Jag är ansvarig för det jag säger, inte för det andra inte förstår

Jag är ansvarig för det jag säger, inte för det andra inte förstår

Senaste uppdateringen: 10 april, 2024

Som människor känner vi oss naturligt angelägna att sammankoppla med andra känslomässigt. Genom att göra detta kommer vi att få ett utbyte genom flertalet relationer, men detta är även situationer där man kan bli missförstådd. Detta uppstår eftersom tolkningar är nödvändiga för att vi ska kunna kommunicera och eftersom varje person är speciell och unik. Det orsakar ibland gräl, diskussioner och missförstånd. Men kom ihåg att du är ansvarig för det du säger, inte för det andra inte förstår.

“Bland det vi tänker på finns det som vi vill säga, det som vi tror vi säger, det vi säger, det vi vill höra, det vi hör, det vi tror att vi förstår och det som vi förstår. Det finns alltid nya möjligheter att inte förstå.”

Kuber

Den största distansen finns mellan två personer som inte förstår varandra

Det andra inte förstår kan många gånger vara uppenbart för oss själva eftersom vi har förklarat det tusen gånger. En person som inte förstår detta kan för oss verka dum eller dålig. Det är helt enkelt en annan person med en annan synvinkel än vår egen.

Det är naturligt att man försöker fastställa sina egna känslor, åsikter och tankar. Men dessa känslomässiga nödvändigheter bör inte förstöra kommunikationen mellan två människor.

Därför är det viktigt att vi förstår att man måste tänka på det andra inte förstår genom att hantera vår stolthet, trötthet, våra tolkningar och känslor, trosuppfattningar och tankar.

Det svåraste i dessa fall kan vara att bibehålla sin självrespekt samtidigt som man visar respekt mot andra.

Kvinna som gömmer ansiktet bakom håret

Man bör vara ansvarsfull med det man säger, men inte ta ansvar för det andra inte förstår

Ilskan från att inte vara förstådd är proportionell mot den emotionella implikation som det rör sig om inom kommunikationen. Med andra ord: Ju mer förenade vi känner oss, desto viktigare kommer det att vara för oss att den andra personen förstår vad vi säger.

Å andra sidan bör även den andra personen hantera sina ord på rätt sätt,

i samklang med sina förväntningar och intressen.

Vi bör därför inte låta någon behandla oss illa. Och vi bör tänka på detta eftersom det finns människor som automatiskt lever efter en metod där de gör oss till offer för deras stormar.

Kvinna som tänker på det andra inte förstår

Det kan även röra sig om en person som är mer känslig än vanligt, och att våra kommentarer, ord och handlingar därför rör en känslig nerv som skapar en ostabil kommunikation.

Som vi har sett så finns det en lång rad faktorer att tänka på vid kommunikation. Det är omöjligt att kontrollera allt eftersom vi är ostabila som människor och därför kan tolkningarna variera.

Oavsett vad som händer i en konversation bör vi tänka på vad vi kan förbättra inom den för att förbättra hela kommunikationen.

Jag är ansvarig för det jag säger, inte för det andra inte förstår

Vi ska inte ge oss själva skulden för det andra inte förstår på grund av deras egna tolkningar. Det enda vi kan göra är att försöka göra det som vi säger så klart som möjligt.

Att bete sig på ett lugnt och sansat sätt är det bästa sättet att bibehålla en bra kommunikation.

På detta sätt för vi fram budskapet att vi är ansvariga för det vi säger och att vi kommer att vara klara med vad vi säger, men att vi inte är ansvariga för det andra inte förstår.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.