Jag är förlovad med dig, inte mina svärföräldrar

Jag är förlovad med dig, inte mina svärföräldrar

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Man kan välja personen som man vill tillbringa resten av sitt liv med, men inte de svärföräldrar som följer med på köpet. Faktum är att din partners familj och vänner kan bli ett problem i äktenskapet. I värsta fall kan ni även hamna i en situation som leder till att äktenskapet slås i spillror.

En fras som kan användas för att ta itu med dessa svåra relationer eller avståndet som skapas med svärföräldrarna är “Jag är inte förlovad med din familj, jag är förlovad med dig”. Men vi vet att när vi blir engagerade i någons liv så blir även engagerade i personens omgivning. Vi är inte skyldiga att komma överens med alla i världen, men vi måste åtminstone försöka att upprätthålla en hjärtlig relation.

Å andra sidan beror det faktum att vi kommer överens på flera faktorer eftersom varje familj är unik. Det är en sak om ni bor hundratals mil från svärföräldrarna. Men det är en annan historia om ni bor i samma hus eller bor två kvarter ifrån dem.

“Alla lyckliga familjer liknar varandra; olyckliga människor är missnöjda på sitt eget sätt.”

-Lev Tolstoj-

Kvinnor tenderar att upprätta närmare band med makens familj (i allmänhet). Denna länk kan vara en stor källa till glädje när den är ömsesidig och vårdas. Emellertid ökar närhet även sannolikheten för friktion.

Att bli pressad att välja sida

Den värsta situation vi kan möta är när en av parterna, antingen partnern eller familjen, pressar personen ifråga att välja mellan en av de två “sidor” som har bildats. Vi vågar inte ge en enda lösning på denna konflikt eftersom det kräver en noggrann analys av varje situation. Men vi kan föreslå några saker.

Även efter detta kritiska ögonblick kan saker och ting förändras. Det är inte konstigt att människor som försöker få oss att välja sida på ett sådant sätt blir väldigt uppmärksamhetskrävande jämfört med den andra parten. Ifall de lyckas kommer de att dra tillbaka sina krav utan några fler komplikationer.

Överbeskyddande svärföräldrar

Å andra sidan; när det ligger ett beslut som detta på bordet uppdagas även en lång rad av tvister som inte förändras över tiden. Som vi sagt tidigare finns det tusen möjliga situationer. Den vi beskriver kommer inte vara densamma som din, men det är den vanligaste. I många fall kommer en eller båda av föräldrarna fortfarande tänka på sin son eller dotter som ett gulligt, hjälplöst barn i en värld full av faror.

De fortsätter att ta hand om personen på ett överbeskyddande, kontrollerande, och i vissa fall till och med diktatoriskt sätt. Det är svårt för personens partner med denna typ av förälder och denne känner ofta obehag. Föreställ dig att ni ska planera er semester. Ni informerar dina svärföräldrar som då kommer med invändningar mot planerna som ni redan lagt upp. Eller så försöker de sabotera dem med hjälp av psykologiska strategier som till exempel känslomässig utpressning.

Lakan

Men en far eller en mor av denna sort har vanligtvis inte mycket påverkan, såvida inte sonen eller dottern samtycker till det. Normalt uppstår de mer allvarliga problemen när föräldrar och barn inte har mognat. Den ena parten vill skydda medan den andra vill bli skyddad. Å andra sidan finns det barn som distanserar sig när de inser att föräldrarna, trots goda avsikter, blandar sig i deras liv alldeles för mycket.

Dock är det inte alltid svärföräldrarna som bär skulden för familjens stridigheter. Det finns många andra fall då det är paret som skapar svårigheter. Dessa situationer uppkommer ofta när små barn är inblandade och paret inte vill tillbringa tid med svärföräldrarna utan att ha en bra anledning till det. Eller när storhelgerna närmar sig och partnern använder psykologiska strategier för att alltid fira med dennes egen familj.

Är det möjligt att komma överens med våra svärföräldrar?

Förutom i särskilda fall är svaret ja. Det finns ingen anledning som ska hindra dig från att komma överens med dina svärföräldrar eller med andra medlemmar i din partners familj. Nu är det förvisso sant, som vi har sagt tidigare, att det finns människor som gör det svårare för andra.

För att göra det lite enklare; låt oss kliva in i rollen som en ung kvinna som har varit med sin pojkvän under en tid. De har beslutat att det är dags att börja träffa varandras familjer. Sanningen är att denna situation ofta orsakar spänningar eftersom båda antar att de blir utvärderade av den andres familj.

Denna oro går vanligtvis bort med tiden, men ibland inte. Det finns män som trots många middagar med sina svärföräldrar fortfarande fruktar att partnerns far närsomhelst ska ta fram hagelgeväret.

Om denna känsla aldrig går bort blir det väldigt svårt att upprätthålla en god relation mellan partnern och svärföräldrarna, för ingen tycker om att vara i en situation där man hela tiden känner att man blir utvärderad. I denna situation blir de flesta av våra beteenden konstgjorda och vi känner oss inte som oss själva. Dessutom blir det i ett sammanhang som detta väldigt svårt att hålla en uppriktig och öppen kommunikation, vilket är avgörande för att lösa konflikter.

I situationer som denna är det möjligt att upprätthålla en relation, om än en ansträngd sådan, men det är svårt att undvika konfrontation eftersom lämpliga kommunikationskanaler för att lösa dessa problem inte har skapats. Det som tenderar att hända, om situationen inte blir alltför dramatisk, är att båda sidor gör varsin “notering” om konfrontationen. De sätter upp den på sin lista över situationer som de kan ställas inför i framtiden. Om situationen blir bättre eller sämre beror mycket på de olika individernas sociala kompetens och deras vilja att öppna kommunikationslinjer.

Du måste komma ihåg att det är väldigt viktigt att skapa en god relation med din framtida makes eller makas familj innan ni tar steget och gifter er.

Acceptans och förmågan att se den andra personens perspektiv

Det är inte en skyldighet att sätta på sig ett glatt ansikte varje gång de kommer över på lunch. Men du måste acceptera att dessa människor funnits i din partners liv ända sedan födseln.

För att besvara frågan om huruvida man kan komma överens med sina svärföräldrar kan det vara bra att se det från den andra sidans perspektiv. Skulle du vilja att din partner tvingade dig att välja mellan din familj och honom/henne? Hur vill du att det ska se ut på söndagar, födelsedagar eller runt jul? Vad händer om din make eller maka säger att han/hon verkligen inte står ut med dina föräldrar?

Det är bra att vara objektiv och alltid utgå ifrån att vi alla har styrkor och svagheter. Vi kan inte förvänta oss att andra ska förändras om vi inte gör det först. Så om din partners familj inte är “idealisk” bör du lära dig att identifiera de saker som är positiva (vi har alla något som sticker ut).

Om du verkligen älskar din make eller maka, försök att komma ihåg att du har valt att vara med honom/henne för resten av ditt liv, trots motgångar. Eftersom snokande eller “alltid närvarande” svärföräldrar naturligtvis ingår på listan över “problem för ett par att övervinna”, kommer det att bidra till att stärka banden mellan dig och din partner.

Fika

Vad kan jag göra för att komma bättre överens med mina svärföräldrar?

Det är aldrig bra att överdriva. Det är naturligtvis inte idealiskt om dina svärföräldrar är så pass närvarande att de i princip skulle kunna dyka upp i sovrummet. Men det är inte heller bra om ni ses alltför sällan. Er parrelation bör vara såpass “vattentät” att ni inte låter tredje part bestämma över ert liv och era beslut.

Det finns dock några tips som hjälper dig att komma överens med dem så att inte allt ska kännas som en kamp, diskussion eller spänd tystnad som leder till en dålig eftermiddag eller kväll:

Sätt gränser

Först bör du sätta några gränser. Känn efter vad du kan och inte kan acceptera när du besöker din partners familj eller när de kommer till ert hus. Gör det klart från början att dessa gränser inte är förhandlingsbara. Vem ska du ta upp detta med? Med din make eller maka naturligtvis. Du kanske känner dig tillräckligt säker för att prata direkt med dina svärföräldrar, men det är inte alltid en bra idé. Vissa människor kan vara ganska känsliga och detta kan generera ytterligare problem. Var försiktig.

Tvinga inte din partner att välja

Sätt inte din partner i en svår sits genom att tvinga honom/henne att välja mellan dig och sin familj. Vi har alla rätt att upprätthålla nära band till vår familj. I slutändan är våra föräldrar trots allt våra föräldrar och detta är något som inte kommer att förändras. Om situationen blir mycket obehaglig behöver ni inte tillbringa tid tillsammans, men tvinga aldrig din partner att ge upp dem.

Ett annat sätt att komma överens med svärföräldrarna är genom att tänka på vilka vi är med och inte låta det handla om oss själva hela tiden. Du kan till exempel välja att följa med på middag hos dina svärföräldrar för din partners skull. Det är något som han eller hon kommer att värdera högt.

Var dig själv

Försök att vara dig själv. Var inte falsk. Dina svärföräldrar är fortfarande människor med intressen och behov och de vill förmodligen bara sitt barns bästa. Om du är dig själv kommer din partner att märka det mer i de stunder ni tillbringar med hans/hennes familj, vilket skapar glädje. Om du oftast är en glad person och sedan blir den bittraste personen på planeten för ett ögonblick så är det svårt för din partner att känna igen dig som den han eller hon föll för; en känsla som märks av även hos svärföräldrarna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.