perspektiv på livet och en bättre chans att nå sin potential i skolan.

Att veta hur man hanterar och förstår sin egen emotionella värld är en fantastisk färdighet för att lära sig, koncentrera sig samt förbättra minnet och kontrollera frustration.

“Förmågan att uttrycka sina egna känslor utgör en fundamental social färdighet.”

-Daniel Goleman-

Den berömda 1800-talsläkaren William Osler gav oss dock en intressant varning. Han sade att barn som gör känslor till sitt första språk kommer göra detta till det sätt de förstår världen på, kommunicerar, ber om saker, uttrycker sig själva, interagerar och utforskar. Det är så de kommer börja utveckla sin medvetenhet.

Vi måste därför vara deras guider, medlare och översättare, för annars kommer känslor som frustration att begränsa dem ända in i vuxenlivet.

Två barn i träd

Viktiga punkter för att lära barn att använda emotionell intelligens

Emotionell intelligens ger oss följande punkter som bör vara en del av barns vardag. De är frön av kraft och välmående vi bör plantera i deras hjärtan och sinnen.

 • Att identifiera sina egna känslor. Barn bör tidigt lära sig att känna igen och skilja på sina känslor – att ge dem etiketter och namn.
 • Hanteringen av ens emotionella tillstånd. När ett barn mognar och växer upp så bör det lära sig de rätta färdigheterna för att hantera och kontrollera sina känslor.
 • Självmotivation. En annan viktig strategi i livet är att kunna kanalisera sina känslor mot ett konkret mål för att motivera sig själv.
 • Empati. Vikten av att känna igen andras känslor är grundläggande för den emotionella intelligensen. Det är även viktigt att kunna förstå verbala och icke-verbala tecken.

Vi bör inte heller glömma bort att använda emotionell intelligens för att främja den personliga interaktionen hos barnen. Det är här bestämdhet och konflikthantering kommer göra en stor skillnad i deras dagliga liv.

Genom daglig användning av emotionell intelligens kommer vi att ge näring åt och återvitalisera våra liv. Varför? För att det påverkar varje område i våra liv. Så låt oss göra det till vinden i våra segel i dessa komplicerade och ständigt föränderliga hav.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.